Prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:33:48, on 05-03-16

Platform: Windows 98 Gold (Win9x 4.10.1998)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\PROGRAM FILES\NOD32\NOD32KRN.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HKCMD.EXE

C:\PROGRAM FILES\NOD32\NOD32KUI.EXE

C:\PROGRAM FILES\DESKAD SERVICE\DESKADSERV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\DESKAD SERVICE\DESKADKEEP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTSC.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\ACROBAT\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: (no name) - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - C:\PROGRA~1\SEARCH~2\SEARCH~1.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM…\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\SYSTEM\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\SYSTEM\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [CriticalUpdate] C:\WINDOWS\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “C:\Program Files\NOD32\nod32kui.exe” /WAITSERVICE

O4 - HKLM…\Run: [iPMonitor] C:\PROGRAM FILES\IP MONSTER\IPMONSTER.EXE

O4 - HKLM…\Run: [DeskAd Service] C:\PROGRAM FILES\DESKAD SERVICE\DESKADSERV.EXE

O4 - HKLM…\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\RunServices: [NOD32kernel] “C:\Program Files\NOD32\nod32krn.exe”

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) - http://poczta.wp.pl/4/mailcfg.ocx

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {F164ECE9-E6DF-4085-961C-083BD1809319} (Vacpro.global) - http://www.7adpower.com/dialer/global.CAB

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {A67BA5E3-5B79-11D6-A711-00C12601EADE} - http://d.xo.pl/full.exe

O16 - DPF: {CCA6CE4C-2199-4A4F-9542-12E0163D6841} (Dialer Class) - http://sessa.isprime.com:81/tel2net/CABEDialer.cab

O16 - DPF: {EFB22865-F3BC-4309-ADFA-C8E078A7F762} (SysWebTelecomInt Class) - http://www.sponsoradulto.com/en/SysWebTelecom.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {C5E28B9D-0A68-4B50-94E9-E8F6B4697514} (NsvPlayX Control) - http://www.tv.poloniaonline.us/nsvplayx_vp3_mp3.cab

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/CDTIn … e-c282.cab

O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/RACtrl.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

usun

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/CDTIn … e-c282.cab

O16 - DPF: {EFB22865-F3BC-4309-ADFA-C8E078A7F762} (SysWebTelecomInt Class) - http://www.sponsoradulto.com/en/SysWebTelecom.cab

O16 - DPF: {CCA6CE4C-2199-4A4F-9542-12E0163D6841} (Dialer Class) - http://sessa.isprime.com:81/tel2net/CABEDialer.cab

O16 - DPF: {A67BA5E3-5B79-11D6-A711-00C12601EADE} - http://d.xo.pl/full.exe

O16 - DPF: {F164ECE9-E6DF-4085-961C-083BD1809319} (Vacpro.global) - http://www.7adpower.com/dialer/global.CAB

O4 - HKLM…\Run: [DeskAd Service] C:\PROGRAM FILES\DESKAD SERVICE\DESKADSERV.EXE

O2 - BHO: (no name) - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - C:\PROGRA~1\SEARCH~2\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

dodatkowo recznie z dysku

C:\PROGRAM FILES\DESKAD SERVICE\DESKADKEEP.EXE

C:\PROGRAM FILES\DESKAD SERVICE\DESKADSERV.EXE

Dodac nalezy ze to: R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file) jest nieusuwalne Hijackiem

Do utłuczenia recznie z HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks

Jeszcze to usuń:

Alexa

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

Coscie sie tak wszyscy tej Alexy uczepili. To zupełnie niegrozny dodatek do przegladarki i w dodatku zaaplikowany przez sam MS.

Moze zamiast skupiac sie na takich pierdołach cos innego bardziej pozytecznego napiszecie ??

Z tym sie zgodze ale jest traktowany jako szpieg i sie go usuwa (z loga nie tylko usuwa sie wirusy trojany ale także komponenty szpiegujace itp. syf)