Prosze o sprawdzenie LOGA

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:39:41, on 2005-03-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\crcn32.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

D:\Other Software\Norton SystemWorks2005\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

D:\Other Software\Norton SystemWorks2005\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

D:\OTHERS~1\NORTON~3\NORTON~1\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\OTHERS~1\NORTON~3\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

D:\audio software\vsc32\vsc32cnf.exe

D:\audio software\vsc32\vscvol.exe

C:\WINDOWS\system32\SxgTkBar.exe

C:\WINDOWS\system32\apixe32.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe

C:\WINDOWS\system32\kxmixer.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\myca\USTAWI~1\Temp\Rar$EX04.250\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\ntmro.dll/sp.html#96676

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\ntmro.dll/sp.html#96676

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\ntmro.dll/sp.html#96676

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\ntmro.dll/sp.html#96676

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\ntmro.dll/sp.html#96676

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\ntmro.dll/sp.html#96676

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.gadu-gadu.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Other Software\Norton SystemWorks2005\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: (no name) - {F319B0FC-69E8-4B11-F25C-6732A6CEC211} - C:\WINDOWS\system32\systg.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Other Software\Norton SystemWorks2005\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [vsc32cnf.exe] d:\audio software\vsc32\vsc32cnf.exe

O4 - HKLM…\Run: [vscvol.exe] d:\audio software\vsc32\vscvol.exe

O4 - HKLM…\Run: [sxgTkBar] SxgTkBar.exe

O4 - HKLM…\Run: [apixe32.exe] C:\WINDOWS\system32\apixe32.exe

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NetLimiter] C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe /s

O4 - HKLM…\Run: [kX Mixer] C:\WINDOWS\system32\kxmixer.exe --startup

O4 - HKLM…\Run: [PSDrvCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk.disabled

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk.disabled

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\OTHERS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F98} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/platypus/miniclipGameLoader.dll

O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) - http://poczta.wp.pl/autoryzacja/mailcfg.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{9E1E9331-F2E1-4210-BC77-20FCA802AF03}: NameServer = 195.114.161.61 195.114.181.130

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\crcn32.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Other Software\Norton SystemWorks2005\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - D:\Other Software\Norton SystemWorks2005\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - D:\OTHERS~1\NORTON~3\NORTON~1\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Other Software\Norton SystemWorks2005\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - D:\OTHERS~1\NORTON~3\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\ntmro.dll/sp.html#96676

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\ntmro.dll/sp.html#96676

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\ntmro.dll/sp.html#96676

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\ntmro.dll/sp.html#96676

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\ntmro.dll/sp.html#96676

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\ntmro.dll/sp.html#96676

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://

Po usunięciu tego co podał detektyw:

Wchodzisz w tryb awaryjny i usuwasz:

Te usuń ręcznie:

C:\WINDOWS\crcn32.exe

C:\WINDOWS\system32\apixe32.exe

To naprawisz programem LspFIX:

R3 - Default URLSearchHook is missing

Te fixujesz w hijacku:

O2 - BHO: (no name) - {F319B0FC-69E8-4B11-F25C-6732A6CEC211} - C:\WINDOWS\system32\systg.dll

O4 - HKLM…\Run: [apixe32.exe] C:\WINDOWS\system32\apixe32.exe

O4 - HKLM…\Run: [sxgTkBar] SxgTkBar.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk.disabled

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\crcn32.exe

A te usuwasz jak nie znasz:

D:\audio software\vsc32\vsc32cnf.exe

D:\audio software\vsc32\vscvol.exe

O4 - HKLM…\Run: [vsc32cnf.exe] d:\audio software\vsc32\vsc32cnf.exe

O4 - HKLM…\Run: [vscvol.exe] d:\audio software\vsc32\vscvol.exe

CWS: res://plik.dll/index.html

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu.

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Jak usunąć tego CWS-a w następujący sposób, zobacz na nasze forum i poczytaj http://www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=14185&pid=87957&mode=threaded&show=&st=0%EF%BF%BDentry74411%EF%BF%BDentry87957

ten wpis zostaw, wpisy które opisał Damian w następujący sposób zostaw

:stuck_out_tongue: