Proszę o sprawdzenie loga


(Karol Z) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:16:05, on 2005-06-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

D:\WINDOWS\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

D:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\WINDOWS\SOINTGR.EXE

D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

D:\WINDOWS\Packs\Crystal XP\YzToolbar\YzToolbar.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

F:\Gadu-gadu\gg.exe

D:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

D:\Documents and Settings\zygol\Pulpit\HijackThis 1.99.1\HijackThis 1.99.1.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - D:\Program Files\SideFind\sfbho.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: YourSiteBar - {86227D9C-0EFE-4f8a-AA55-30386A3F5686} - D:\PROGRA~1\YOURSI~1\ysb.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [iST Service] D:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

O4 - HKLM..\Run: [9rsEDEHxu] D:\WINDOWS\uvgmm.exe

O4 - HKLM..\Run: [Áł# é"h'ţ9ÓśU3rŲWD:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] D:\WINDOWS\uvgmm.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU..\Run: [AQQ] D:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Gadu-gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - D:\Program Files\SideFind\sidefind.dll (file missing)

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - D:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658} (Installer Class) - http://www.ysbweb.com/ist/softwares/v4. ... egular.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{DDEC22FE-9F79-43AD-B0A1-05136D7AC673}: NameServer = 80.55.93.50

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - D:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Power Manager (PowerManager) - Unknown owner - D:\WINDOWS\svchost.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\UAService7.exe


pisz tytuły normalnie :evil:

monczkin


(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj proces Power Manager nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz PowerManager => Ok i zresetuj komputer.

Na koniec daj nowego loga

Update:

Zapomniałem o kosmetycznych sprawach

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Panel sterowania => Java Plug-in => Update => odptaszkuj Check for updates automatically

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL


(boczi) #3

W trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera z wyłączonym przywracaniem systemu. Tak wykonujesz wszystkie niżej podane czynności.

Jeśli przy usuwaniu ręcznym pliki będą stawiały opór, używasz programu KillBox.

http://www.google.pl/url?sa=U&start=1&q ... php&e=9777

Odpalasz Killboxa, zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:

(tutaj ścieżka danego pliku, np. D:\WINDOWS\svchost.exe ).

Następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz się).

D:\WINDOWS\ svchost.exe

Kasujesz ten plik, ze względu, że znajduje się w złym miejscu. Powinien być w system32. Tak więc plik jest szkodliwy.

Masz ISTBar. Tu jest info o jego usuwaniu:

http://www.spyware-removal-guideline.com/istbar-removal

Kasacja:

D:\Program Files\SideFind\ sfbho.dll

Tak samo, kasacja:

D:\Program Files\SideFind\ sidefind.dll (file missing) Jeśli pliku nie znajdziesz, kasacja wpisu z Hijacka:

O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - D:\Program Files\SideFind\sidefind.dll (file missing)

a także, jeśli znajdziesz: D:\Program Files\YOURSI~1*\ ysb.dll gdzie gwiazdka to możliwa trochę inna nazwa folderu. Jeśli tego pliku nie będzie, usuń wpis z Hijacka:

O3 - Toolbar: YourSiteBar - {86227D9C-0EFE-4f8a-AA55-30386A3F5686} - D:\PROGRA~1\YOURSI~1\ysb.dll (file missing)

Kasacja: D:\WINDOWS\ uvgmm.exe Jeśli pliku nie będzie, kasujesz wpis z Hijacka:

O4 - HKLM\..\Run: [9rsEDEHxu] D:\WINDOWS\uvgmm.exe

Kasacja kontrolki:

O16 - DPF: {42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658} (Installer Class) - http://www.ysbweb.com/ist/softwares/v4.0/ysb_regular.cab

Ten DNS może być zły, ja bym skasował, dla pewności poczekaj na opinie innych:

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DDEC22FE-9F79-43AD-B0A1-05136D7AC673}: NameServer = 80.55.93.50

I powiedz, kto jest Twoim dostawcą Internetu. Zastosuj się też do porady kuz5 odn. tego wpisu:

O23 - Service: Power Manager (PowerManager) - Unknown owner - D:\WINDOWS\svchost.exe

Po czynnościach nowy log.


(Karol Z) #4

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:11:34, on 2005-06-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

F:\Gadu-gadu\gg.exe

D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

D:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Documents and Settings\zygol\Pulpit\HijackThis 1.99.1\HijackThis 1.99.1.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU..\Run: [AQQ] D:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Gadu-gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - D:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{DDEC22FE-9F79-43AD-B0A1-05136D7AC673}: NameServer = 80.55.93.50

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Power Manager (PowerManager) - Unknown owner - D:\WINDOWS\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\UAService7.exe


(Kuz5) #5

No i elegancko zostało ci jeszcze to :wink:

Jak to usunąć już pisałem (post wyżej)