Prosze o sprawdzenie loga


(Van Mati) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:50:11, on 2005-03-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\NOD32 v.2.000.9\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

D:\Programy\NOD32 v.2.000.9\nod32krn.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu 6.1\gg.exe

D:\Programy\Mozilla Firefox 1.0 PL\firefox.exe

D:\Programy\HijackThis 1.99.1\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Programy\SPYBOT~1.3\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAMY\FLASHG~1.65\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "D:\Programy\NOD32 v.2.000.9\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu 6.1\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy\FlashGet 1.65\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy\FlashGet 1.65\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAMY\FLASHG~1.65\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAMY\FLASHG~1.65\flashget.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{8605B840-7CB7-4328-B94B-FD8D6B59F256}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - D:\Programy\NOD32 v.2.000.9\nod32krn.exe


(Krzysieknd2) #2

Raczej czysty :slight_smile:


(Gutek) #3

znak errora, który u ciebie nastąpił. Wejście nieszkodliwe. Ten KernelFaultCheck możesz usunąć Hijackiem i całkowicie zapobiec powstawaniu tego wpisu poprzez:

Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowne >>> Uruchamianie i odzyskiwanie. Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję na Brak.

:stuck_out_tongue: