Proszę o sprawdzenie loga


(Splocki) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:32:01, on 2005-06-19

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\System32\hmy.exe

C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe

C:\WINDOWS\qpyagalk.exe

C:\Program Files\DeskAd Service\DeskAdServ.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\DeskAd Service\DeskAdKeep.exe

C:\Program Files\Bvnsq\Celzwh.exe

C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

C:\temp\msbb.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates1.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\dd\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.interia.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: LocalNRDObj Class - {00320615-B6C2-40A6-8F99-F1C52D674FAD} - C:\WINDOWS\localNRD.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - C:\PROGRA~1\SEARCH~2\SEARCH~2.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft Windows 16Bit] mswinn16.exe

O4 - HKLM..\Run: [Olive System] C:\WINDOWS\System32\suchost.exe

O4 - HKLM..\Run: [regsrv] scvhost.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows Update] C:\WINDOWS\System32\uuzvanqh.exe

O4 - HKLM..\Run: [Power Scan] C:\Program Files\Power Scan\powerscan.exe

O4 - HKLM..\Run: [Window Monitor] winmon32.exe

O4 - HKLM..\Run: [WIN32] C:\windows\arsetup.exe

O4 - HKLM..\Run: [EM_EXeEL] hmy.exe

O4 - HKLM..\Run: [WebRebates0] "C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe"

O4 - HKLM..\Run: [rivbdnn] C:\WINDOWS\System32\lmqtovw.exe

O4 - HKLM..\Run: [˘‰¸u0–4C

}ďÁzî[8C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\qpyagalk.exe

O4 - HKLM..\Run: [˘‰¸u0–4C

}ďÁzîžigÝC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\qpyagalk.exe

O4 - HKLM..\Run: [DeskAd Service] C:\Program Files\DeskAd Service\DeskAdServ.exe

O4 - HKLM..\Run: [˘‰¸u0Ô@ÔÁÔ]­ú"ü‰¸u0C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\qpyagalk.exe

O4 - HKLM..\Run: [˘‰¸u0Ô@ÔÁÔÁÔ]­ú"ü‰¸C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\qpyagalk.exe

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [Yhtxcmc] C:\Program Files\Bvnsq\Celzwh.exe

O4 - HKLM..\Run: [iST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

O4 - HKLM..\Run: [msbb] c:\temp\msbb.exe

O4 - HKLM..\Run: [crmdkfsn] C:\WINDOWS\crmdkfsn.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft Update] wserv32.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [sYSTEM] lsas.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft Windows 16Bit] mswinn16.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [regsrv] scvhost.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [EM_EXeEL] hmy.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Micro Update] dailin.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Micr Update] soundblaster.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Window Monitor] winmon32.exe

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Microsoft Windows 16Bit] mswinn16.exe

O4 - HKCU..\Run: [EM_EXeEL] hmy.exe

O4 - HKCU..\Run: [Window Monitor] winmon32.exe

O4 - HKCU..\RunServices: [Microsoft Update Machine] wuagrd.exe

O4 - HKCU..\RunServices: [Window Monitor] winmon32.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file. ... d0f53d7740

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/07a2406e9fc ... xIE601.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/se ... loader.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C39DD6C5-3E1E-4979-9623-ABA1E4E2BB99}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

Dziękuje.


(boczi) #2

Śmiecia masz, że hej.

Na początek skan programami:

:arrow: Panda

:arrow: Kaspersky

:arrow: mks_vir

:arrow: Trend

:arrow: Dr.Web

Dodatkowy skan:

:arrow: PestPatrol

:arrow: Spybot Search & Destroy 1.4

:arrow: Ad-aware SE Personal

:arrow: CWShredder

Potem nowy log.


(Gutek) #3

Na początku użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP.

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu.

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono (po skasowaniu w dodaj\usuń foldery ciachnij ręcznie).

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

FxIstbar.exe. to naprawiacz do ISTbar

Wpis R3 nie usuwasz hijackiem tylko usuniesz Registrar Lite :stuck_out_tongue:

Pliki np. wserv32.exe znajudją się w C:\WINDOWS\System32...

Opróżnij TEMP! !!

BTW. @boczi co to za odpowiedź? - masz duzo syfu i scanery, to nie usunie wszystkiego.


(boczi) #4

Najpierw lepiej przeskanować, a później dać nowy log. Nie sądzisz? :stuck_out_tongue:


(Gutek) #5

Nie ponieważ im czesciej będzie zaglądał do netu tym wiecej syfu będzie ściągał :stuck_out_tongue:

Scanery nie wszystko usną :smiley: