Proszę o sprawdzenie loga

Komp mi się sam resetuje, często się zawiesza. Sprawdzałam temperatury i wszystko w normie. Zamieszczam loga.Może coś tu siedzi :confused:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:39:39, on 2005-04-21

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Norton SystemWorks 2004\Norton Antivirus\navapsvc.exe

D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Skype\Skype.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

D:\Program Files\Norton SystemWorks 2004\Norton Antivirus\SAVScan.exe

D:\Program Files\Winamp\winamp.exe

D:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\Asia\Pulpit\hijackthis.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.allegro.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton SystemWorks 2004\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton SystemWorks 2004\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [CloneCDElbyCDFL] “D:\Program Files\CloneCD\ElbyCheck.exe” /L ElbyCDFL

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [skype] “D:\Program Files\Skype\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton SystemWorks 2004\Norton Antivirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton SystemWorks 2004\Norton Antivirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

log czysty :slight_smile:

heh… w takim razie co może powodować i jak to “wyłączyć” ( resetowanie sie i zawieszanie się kompa ) :? :?

dlaczego nie masz zainstalowanego sp2??zainstaluj szybciutko:d

A co to jest sp2 i skąd mam to ściągnąć ?

sp2 to poprawki zabezpieczające kompa przed róznym syfen(to są podstawowe poprawki) ściągniesz sp2 z tąd : http://www.pomoc.abc.pl

jakiego masz antywira?? może masz spyware skanuj programem ad aware http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=107&t=82 i zainstaluj ms antyspyware znajdziesz go tu http://www.pomoc.abc.pl

Mam Norton System Works 2004, w czym jest Norton Antywirus 2004. Czy sp2 to są inaczej nazywane aktualizacje Microsofta?

To zbiór łatek i nie tylko.

http://www.xp.net.pl