Prosze o sprawdzenie loga


(Bartek107) #1

Z góry WIELKIE dzieki

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:41:27, on 2005-03-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

G:\bhp\Avast\aswUpdSv.exe

G:\bhp\Avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

G:\bhp\ZoneAlarm\zlclient.exe

G:\rozne ciekawe\keyboardEx 215\keyboardex_tray.exe

G:\bhp\Avast\ashDisp.exe

G:\bhp\WINPAT~1\winpatrol.exe

G:\komunikacja\gg\gg.exe

G:\internetowe\GetRight\getright.exe

G:\internetowe\GetRight\getright.exe

G:\bhp\Avast\ashMaiSv.exe

G:\bhp\Avast\ashWebSv.exe

G:\internetowe\Slimbrowser\sbrowser.exe

G:\bhp\hijack\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - G:\internetowe\GetRight\xx2gr.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "G:\bhp\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] "G:\bhp\PestPatrol\PPMemCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KeyboardEx] G:\rozne ciekawe\keyboardEx 215\keyboardex_tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] G:\bhp\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] g:\bhp\WINPAT~1\winpatrol.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "G:\komunikacja\gg\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "G:\komunikacja\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = G:\internetowe\GetRight\getright.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = G:\Program Files\Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - G:\internetowe\AvantBrowser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - G:\internetowe\AvantBrowser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - G:\internetowe\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://G:\PROGRA~1\Office\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - G:\internetowe\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - G:\internetowe\AvantBrowser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - G:\internetowe\AvantBrowser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - G:\internetowe\AvantBrowser\Search.htm

O16 - DPF: {9B03C5F1-F5AB-47EE-937D-A8EDA626F876} (Anonymizer Anti-Spyware Scanner) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/WebAAS.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - G:\bhp\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - G:\bhp\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - G:\bhp\Avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - G:\bhp\Avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

(Qbek50) #2

w/g mnie czysty 8)


(Xiao19) #3

czysty ele umyj go w skanerach AV

--F-Secure--

http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml

--GeCAD (RAV)--

http://www.ravantivirus.com/scan/

--Softwin (BitDefender)--

http://www.bitdefender.com/scan/licence.php

--Trend Micro (PC-cillin)--

http://housecall.trendmicro.com/houseca ... t_corp.asp


(Kuz5) #4

Zainstaluj sp2