Proszę o sprawdzenie loga :-)


(Paweł) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:50:56, on 2005-07-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\Panel sterowania ATI\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

E:\Z neta\Rózne\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Sothink SWF Catcher - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file)

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C0C91223-BBFE-4D41-9748-F037D6FC2D9D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164


(Musg) #2

co cie dreczy?

Jakies wirusy i inne tam.....


(Czornyaa) #3

czysto masz

:smiley: :smiley:

skan skanerami AV - asekuracyjnie

--F-Secure--

http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml

--GeCAD (RAV)--

http://www.ravantivirus.com/scan/

--Trend Micro (PC-cillin)--

http://housecall.trendmicro.com/houseca ... t_corp.asp

jakiego masz antywira z jakiej przegladarki korzytasz ??


(Paweł) #4

Antywirusa niemam przeglądarka IE


(Czornyaa) #5

:o :o jak korzystasz z IE to ja zabezpiecz czesciowo chociarz

SpywareBlaster

http://www.javacoolsoftware.com/sbdownload.html

zreszta dobrze wiesz ze powinnes korzystac z Opery, Firefox(Mozilla)

  • twoj wybor

zainstaluj antywira AntiVir

http://www.avup.de/personal/en/avwinsfx.exe

od czasu do czasu skan

skanerami (moj post wyzej) oraz ETD_Security, Ad-Aware


(boczi) #6

Kosmetyka

MSN Messenger jeśli nie używasz, usuń tym:

http://www.amnezja.org/modules.php?name ... e&sid=4369

Z autostartu (start -> uruchom -> msconfig) z zakładki Uruchamianie możesz poodznaczać:

ctfmon.exe

Połączenie Neostrady możesz ustanowić ręcznie i ustawić autostartowanie połączenia z systemem. Jest to rozwiązanie wygodniejsze :slight_smile:

Więcej informacji na http://www.neostrada.info , http://www.turbokrecik.info http://www.autoconnect.prv.pl