Proszę o sprawdzenie loga


(JARO 33) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:10:41, on 2005-06-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50215\mscorsvw.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdswitch.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\InkSaver\InkSaver.exe

C:\Program Files\cFos\cFosDNT.exe

C:\ScanPanel\ScnPanel.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

F:\TATA\PROGRAMY [instalki]\DC++\DCPlusPlus.exe

c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe

F:\TATA\PROGRAMY [instalki]\BitComet\BitComet.exe

F:\TATA\Torrenty z Bit Comet\Nowy folder\HijackThis 1.99.1\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {02DCA195-602B-4B1F-83FF-381B7E804BDB} - C:\WINDOWS\SYSTEM32\HDBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdnagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdswitch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [InkSaver] C:\Program Files\InkSaver\InkSaver.exe hide

O4 - HKLM\..\Run: [cFosDNT] C:\Program Files\cFos\cFosDNT.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - Global Startup: ScanPanel.lnk = C:\ScanPanel\ScnPanel.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Download All Files by HiDownload - C:\PROGRA~1\HIDOWN~1\HDGetAll.htm

O8 - Extra context menu item: Download by HiDownload - C:\PROGRA~1\HIDOWN~1\HDGet.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\TATA\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: HiDownload - {F4FBA929-A891-492C-A0F6-5C79CC4F1742} - C:\PROGRA~1\HIDOWN~1\hidownload.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B0897597-4D4C-4A43-8D4C-AA5BB4599840}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

(boczi) #2

Log czysty

Masz jakiś problem? :?


(Damian) #3

Możesz jedynie wyłączyć automatyczną aktualizację javy:

Panel sterowania>>>Java>>>Update>>>Odznaczasz aktualizacje


(JARO 33) #4

Dzięki.


(boczi) #5

Tak lekko poza tematem, użytkownik forum Programosy.pl wprowadzał Cię w błąd. Temat znalazłem w trakcie szukania informacji o pewnym procesie.

Chodzi o: http://forum.programosy.pl/-vp69501.html

Użytkownik wprowadził Cię w błąd, mówiąc o kasowaniu wpisów BitDefendera, jest to bug Hijacka, te wpisy są poprawne co świadczy aktywność BD w systemie. Tak samo jest np. ze skanerem poczty Avasta.

Podał Ci też do skasowania AutoConnect, który jest programem umożliwiającym automatyczne łączenie się z Internetem np. gdy mamy Neostradę - pewnie sam to wiesz.

A HiDownload to akcelelator pobierania plików.