Proszę o sprawdzenie loga


(Marcin Kar1) #1

instalowałem jakiegoś enkodera do avq czy coś i mi się walnęło że coś nie tak ...Prozsę sprawdźcie.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:58:48, on 2005-06-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe

C:\WINDOWS\mHotkey.exe

C:\WINDOWS\CNYHKey.exe

C:\WINDOWS\StopHid.exe

C:\Program Files\Creative\Desktop Wireless\mouse_2k.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\PuXpMan.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\e-mule\emule.exe

C:\Program Files\Ahead\Nero\nero.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\Marti.MAK\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tdt.org.pl/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe sysinit32m.exe

O1 - Hosts: 127.0.0.3 n-glx.s-redirect.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 x.full-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 counter.sexmaniack.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 autoescrowpay.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.autoescrowpay.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.awmdabest.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.sexfiles.nu

O1 - Hosts: 127.0.0.3 awmdabest.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 sexfiles.nu

O1 - Hosts: 127.0.0.3 allforadult.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.allforadult.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.iframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 iframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.newiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 newiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.vesbiz.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 vesbiz.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.pizdato.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 pizdato.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.aaasexypics.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 aaasexypics.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.virgin-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 virgin-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.awmcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 awmcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 buldog-stats.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.buldog-stats.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 fregat.drocherway.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 slutmania.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.slutmania.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.megapornix.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 megapornix.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.sp2fucked.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 sp2fucked.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 greg-tut.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.greg-tut.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 nylonsexy.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.nylonsexy.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 vparivalka.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.vparivalka.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 iframeprofit.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.iframeprofit.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 topsearch10.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.topsearch10.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 statscash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.statscash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 vxiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.vxiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 crazy-toolbar.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.crazy-toolbar.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 topcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.topcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 loadcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.loadcash.biz

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [KAV50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe" -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe

O4 - HKLM..\Run: [CNYHKey] CNYHKey.exe

O4 - HKLM..\Run: [stopHid] StopHid.exe

O4 - HKLM..\Run: [CreativeMouse] C:\Program Files\Creative\Desktop Wireless\mouse_2k.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [mspwr] C:\WINDOWS\system32\PuXpMan.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [PSGuard] C:\Program Files\PSGuard\PSGuard.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O8 - Extra context menu item: Add to &Teleport - C:\Program Files\Teleport Pro\teleport.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C475ADE4-0C99-4883-8788-5346C8B63587}: NameServer = 62.179.1.60,67.179.1.61

O23 - Service: KLBLMain - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe" -run bl -n PersonalPro -v 5.0.0.0 -ttsr 10000000 (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


(Damian) #2

Wchodzisz w tryb awaryjny i kasujesz:

Ręcznie:

C:\WINDOWS\StopHid.exe

C:\WINDOWS\system32\PuXpMan.exe

W Hijacku

O1 - Hosts: 127.0.0.3 n-glx.s-redirect.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 x.full-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 counter.sexmaniack.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 autoescrowpay.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.autoescrowpay.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.awmdabest.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.sexfiles.nu

O1 - Hosts: 127.0.0.3 awmdabest.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 sexfiles.nu

O1 - Hosts: 127.0.0.3 allforadult.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.allforadult.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.iframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 iframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.newiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 newiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.vesbiz.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 vesbiz.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.pizdato.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 pizdato.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.aaasexypics.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 aaasexypics.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.virgin-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 virgin-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.awmcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 awmcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 buldog-stats.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.buldog-stats.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 fregat.drocherway.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 slutmania.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.slutmania.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.megapornix.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 megapornix.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.sp2fucked.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 sp2fucked.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 greg-tut.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.greg-tut.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 nylonsexy.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.nylonsexy.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 vparivalka.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.vparivalka.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 iframeprofit.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.iframeprofit.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 topsearch10.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.topsearch10.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 statscash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.statscash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 vxiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.vxiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 crazy-toolbar.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.crazy-toolbar.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 topcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.topcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 loadcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.loadcash.biz

O4 - HKLM..\Run: [stopHid] StopHid.exe

O4 - HKLM..\Run: [mspwr] C:\WINDOWS\system32\PuXpMan.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

Kosmetyka(Start>>>uruchom>>>msconfig>>>uruchamianie>>>odznaczasz):

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

Panel sterowania>>>java>>>Update>>>odznaczasz aktualizacje automatyczne.

Jeśli nie używasz messengera to odinstaluj go programem xp-AntiSpy 3.94-2 PL


(Musg) #3

to rowniez jest do usuniecia recznie


(Marcin Kar1) #4

ręcznie czyli jak??

post2


następnym razem będę usuwać podwójne posty, jeśli ich nie będziesz edytować

monczkin


(boczi) #5

Wchodzisz do danej ścieżi pliku, np. Mój Komputer -> Dysk C -> i tak dalej i usuwasz ręcznie -> Shift+Delete

Jeśli pliki będą stawiuały opory, używasz KillBox.

http://www.google.pl/url?sa=U&start=1&q ... php&e=9777

Odpalasz Killboxa, zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżkę, np:

C:\Program Files\PSGuard\PSGuard.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz się).

C:\WINDOWS\StopHid.exe

C:\WINDOWS\system32\PuXpMan.exe

C:\Program Files\PSGuard\PSGuard.exe

Kasacja w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera.

Po czynnościach nowy log.


(Marcin Kar1) #6

ok ale w program files nie ma żadnego ps guard ,a to ch... dalej nsię włącza! !!


(boczi) #7

A KillBoxem próbowałeś? :?


(Damian) #8

Widocznie już jest wykasowany...

Co mianowicie ?


(Marcin Kar1) #9

(Oia2) #10

Może jest ukryty? Włącz w opcjach, by pokazywał pliki ukryte :slight_smile:


(Damian) #11

marcin_kar używaj opcji icon_edit.gif


(Monczkin) #12

już nie musi - prosiłem parokrotnie - posty wywaliłem


(Marcin Kar1) #13

Ludzie sorry jeśli Wam zawalam forum,tylko napiszcie mi co z tym zrobić mam??co 60 sekund włąćża mi się ten screen co Wam wrzuciłem!!!Ok są zasady zagapiłem się...Pomocy co mam zrobić? A tak w ogóle to mnie ostrzegałeś parokrotnie??Chyba jakaś pmyłka...


(Damian) #14

Spróbuj przeskanować kompa tymi programami:

:arrow: CWShredder 2.15

:arrow: SpyBot - Search & Destroy v1.4 PL

:arrow: Ad-aware SE Personal 1.06

:arrow:PestPatrol


(Marcin Kar1) #15

Nic :frowning:


(Damian) #16

Tak szybko pościągałeś te programy, uaktualniłeś je i przeskanowałeś nimi komputer ?? :roll: :?


(Musg) #17

po co wam kolejny log /facet ma falszywą tapete a za nia odpowiada:

\PSGuard to nalezy recznie odinstalowac z systemu (program files lub z dodaj usun programy) nastepnie usunac wpis z loga za pomoca fix


(Marcin Kar1) #18

po pierwsze zanim do Was napisałem to sprawdziłem je tymi programami,tamto usunąłem w trybie awaryjnym,więc z tego co mi doradziliście zostaje mi format ,dzięki...


(boczi) #19

Nie poddawaj się, trzeba się nauczyć radzić z problemami

Ponawiam - daj nowy log


(Gutek) #20

Taka zabaw w log z hijacka nic nie da, daj LOG z Silent Runners