Prosze o sprawdzenie loga:)


(Marcinsliw) #1

prosze niech ktos mi sprawdzi loga bo ja na razie sie nie orientuje za bardzo

Embarassed

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:27:26, on 2005-05-19

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Documents and Settings\super marcin\Dane aplikacji\lodo.exe

C:\Program Files\PLANET\WL-8303\RtlWake.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\CDex_150\CDex.exe

C:\PROGRA~1\MOZILLA.ORG\MOZILLA\MOZILLA.EXE

D:\Do diagnozy\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Steganos Internet Anonym - {00000000-5736-4205-0008-781cd0e19f00} - c:\program files\steganos internet anonym pro 7\siapro7iep.dll

O4 - HKLM..\Run: [soltek] C:\WINDOWS\System32\autorun.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Auur] C:\Documents and Settings\super marcin\Dane aplikacji\lodo.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: PLANET WL-8303.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Media ... dge-c6.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{01737D77-B281-4197-8F70-767A1C3136AF}: NameServer = 80.249.5.5,80.249.0.18

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{01737D77-B281-4197-8F70-767A1C3136AF}: NameServer = 80.249.5.5,80.249.0.18

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{01737D77-B281-4197-8F70-767A1C3136AF}: NameServer = 80.249.5.5,80.249.0.18

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

:oops:


(Musg) #2

wylacz przywracanie systemu w xp i usun hijackiem:

i jeszcze to mnie dziwi:


(Kuz5) #3

Niech usunie:

Plik na czerwono usun ręcznie z dysku


(Marcinsliw) #4

dzieki, przepraszam że zawracam wam głowe ale sie dopiero ucze :smiley: