Proszę o sprawdzenie loga


(Boryna666) #1

Proszę o sprawdzenie loga i jeszcze szybkie pytanko: zciągnąłem SP2, pojawił się plik samowyodrębniający na co kliknąłem, cośtam wyodrębnił (całość 326MB), czy, żeby mieć ten cholerny SP2 muszę coś jeszcze uruchamiać? :frowning: bo w info o systemie jest napisane Windows XP + SP1 (nie ma słowa o SP2). Pozdrawam...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:10:22, on 2005-02-26

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32___r.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\DOCUME~1\boryna\USTAWI~1\Temp\SAHAGE~1.EXE

C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdServ.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Kazaa Lite Rewolucja\kazaalite.kpp

C:\Program Files\AdTools Service\AdToolsKeep.exe

C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdKeep.exe

C:\program files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\javaw.exe

c:\temp\salm.exe

E:\Programy\spy\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft Synchronization Manager] ___synmgr.exe

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft Windows DHCP] C:\WINDOWS\System32___r.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe

O4 - HKLM..\Run: [sAHBundle] C:\DOCUME~1\boryna\USTAWI~1\Temp\SAHAGE~1.EXE run

O4 - HKLM..\Run: [Preview AdService] C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdServ.exe

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [AdTools Service] C:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe

O4 - HKLM..\Run: [KAZAA] "C:\Program Files\Kazaa Lite Rewolucja\kpp.exe" "C:\Program Files\Kazaa Lite Rewolucja\kazaalite.kpp" /SYSTRAY

O4 - HKLM..\Run: [otil] C:\WINDOWS\otil.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft Synchronization Manager] ___synmgr.exe

O4 - HKCU..\Run: [Microsoft Synchronization Manager] ___synmgr.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: ZoneAlarm Pro.lnk = C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxyz.mht! http://tdt.org.pl/popup/tdt.chm::/bridge-c46.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 9269953062

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


(Musg) #2

Czy ty uzywasz nielegalnych progsów?


(boczi) #3

Zainstaluj SP2, pliki będa się wyodrębniały, trwa to jakiś czas

Usuń w trybie awaryjnym [F8] wyłączone przywracanie systemu:

C:\WINDOWS\System32\___r.exe

C:\DOCUME~1\boryna\USTAWI~1\Temp\SAHAGE~1.EXE

C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdServ.exe

:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe

C:\Program Files\AdTools Service\AdToolsKeep.exe

  	C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdKeep.exe

  	c:\temp\salm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Synchronization Manager] ___synmgr.exe

  	O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Windows DHCP] C:\WINDOWS\System32\___r.exe

 	O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

  	O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

  	O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

  	O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SAHBundle] C:\DOCUME~1\boryna\USTAWI~1\Temp\SAHAGE~1.EXE run

  	O4 - HKLM\..\Run: [Preview AdService] C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdServ.exe

4 - HKLM\..\Run: [AdTools Service] C:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe

  	O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] "C:\Program Files\Kazaa Lite Rewolucja\kpp.exe" "C:\Program Files\Kazaa Lite Rewolucja\kazaalite.kpp" /SYSTRAY

  	O4 - HKLM\..\Run: [otil] C:\WINDOWS\otil.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Synchronization Manager] ___synmgr.exe

  	O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Synchronization Manager] ___synmgr.exe

  	O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxyz.mht!http://tdt.org.pl/popup/tdt.chm::/bridge-c46. cab

I zmień przeglądarkę! Na lepszą, funkcjonalniejszą, bezpieczniejszą. Najlepiej Firefox! Nie będziesz miał tyle problemów!