Prosze o sprawdzenie loga


(Zboral) #1

chcialem prosic o sprawdzenie loga i wytlumaczenie

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:30:02, on 2005-05-07

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\22M WLAN Adapter\WLANMON.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Marcin\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = internet

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe

O4 - Global Startup: 22M WLAN Adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe (file missing)


(Damian) #2

Log czysty.

Kosmetycznie możesz wywalić messengera jeśli z niego nie korzystasz (Zrobisz to za pomocą programu XP-Antispy)

Dodatkowo : Panel Sterowania>>>Java>>>Update>>>Odznaczasz aktualizacje automatyczne


(boczi) #3

Oraz skasuj to:

O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe

I masz pozostałości po sofcie Symanteca, zapewne go nie używasz: Więc robisz tak: Hijackthis -> Open the misc tools section -> Delete an NT service -> i tam wpisujesz SNDSrvc.exe. Potem kasujesz ten wpis z Hijacka:

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe (file missing)

MSN Messenger jeśli nie używasz, usuń programem Xp-Anti-Spy.

Zainstaluj SP2.


(Kuz5) #4

Skasuj jeszcze to:

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

(Gutek) #5

to wpis od Real.com już nie ma może wywalić :stuck_out_tongue: