Prosze o sprawdzenie loga :)


(Kretmen) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:25:46, on 2005-06-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis2a.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\Misiu\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.532\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: IE 4.x-6.x BHO for Internet Download Accelerator - {2A646672-9C3A-4C28-9A7A-1FB0F63F28B6} - C:\PROGRA~1\IDA\idaiehlp.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM..\Run: [pdfFactory Pro Dispatcher v2] "C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis2a.exe" /source=HKLM

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [RivaTunerStartupDaemon] "C:\Program Files\RivaTuner v2.0 RC 15.5\RivaTuner.exe" /S

O4 - HKCU..\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: desktop(2).ini

O4 - Global Startup: desktop(2).ini

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZNfox000

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: (no name) - {9819CC0E-9669-4D01-9CD7-2C66DA43AC6C} - (no file)

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{D067B586-8B39-498C-B142-5CAA31627901}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

Z góry dzęki :slight_smile:


(boczi) #2

Kosmetyczna kasacja:

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

Jeśli nie używasz już FlashGet'a, usuń ten wpis, jeśli używasz, zostaw:

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

Kosmetyczna kasacja wpisu po padzie systemu:

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

Kosmetyka, możesz powyłączać niektóre usługi z autostartu (start -> uruchom -> msconfig). NeroCheck.exe OSA.EXE Zastanawia mnie DESKTOP(2).INI: Zapewne tego nie znasz. Prawoklik na Pulpit -> Właściwości -> Pulpit -> Dostosuj -> Sieć Web -> i jeśli będziesz miał "security", odznacz. Jeśli nie będzie, w trybie awaryjnym jeszcze, [F8] w czasie bootowania komputera, w HijackThis zaznacz te wpisy:

O4 - Startup: desktop(2).ini

O4 - Global Startup: desktop(2).ini

i usuń. Kasacja:

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZNfox000

I dla pewności jeszcze skan programami:

:arrow: Panda

:arrow: Kaspersky

:arrow: mks_vir

:arrow: Trend

:arrow: Dr.Web

Dodatkowy skan programami:

:arrow: PestPatrol

:arrow: Spybot Search & Destroy 1.4

:arrow: Ad-aware SE Personal

:arrow: CWShredder