Prosze o sprawdzenie loga


(Lysy_cienias) #1

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 16:33:57, on 2005-03-05

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v5.50 (5.50.4134.0100)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

D:\PROGRAMY\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://megapanel.gem.pl/q.php?s=&o=7505 ... 665992&n=1

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: &Search Toolbar - {339BB23F-A864-48C0-A59F-29EA915965EC} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [MSConfigReminder] C:\WINDOWS\SYSTEM\msconfig.exe /reminder

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Startup: Skrót do SHSMOD.pif = D:\DOKUME~1\PRIV\BIN\SHSMOD.EXE

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O18 - Protocol: tpro - {FF76A5DA-6158-4439-99FF-EDC1B3FE100C} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL (file missing)


(Musg) #2

usuwasz

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: &Search Toolbar - {339BB23F-A864-48C0-A59F-29EA915965EC} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL (file missing)

scan tymi progsami

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17671

i dajesz raz jeszcze log


(boczi) #3

Zaaktualizuj IE do wersji 6.0

Usuń:

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL (file missing)

 	O2 - BHO: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL (file missing)

  	O3 - Toolbar: &Search Toolbar - {339BB23F-A864-48C0-A59F-29EA915965EC} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL (file missing)

  	O18 - Protocol: tpro - {FF76A5DA-6158-4439-99FF-EDC1B3FE100C} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL (file missing)

  	O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

  	O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

  	O4 - HKLM\..\Run: [MSConfigReminder] C:\WINDOWS\SYSTEM\msconfig.exe /reminder

  	O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

  	O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

  	O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

  	O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

Jeśli znasz - zostawiasz, jeśli nie - usuwasz:

O4 - Startup: Skrót do SHSMOD.pif = D:\DOKUME~1\PRIV\BIN\SHSMOD.EXE

  	O4 - Startup: Skrót do SHSMOD.pif = D:\DOKUME~1\PRIV\BIN\SHSMOD.EXE

No i jeśli nie używasz MSN Messengera, usuń go programem: http://www.gdynia.mm.pl/~warrior/downloads/prod20.htm

W/w rzeczy usuwasz w trybie awaryjnym [F8]


(Kuz5) #4

I jeszcze to:

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

:lol: :lol: :lol:


(Lysy_cienias) #5
 • Logfile of HijackThis v1.99.0

(boczi) #6

Jeśli używasz Spyware Doctor to usuń go. Jest to "lewy" program. http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... ntry124953

Aktualizacja IE do v.6, antywir, firewall.


(Lysy_cienias) #7

mozesz troszke jasniej i co to jest ten spyware doctor???


(boczi) #8

Jeżeli używasz aplikacji o nazwie "Spyware Doctor" do usuwania spyware, usuń ją, jest mało skuteczna, generuje fałśzywe alarmy. Jeśli nie masz, to nie jest to ważne.