Prosze o sprawdzenie loga

mam straszny problem nie znam sie az tak a nie chce znowu robic formata, strasznie mi kaszle moj magiczny sprzet jak sie zawiesi to mozna spokojnie isc na cherbatke nie dosc ze procka mam obciazonego prawie zawsze kolo 50 % to jeszcze przy odpalaniu explorera wyskakuja mi dwa okienka ze stoonkami xxx. pomocy .wklejam loga Hijack.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:08:10, on 2005-04-10

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton

AntiVirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

D:\programy\audio\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\programy\e-mule\eMule\emule.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton

AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

D:\programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\programy\audio\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\instalki\Nowy folder\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search

Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start

Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window

Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet

Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class -

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -

D:\programy\AdobeR\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Web assistant -

{9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program

Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872}

  • C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton

AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467}

  • C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Web assistant -

{0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program

Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus -

{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program

Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common

Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM…\Run: [urlLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton

Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON]

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent]

D:\programy\audio\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [symantec NetDriver Monitor]

C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program

Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] "C:\Program

Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU…\Run: [eMuleAutoStart]

D:\programy\e-mule\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program

Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk =

D:\programy\OFFICE\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) -

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program

Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console -

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program

Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Related -

{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -

C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links -

{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -

C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111191113457} -

file://c:\ied_s7.cab

O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193457} -

file://c:\wx.cab

O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193458} -

file://c:\wx.cab

O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg

Control) - http://poczta.wp.pl/2/mailcfg.ocx

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C}

(WUWebControl Class) -

http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v … Controls/e

n/x86/client/wuweb_site.cab?1107132690749

O17 -

HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{068610C3-EC3B-4A15-BD51-41

3B29A406F4}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 -

HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{068610C3-EC3B-4A15-BD51-41

3B29A406F4}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O21 - SSODL: SystemCheck2 -

{54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34545} -

C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec

Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec

Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec

Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec

Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) -

Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec

Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) -

Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec

Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark

International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus

(navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton

Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program

Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec

Corporation -

C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) -

Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec

Shared\SNDSrvc.exe

wlej jeszcze raz loga z hijacka bo nie wiadomo co jest do czego.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:08:10, on 2005-04-10

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

D:\programy\audio\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\programy\e-mule\eMule\emule.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

D:\programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\programy\audio\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\instalki\Nowy folder\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\programy\AdobeR\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [urlLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] D:\programy\audio\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [eMuleAutoStart] D:\programy\e-mule\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\programy\OFFICE\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111191113457} - file://c:\ied_s7.cab

O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193457} - file://c:\wx.cab

O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193458} - file://c:\wx.cab

O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) - http://poczta.wp.pl/2/mailcfg.ocx

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v … 7132690749

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{068610C3-EC3B-4A15-BD51-413B29A406F4}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{068610C3-EC3B-4A15-BD51-413B29A406F4}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34545} - C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

kosz:

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111191113457} - file://c:\ied_s7.cab

O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193457} - file://c:\wx.cab

O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193458} - file://c:\wx.cab

O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34545} - C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll

dzieki stary ale powiedz jak jeszcze mam to zrobic

???

gdzie, skąd to wywalic

Wszystkie rzeczy usuwasz w trybie awaryjnym;

Info:

(Źródło: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … pic=12510# )

To kasujesz w Hijacku:

Alexa:

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

   	O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

To także fixujesz:

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111191113457} - file://c:\ied_s7.cab

 	O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193457} - file://c:\wx.cab

   	O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193458} - file://c:\wx.cab

Co do tego wpisu:

O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34545} - C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dl

Uruchom program KillBox, zaznacz Delete on reboot, wklej w pustym polu:

C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll

Zatwierdź. Restart komputera.

Zainstaluj koniecznie SP2

Kosmetycznie

Zalecam skonfigurować połączenie neo ręcznie. Odinstaluj aplikacj dostępową neo, zerknij na strony http://www.neostrada.info/instalacja.php , http://www.turbokrecik.info i się zastosuj.

Ze Start -> Uruchom -> msconfig odznacz:

winampa.exe

jusched.exe

OSA9.EXE

Emule też warto wyłączyć z autostartu, spowalnia uruchamianie.

I jak nie używasz MSN Messenger, usuń go TYM.

Po czynnościach wklej na nowo log.

Kosmetycznie:

wielkie dzieki

a powiedz jeszzcze co to jest i od czego takie smieci i jak sie uchronic

ALEXA:

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

szpiegus

od czego takie smieci i jak sie uchronic

podstawa to SP2, warto takze skanować dysk:

Ad-Aware:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=107&t=55

SpyBot Search&Destroy:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=188&t=55

Trojan Scan:

http://www.windowsecurity.com/trojanscan/

PestPatrol:

http://www.idg.pl/ftp/pobierz/pc/3538.html

Jeśli uzywasz przeglądarki internetowej IE, zmień ja na Firefox lub Operę.

Nie chodź po nieznanych stronach. Czyść regularnie rejestr. Pamiętaj o SP2 - ważnych łątach do Twojego systemu.