Proszę o sprawdzenie loga

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Service\SyncServicesBasics.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

F:\Basics Status\MaxMenuMgrBasics.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter\WLANUTL.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\user\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 212.150.54.250 dv-networks.com

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM…\Run: [GBB36X Configure] C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] “D:\Program Files\Winamp\winampa.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Photo Downloader] “C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WinPatrol] C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\winpatrol.exe

O4 - HKLM…\Run: [Anti Trojan Elite] C:\Program Files\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe :NO

O4 - HKLM…\Run: [Anti-Trojan-Watch] C:\Program Files\Anti-Trojan-55\ATWatch.exe

O4 - HKLM…\Run: [eTrustPPAP] “C:\Program Files\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust PestPatrol Anti-Spyware\PPActiveDetection.exe”

O4 - HKLM…\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [iSUSScheduler] “C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe” -start

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [OrderReminder] C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

O4 - HKLM…\Run: [basicsmssmenu] “F:\Basics Status\MaxMenuMgrBasics.exe”

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Octoshape Streaming Services] “C:\Program Files\Octoshape Streaming Services\user\OctoshapeClient.exe” -inv:bootrun

O4 - HKCU…\Run: [uniblue RegistryBooster 2] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S

O4 - HKCU…\Run: [ClockSync] “C:\Program Files\ClockSync\Sync.exe” /q

O4 - Startup: Registration .LNK = D:\Program Files\H5\registration\RegistrationReminder.exe

O4 - Startup: Registration Heroes of Might & Magic 5.LNK = D:\Program Files\H5\registration\RegistrationReminder.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{8EBB48EC-4582-4834-B2AB-AD31438715F6}: NameServer = 10.0.0.254,194.204.159.1

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Basics Service - Seagate Technology LLC - F:\Service\SyncServicesBasics.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Ponizsze wpisy zafixuj w HijackThis , czyli zaznacz ptaszkiem wpisy i kliknij na Fix Checked …

Pobierz ComboFix’a :arrow: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript.txt

Przeciagnij i upusc plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonke CFScript.txt na ikonke ComboFix.exe)

post-55327-13856534122818_thumb.gif

Nastapi usuwanie , po tym ComboFix wygeneruje log który wklej na http://www.wklej.org a w poscie podaj tylko link .

Dzięki wielkie. zrobiłem wszystko co napisałeś

Pozdrawiam

Daj log z usuwania z Combofix

Proszę na przyszłość zadbać, by w temacie nie było błędów, takich jak:

log nie jest kompletny, brak opisu problemu, niekonkretny tytuł.

Zapoznaj się też z tematemZasady wklejania logów na forum