Prosze o sprawdzenie loga!


(Lysy_cienias) #1
  • Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:57:18, on 2005-05-10

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\scvhost.exe

C:\WINDOWS\System32\sysuptime.exe

C:\WINDOWS\System32\LXSUPMON.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE

C:\WINDOWS\msagent\AgentSvr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Programy\Logo itd\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft Windows Updata] scvhost.exe

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft uptime Service] sysuptime.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\System32\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft Windows Updata] scvhost.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft uptime Service] sysuptime.exe

O4 - HKCU..\Run: [Microsoft Windows Updata] scvhost.exe

O4 - HKCU..\Run: [Microsoft uptime Service] sysuptime.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 5735278967

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{A8AB503C-3CAA-40C5-8EA7-C7600DA6F9F8}: NameServer = 217.30.137.200,217.30.129.149

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


(Damian) #2

Wchodzisz w tryb awaryjny i wywalasz ręcznie:

C:\WINDOWS\System32\scvhost.exe

C:\WINDOWS\System32\sysuptime.exe

A to w Hijacku:

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft Windows Updata] scvhost.exe

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft uptime Service] sysuptime.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft Windows Updata] scvhost.exe

O4 - HKCU..\Run: [Microsoft Windows Updata] scvhost.exe

O4 - HKCU..\Run: [Microsoft uptime Service] sysuptime.exe


(Musg) #3

wylacz przywracanie systemu tryb awaryjny f8 i usuwasz:


(Lysy_cienias) #4
  • Logfile of HijackThis v1.99.1

(Musg) #5

widocznie wyleciał razem z poprzednim wpisem i bardzo dobrze,masz juz prawie czysto ,usun jeszcze:


(Lysy_cienias) #6
  • Logfile of HijackThis v1.99.1

(Kuz5) #7

Log ogólnie czysty :wink:

Usuń:

Zainstaluj sp2


(Musg) #8

a teraz jeszcze to ciachnij

a problem jest tutaj:

sp2

brak

ie bez poprawek z dziurkami


(boczi) #9

Pamiętaj o łatkach do Windows - korzystaj z wirtyny WindowsUpdate i zainstaluj SP2, antywirusa i firewalla.


(Lysy_cienias) #10
  • Logfile of HijackThis v1.99.1

(Kuz5) #11

Log czysty

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL


(Lysy_cienias) #12

wchodze sobie na kurnik po pewnym czasie koncze gre zamykam okna i restartuje mi sie komputer nie wiem oco chodzi panowie prosze o pomoc, oto moje logo

  • Logfile of HijackThis v1.99.1

(Musg) #13

log masz czysty i nic tu nie widac

zainstaluj jeszcze poprawki z windows update

wczoraj instalowales sp2 i nie masz wgranych poprawek

po update sprawdz kurnik