Proszę o sprawdzenie LOGA

Wiem że mam trochę syfu w kompie z którym nie mogę sobie poradzić, dlatego proszę o pomoc.

Dzięki

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:12:53, on 2005-05-07

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Stardock\Object Desktop\WindowBlinds\wbload.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\InterBase\Bin\IBGuard.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\autoclk.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\DSLMON.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\InterBase\Bin\IBServer.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\WebProxy.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

D:\programy\hijackthis nowszy\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {FAA356E4-D317-42a6-AB41-A3021C6E7D52} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [autoclk] autoclk.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [AWMON] “C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [APVXDWIN] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE” /s

O4 - HKLM…\Run: [sCANINICIO] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe”

O4 - HKLM…\Run: [iExplorer7 Java Scripting] IExplore327.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [iExplorer7 Java Scripting] IExplore327.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\DSLMON.exe

O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O15 - Trusted Zone: http://ny.contentmatch.net (HKLM)

O20 - Winlogon Notify: WB - C:\PROGRA~1\STARDOCK\OBJECT~1\WINDOW~1\fastload.dll

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: InterBase Guardian (InterBaseGuardian) - Inprise Corporation - C:\Program Files\InterBase\Bin\IBGuard.exe

O23 - Service: InterBase Server (InterBaseServer) - Inprise Corporation - C:\Program Files\InterBase\Bin\IBServer.exe

O23 - Service: Mouse Hardware Sync (mousehs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\mousehs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Jeżeli wpisy 015 będą stawiać opór to usuń je narzędziem KillTrusted 0.7

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL

z kad moge sciagnac taki program który pokazuje wszystkie uruchomione aplikacje

Hijackthis? :lol:

http://www.hijackthis.prv.pl

dzięki :smiley: