Proszę o sprawdzenie loga


(Mancunian) #1


(Damian) #2

Dla kosmetyki fixujesz to:

O4 - HKLM..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =


(Mancunian) #3

Dziękuję bardzo :).