Proszę o sprawdzenie loga


(Marcin650) #1

Scan saved at 20:23:00, on 2008-04-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe

C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\bcmntray.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\smss.exe

C:\Programy zainstalowane\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programy zainstalowane\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Programy zainstalowane\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\My Downloads\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: BrowserCmp - {1D8282E6-BC4F-469B-AAED-7E4FF077AD93} - C:\WINDOWS\system32\iebrowserc.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: MySidesearch Search Assistant - {C17E102B-BD29-4e92-B699-1A21D2CB8E6C} - C:\WINDOWS\system32\mysidesearch_sidebar.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM..\Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\bcmntray

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "C:\Program Files\Bear share\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe /tsr

O4 - HKLM..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [inteliSys] C:\WINDOWS\smss.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Programy zainstalowane\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [steam] D:\CS\Steam.exe -silent

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Programy zainstalowane\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Y'z ToolBar.lnk = E:\Programy Instalki\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{4B86860E-3B0E-4347-BDCA-E1D26D9B611E}: NameServer = 192.168.6.5,194.0.103.6

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{4B86860E-3B0E-4347-BDCA-E1D26D9B611E}: NameServer = 192.168.6.5,194.0.103.6

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{4B86860E-3B0E-4347-BDCA-E1D26D9B611E}: NameServer = 192.168.6.5,194.0.103.6

O18 - Protocol: widimg - {EE7C2AFF-5742-44FF-BD0E-E521B0D3C3BA} - C:\WINDOWS\system32\btxppanel.dll

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

O23 - Service: Broadcom Wireless LAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe


(huber2t) #2

FIX:

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

Folder::

     C:\Program Files\MyGlobalSearch

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to po restarcie usuń ręcznie folder C: \Qoobox


(Marcin650) #3

ale mam jaies syfy?


(Marcin650) #4

nie usuwa sie tylko mi sie uruchamia combofix


(Dmirecki) #5

tak

pokaż ten log z ComboFix

logi dajesz na http://www.wklej.org


(huber2t) #6

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe i więcej nic nierób program się uruchomi i usunie i powistanie log nie ruszaj myszką


(Marcin650) #7

ale mi wyskakuje okienko i pisze anuluj i uruchom co wybrac?


(JNJN) #8

Poczytaj tematy przyklejone w tyn dziale i popraw posty, opcja edytuj.JNJN


(huber2t) #9

Logicznie wybierz uruchom