Prosze o sprawdzenie loga


(T Dec) #1

Oto mój log z HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:16:15, on 2005-02-27

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\Program Files\LanSpeed2\LanSpeed2.exe

C:\WINDOWS\VM_STI.EXE

C:\Program Files\Keyboard Driver\Keyboard Driver\ikeymain.exe

C:\PROGRA~1\OPTICA~1\4DMAIN.EXE

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Documents and Settings\Tomek\Pulpit\hijackthis1.99.1\HijackThis.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.makemesearch.com/?said=195

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *hot-searches.com*;*lender-search.com*

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts file is located at: C:\WINDOWS\nsdb\hosts

O1 - Hosts: 82.179.166.164 lender-search.com

O1 - Hosts: 82.179.166.165 hot-searches.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [LanSpeed2] C:\Program Files\LanSpeed2\LanSpeed2.exe

O4 - HKLM..\Run: [bigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE USB PC Camera 301P

O4 - HKLM..\Run: [Keyboard driver] C:\Program Files\Keyboard Driver\Keyboard Driver\ikeymain.exe

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\OPTICA~1\4DMAIN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht! http://82.179.166.130/e9xr2.chm::/file.exe

O16 - DPF: {631FF594-EC25-4CFF-B869-402DF294E1D6} (Instalator oprogramowania Onet.pl) - http://slimak.onet.pl/_m/kamerzysta/One ... or012s.ocx

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 6794929649

O16 - DPF: {82CF9738-0BDA-4AAF-AB08-5AC5875FF3BB} (YMultiRecord Class) - http://portalwiedzy.onet.pl/europlus/le ... ording.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {9EAC0102-5E61-2312-BC2D-000000000000} (Search Toolbar) - http://www.awmdabest.com/cabl/195/tubby.cab

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Czy wszystko jest wporządku, jesli nie to jak to usunąć. Dzięki


(Rolrain) #2

Usuń w trybie awaryjnym:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.makemesearch.com/?said=195

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *hot-searches.com*;*lender-search.com*

O1 - Hosts file is located at: C:\WINDOWS\nsdb\hosts

O1 - Hosts: 82.179.166.164 lender-search.com

O1 - Hosts: 82.179.166.165 hot-searches.com

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [bigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE USB PC Camera 301P

O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht! http://82.179.166.130/e9xr2.chm::/file.exe

O16 - DPF: {9EAC0102-5E61-2312-BC2D-000000000000} (Search Toolbar) - http://www.awmdabest.com/cabl/195/tubby.cab

Moim zdaniem usuń to, ale poczekaj, aby ktoś potwierdził :slight_smile: Pozdrawiam.


(Musg) #3

jesli nie uzywasz messengera mozesz go wywalic

http://xp-antispy.org/index.php?option= ... mirrorid=6

bardzo fajny programik :slight_smile:


(Kuz5) #4

Tego nie usuwaj

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

NeroCheck

Zainstaluj sp2


(T Dec) #5

To wszystko, czy może jeszcze coś ? moze sie ktos wypowie, proszę


(boczi) #6

Instalacja SP2, niżej wymienione uzuwasz w trybie awaryjnym z wył. przywracaniem systemu

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

   	R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.makemesearch.com/?said=195

   	R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *hot-searches.com*;*lender-search.com*

   	O1 - Hosts file is located at: C:\WINDOWS\nsdb\hosts

 	O1 - Hosts: 82.179.166.164 lender-search.com

   	O1 - Hosts: 82.179.166.165 hot-searches.com

   	O3 - Toolbar: (no name) - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

   	O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

   	O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://82.179.166.130/e9xr2.chm::/file.exe

   	O16 - DPF: {9EAC0102-5E61-2312-BC2D-000000000000} (Search Toolbar) - http://www.awmdabest.com/cabl/195/tubby.cab