Proszę o sprawdzenie loga


(Bunio) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:21:01, on 2005-07-30

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Trust mouse utility\1.0\mouse32a.exe

C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\GIANT Company Software\GIANT AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\boeline.exe

C:\PROGRA~1\EZULA\mmod.exe

C:\PROGRA~1\WEBOFF~1\wo.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\wokm\wokmm.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\wokm\wokma.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\gh\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.797\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.searchforit.com/searchbar

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchforit.com/searchbar

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.searchforit.com/searchbar

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchforit.com/searchbar

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.searchforit.com/searchbar

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.searchforit.com/searchbar

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: &EliteBar - {28CAEFF3-0F18-4036-B504-51D73BD81ABC} - C:\WINDOWS\EliteToolBar\EliteToolBar version 60.dll

O3 - Toolbar: &EliteBar - {825CF5BD-8862-4430-B771-0C15C5CA8DEF} - C:\WINDOWS\EliteToolBar\EliteToolBar version 60.dll

O4 - HKLM\..\Run: [gcasDtServ] gcasDtServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] C:\Program Files\GIANT Company Software\GIANT AntiSpyware\gcasServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FLMTRUSTMOUSE] C:\Program Files\Trust mouse utility\1.0\mouse32a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Device Detector] "C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe" -autorun

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [antiware] c:\windows\system32\eliteggb32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Norton SystemWorks] "C:\Program Files\Norton SystemWorks\cfgwiz.exe" /GUID {05858CFD-5CC4-4ceb-AAAF-CF00BF39736A} /MODE CfgWiz

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SIDEBAR] "C:\Program Files\Desktop Sidebar\dsidebar.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [sf] C:\Program Files\sf\sf.exe

O4 - HKCU\..\Run: [boeline] C:\WINDOWS\boeline.exe

O4 - HKCU\..\Run: [wokm] C:\PROGRA~1\COMMON~1\wokm\wokmm.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eZmmod] C:\PROGRA~1\ezula\mmod.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eZWO] C:\PROGRA~1\Web Offer\wo.exe

O4 - Startup: VoipBuster.lnk = C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/7.20.0003/OCI/setup.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1117375278343

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - Unknown owner - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe" -service (file missing)

daję loga ,ponieważ niepokoi mnie to : earn5tf.jpg


(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz proces Remote Packet Capture Protocol nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz rpcapd => Ok i zresetuj komputer.

EliteToolBar pozbedziesz sie tym programem Elite Toolbar Remover


(Bunio) #3

ten proces proces Remote Packet Capture Protocol był już wyłączony


(Kuz5) #4

Aha to go zwyczajnie ciechnij w HijackThis


(Bunio) #5

no nie za bardzo ,bo jest napisane ,że on działa i HijackThis nie może go obciąć :?


(Musg) #6

sprawdz we wlasciwosciach tryb uruchomienia ma byc wylaczony a dalej to:


(Kuz5) #7

Hmmm coś robisz źle a napewno robisz to w trybie awaryjnym

Jeszcze raz

Klikasz prawym myszki, nastepnie Właściwości w zakładce Ogólne poniżej w "Stan Uruchomiena" klikasz zatrzymaj a nastepnie wyżej "Typ Uruchomienia" ma być ustawiony na Wyłączony (patrz obrazek niżej)

mamamamaa2uy.jpg

Czy napewno robisz tak jak napisałem?


(Bunio) #8
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:21:10, on 2005-07-30

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Trust mouse utility\1.0\mouse32a.exe

C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\GIANT Company Software\GIANT AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\gh\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.484\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.searchforit.com/searchbar

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchforit.com/searchbar

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.searchforit.com/searchbar

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchforit.com/searchbar

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.searchforit.com/searchbar

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.searchforit.com/searchbar

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: (no name) - {825CF5BD-8862-4430-B771-0C15C5CA8DEF} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [gcasDtServ] gcasDtServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] C:\Program Files\GIANT Company Software\GIANT AntiSpyware\gcasServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FLMTRUSTMOUSE] C:\Program Files\Trust mouse utility\1.0\mouse32a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Device Detector] "C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe" -autorun

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKCU\..\Run: [Norton SystemWorks] "C:\Program Files\Norton SystemWorks\cfgwiz.exe" /GUID {05858CFD-5CC4-4ceb-AAAF-CF00BF39736A} /MODE CfgWiz

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SIDEBAR] "C:\Program Files\Desktop Sidebar\dsidebar.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [sf] C:\Program Files\sf\sf.exe

O4 - HKCU\..\Run: [boeline] C:\WINDOWS\boeline.exe

O4 - HKCU\..\Run: [wokm] C:\PROGRA~1\COMMON~1\wokm\wokmm.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eZmmod] C:\PROGRA~1\ezula\mmod.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eZWO] C:\PROGRA~1\Web Offer\wo.exe

O4 - Startup: VoipBuster.lnk = C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/7.20.0003/OCI/setup.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1117375278343

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - Unknown owner - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe" -service (file missing)

ale na pulpicie dalej jest temp532


(Musg) #9

leci jeszcze :


(Kuz5) #10

Jakiego tempa

Jeszcze to:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.searchforit.com/searchbar 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchforit.com/searchbar 

O3 - Toolbar: (no name) - {825CF5BD-8862-4430-B771-0C15C5CA8DEF} - (no file) 

O4 - HKCU\..\Run: [sf] C:\Program Files\sf\sf.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [boeline] C:\WINDOWS\boeline.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [wokm] C:\PROGRA~1\COMMON~1\wokm\wokmm.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [eZmmod] C:\PROGRA~1\ezula\mmod.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [eZWO] C:\PROGRA~1\Web Offer\wo.exe

W poście wyżej napisałem ci jak masz sie tego pozbyć


(Musg) #11

koniecznie musisz zainstalowac :

http://www.amnezja.org/pl/html/modules. ... e&sid=1509

i pozamykaj wszyskie porty dlatego ze masz xp golego i ciagle bedzie ci syf wlaził :slight_smile:


(Bunio) #12

tych folderów i plików już nie ma [sprawdzone]

to zafixować ?

tego earn7rq.jpg


(Musg) #13

wiec usun wpisy w hijacku

zafixowac :slight_smile:


(Kuz5) #14

Czyli nie masz już tych wpisów w logu?

Tak

Co go usuń


(Bunio) #15

czy jest już dobrze ?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:48:45, on 2005-07-30

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Trust mouse utility\1.0\mouse32a.exe

C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\GIANT Company Software\GIANT AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\gh\USTAWI~1\Temp\Rar$EX11.391\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [gcasDtServ] gcasDtServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] C:\Program Files\GIANT Company Software\GIANT AntiSpyware\gcasServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FLMTRUSTMOUSE] C:\Program Files\Trust mouse utility\1.0\mouse32a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Device Detector] "C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe" -autorun

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKCU\..\Run: [Norton SystemWorks] "C:\Program Files\Norton SystemWorks\cfgwiz.exe" /GUID {05858CFD-5CC4-4ceb-AAAF-CF00BF39736A} /MODE CfgWiz

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SIDEBAR] "C:\Program Files\Desktop Sidebar\dsidebar.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: VoipBuster.lnk = C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/7.20.0003/OCI/setup.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1117375278343

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - Unknown owner - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe" -service (file missing)

(Musg) #16

to ty nam powiedz :slight_smile:

jak ikona?