Proszę o sprawdzenie loga


(Janaiseb) #1

Czesc. Jestem tu nowy. Bardzo prosiłbym o pomoc i sprawdzenie loga.

Nie chce mi się wyłączać komputer. Zawiesza się na ekranie z napisem

"Zamykanie systemu Windows" i stoi. Pomaga jedynie restart i dopiero potem

ponowne wyłączenie. Regularnie skanuję antyvirem (Avast) antyspyware (

Spybot)oraz dodatkowo SpywareBlaster, Microsoft Antispyware, CWSShredder, mam

włączoną ochronę poprzez firewall Agnitum Outpost oraz program blokujący porty

WWDC oraz usuwam śmieci z rejestru poprzez WinAso. Nie używam też w ogóle IE a tylko Firefoxa.

Będę wdzięczny za pomoc

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:53:42, on 2005-07-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\WinPatrol\winpatrol.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\NoweProgramy\Komunikatory Internetowe\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Seba\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\Program Files\WinPatrol\winpatrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpywareGuard] C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\NoweProgramy\Komunikatory Internetowe\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: raid_tool.exe.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\TRASH.EXE (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\TRASH.EXE (HKCU)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

====================================

Uwaga: Sebbeck jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE

Pozdrawiam kuz5


(boczi) #2

Log całkowicie czysty.

Poczytaj o optymalizacji systemu, może coś to pomoże!

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... topic=5989


(Ford Fokus) #3

U mnie powodem wolnego zamykania się Widowsa (lub wogóle nie zamknięcia się) były stery do grafiki :shock:


(Qbek50) #4

kosmetyka:

mozesz wyłączyć w autostarcie:

Start - Uruchom -> wpisujesz "msconfig" i w zakładce uruchamianie odchaczasz:


(Janaiseb) #5

Czołem.

Czyli mam wywalić te dwa poniżej ?

Co to jest właściwie dokładnie nwiz.exe ?

Często rzucam filmy z kompa na ekran TV, tak więc chciałbym mieć ikonkę do zmian Ustawień Nvidii w trayu.


(boczi) #6

Menedżer wirtualnych pulpitów nVidii, zapewne tego nie używasz.

Tak, z programu Hijackthis poprzez Fix, kosmetycznie; to nie syf.

Pozostanie.