Prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:33:07, on 2008-03-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\S3trayp.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\antiviirus.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclIVTBTSrv.exe

C:\DOCUME~1\DYMION~1.XXX\USTAWI~1\Temp\iln2hGdf.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Documents and Settings\dymion.XXX-B64B07DFF0F\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wm … Ojg5&lid=2

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: enlfxgw - {A61C6CD7-49E2-4A57-B1BB-6F23DA1DBDF0} - C:\WINDOWS\enlfxgw.dll

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM…\Run: [s3Trayp] S3trayp.exe

O4 - HKLM…\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools] “C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [5c7cfc33] rundll32.exe “C:\WINDOWS\system32\rnuxiunj.dll”,b

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [antiviirus] C:\Program Files\antiviirus.exe

O4 - HKLM…\Run: [bm] “C:\Program Files\Common Files\BestsellerAntivirus\bm.exe” dm=http://bestsellerantivirus.com ad=http://bestsellerantivirus.com sd=http://ykeeper.bestsellerantivirus.com

O4 - HKLM…\Run: [ptask] C:\Program Files\BestsellerAntivirus\ptask.exe

O4 - HKLM…\Run: [ArcaCheck] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ArcaCheck.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [ABRegmon] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\abregmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [AvMenu] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [WhenUSave] “C:\Program Files\Save\Save.exe”

O4 - HKCU…\Run: [Orb] “C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [PC Suite Tray] “C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe” -onlytray

O4 - Startup: Gadu-Gadu.lnk = C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windows … 2261344703

O21 - SSODL: apdqnxp - {E45325E4-2FD4-4F5C-A72E-D294D0EE28EA} - C:\WINDOWS\apdqnxp.dll

O21 - SSODL: btrklfr - {6BBFF809-F930-451B-AC4C-F8EC11FFD0D1} - C:\WINDOWS\btrklfr.dll

O21 - SSODL: UnknownChk - {c323e4e9-76cf-4b44-8b82-22720fa5c2f7} - C:\WINDOWS\Installer{c323e4e9-76cf-4b44-8b82-22720fa5c2f7}\UnknownChk.dll

O21 - SSODL: zip - {76dcf525-583e-42a0-b1fa-09c53fc49c4c} - C:\WINDOWS\Installer{76dcf525-583e-42a0-b1fa-09c53fc49c4c}\zip.dll

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - Unknown owner - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe (file missing)

O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.Configurator - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.LoggingService - Unknown owner - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe (file missing)

O23 - Service: ArcaBit.TaskScheduler - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\ArcaBit\Common\taskscheduler.exe

O23 - Service: ArcaBit Update Service (AVUpdate) - Unknown owner - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaUpdate\update.exe (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\antiviirus.exe

Co to masz? Kiepsko wygląda nazwa przez “ii” i bezpośrednio w program files.

wywalilem i dalej nie ma bardzo znaczacej poprawy

heheh :slight_smile: to wiem, bo masz tu jeszcze dużo śmieci…

O4 - HKLM\..\Run: [bm] "C:\Program Files\Common Files\BestsellerAntivirus\bm.exe" dm=http://bestsellerantivirus.com ad=http://bestsellerantivirus.com sd=http://ykeeper.bestsellerantivirus.com

O4 - HKLM\..\Run: [ptask] C:\Program Files\BestsellerAntivirus\ptask.exe

To mi wygląda podejrzanie, ale nie rób z tym nic, czekaj, aż ktoś kompetentny to sprawdzi. Na pewno mogę Ci powiedzieć, że możesz usunąć jusched.exe z autostartu klikając start - uruchom… - msconfig Tam uruchamianie i odznacz:

jusched,

daemon,

C:\Program Files\antiviirus.exe,

C:\Program Files\Common Files\BestsellerAntivirus\bm.exe,

HP update

Poza tym nic nie rób jeszcze. Czekaj na odpowiedź kogoś kompetentnego, kto zna się na sprawdzaniu logów bardziej niż ja :slight_smile: Taki ktoś na pewno pomoże Ci jeszcze dziś, ale zmień temat na coś w stylu “prawdopodobna infekcja, proszę i sprawdzenie loga”. Nie chce się bawić w moderatora, ale ułatwiaj im życie :slight_smile:

W HJT usuń wpisy:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wm … Ojg5&lid=2

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: enlfxgw - {A61C6CD7-49E2-4A57-B1BB-6F23DA1DBDF0} - C:\WINDOWS\enlfxgw.dll

O4 - HKLM…\Run: [5c7cfc33] rundll32.exe “C:\WINDOWS\system32\rnuxiunj.dll”,b

O4 - HKLM…\Run: [antiviirus] C:\Program Files\antiviirus.exe

O4 - HKLM…\Run: [bm] “C:\Program Files\Common Files\BestsellerAntivirus\bm.exe” dm=http://bestsellerantivirus.com ad=http://bestsellerantivirus.com sd=http://ykeeper.bestsellerantivirus.com

O4 - HKLM…\Run: [ptask] C:\Program Files\BestsellerAntivirus\ptask.exe

O4 - HKCU…\Run: [WhenUSave] “C:\Program Files\Save\Save.exe”

O21 - SSODL: apdqnxp - {E45325E4-2FD4-4F5C-A72E-D294D0EE28EA} - C:\WINDOWS\apdqnxp.dll

O21 - SSODL: btrklfr - {6BBFF809-F930-451B-AC4C-F8EC11FFD0D1} - C:\WINDOWS\btrklfr.dll

O21 - SSODL: UnknownChk - {c323e4e9-76cf-4b44-8b82-22720fa5c2f7} - C:\WINDOWS\Installer{c323e4e9-76cf-4b44-8b82-22720fa5c2f7}\UnknownChk.dll

O21 - SSODL: zip - {76dcf525-583e-42a0-b1fa-09c53fc49c4c} - C:\WINDOWS\Installer{76dcf525-583e-42a0-b1fa-09c53fc49c4c}\zip.dll

Pobierz ComboFix http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

ale nie uruchamiaj. Otwórz notatnik i wklej do niego:

File::

C:\Program Files\antiviirus.exe

C:\DOCUME~1\DYMION~1.XXX\USTAWI~1\Temp\iln2hGdf.exe

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript.txt

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę pliku ComboFix.exe

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log.

Pobierz SDFIX : http://downloads.andymanchesta.com/Remo … /SDFix.exe

Klik na SDFix.exe program wypakuje się na dysk systemowy (standardowo C:\SDFix)

Zrestartuj komputer i wejdź do trybu awaryjnego (klawisz F8 przed bootem Windowsa)

Wejdź do folderu z SDFix kliknij dwa razy na plik RunThis.bat

Wciśnij Y nastąpi proces usuwania.

Kiedy usuwanie się ukończy wciśnij dowolny klawisz (Any Key). Nastąpi restart komputera.

Po restarcie SDFix uruchomi się ponownie, żeby dokończyć proces usuwania kiedy pojawi się w oknie programu Finished,

wciśnij dowolny klawisz do zakończenia skryptu i załadowania ikon na pulpicie.

Zapoznaj się z zasadami wklejania logów viewtopic.php?f=16&t=213350

Po tym nowy log z HJT, log z ComboFixa i Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

I pewnie pobawimy się dalej.

Na pewno mogę Ci powiedzieć, że NIE USUWAJ jusched.exe,

a jeśli już to zrobiłeś - zainstaluj Javę spowrotem.

jusched.exe wyszukuje aktualizacje Javy, a myślę że warto mieć tę maszynę zawsze w najnowszej wersji.

bartek_52 ,

viewtopic.php?f=16&t=66889

viewtopic.php?f=16&t=213350

Popraw tytuł i posta z logiem. Inaczej wyciągnę konsekwencje.