Proszę o sprawdzenie loga


(Auto Czeci Artex Mariola Nawrocka) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:46:05, on 05-08-01

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WIN98\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WIN98\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WIN98\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WIN98\EXPLORER.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WIN98\TASKMON.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\CNXMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\TASKBARICON.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

C:\PROGRAM FILES\BANKRUT\BANKRUT.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WIN98\STARTER.EXE

C:\WIN98\RUNDLL32.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\INTELL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\PROGRAM FILES\SAGEM\SAGEM F@ST 800-840\DSLMON.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\NEOSTRADATP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\COMCOMP.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\WATCH.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTER CARS\IC_KATALOG\I_CARS.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\OUTLOOK EXPRESS\MSIMN.EXE

C:\WIN98\TEMP\RAR$EX00.570\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WIN98\TEMP\se.dll/space.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WIN98\TEMP\se.dll/space.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~2.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar.dll

O2 - BHO: (no name) - {F4BB4361-0039-11DA-ACDB-44457CFB3837} - C:\WIN98\SYSTEM\IPNK.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WIN98\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WIN98\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WIN98\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.ExE

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Bankrut] C:\Program Files\Bankrut\bankrut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\WIN98\TEMP\SE.DLL,DllInstall

O4 - HKLM\..\Run: [intell32.exe] C:\WIN98\SYSTEM\intell32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PSGuard spyware remover] C:\Program Files\PSGuard\PSGuard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR.DLL/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR.DLL/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR.DLL/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR.DLL/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR.DLL/cmtrans.html

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WIN98\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WIN98\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/27dc6825b29ba76bbe05/netzip/RdxIE601.cab

O18 - Filter: text/html - {F4BB4360-0039-11DA-ACDB-444513B79DAC} - C:\WIN98\SYSTEM\IPNK.DLL

O18 - Filter: text/plain - {F4BB4360-0039-11DA-ACDB-444513B79DAC} - C:\WIN98\SYSTEM\IPNK.DLL

O20 - Winlogon Notify: style2 - C:\WIN98\Q16111293_DISK.DLL

(boczi) #2

Wszystkie czynności wykonujesz w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera. Gdybyś nie wiedział, jak to zrobić, zobacz TU.

Pogrubione - na czerwono - kasujesz także wpierw ręcznie z dysku.

Jeśli będą problemy z usuwaniem, używasz narzędzia KillBox,

http://www.downloads.subratam.org/KillBox.zip

Info:

Odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżkę (przykład):

C:\WINDOWS\System32\xxx.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz się).

Kasujesz z Hijacka:

Jeśli masz jakieś objawy zmienionej tapety poczytaj:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... l=psguard#

Po czynnościach nowy log i skan programami ANTY.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=23036


(Auto Czeci Artex Mariola Nawrocka) #3

Witam, mam czarny pułpit z napisem

Warning!

Your computer might be infected with spyware or adware! !!

Stage homepage, popups, lossm of important data and unstable

functioning are the sure sings that you are infected.

Click here to get the latest spyware remowal software.

Your computer is still

vulnerable to new attacks! !!

Nie ma takiego pulpitu na stronie, którą mi podałeś.

Możliwe, że robię coś nie tak, jestem laikiem i nie miałem do czynienia z podobnym problemem. Dodaję jeszcze raz aktualngo loga.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:46:58, on 05-08-01

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WIN98\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WIN98\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WIN98\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WIN98\EXPLORER.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WIN98\TASKMON.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\CNXMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\TASKBARICON.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

C:\PROGRAM FILES\BANKRUT\BANKRUT.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE

C:\WIN98\STARTER.EXE

C:\WIN98\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\PROGRAM FILES\SAGEM\SAGEM F@ST 800-840\DSLMON.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTER CARS\IC_KATALOG\I_CARS.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\NEOSTRADATP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\COMCOMP.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\WATCH.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WIN98\TEMP\se.dll/space.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WIN98\TEMP\se.dll/space.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~2.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar.dll

O2 - BHO: (no name) - {438035C2-0286-11DA-ACDB-CC08F32BAFF1} - C:\WIN98\SYSTEM\IPNK.DLL

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WIN98\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WIN98\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WIN98\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.ExE

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Bankrut] C:\Program Files\Bankrut\bankrut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\WIN98\TEMP\SE.DLL,DllInstall

O4 - HKLM\..\Run: [intell32.exe] C:\WIN98\SYSTEM\intell32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR.DLL/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR.DLL/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR.DLL/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR.DLL/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR.DLL/cmtrans.html

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WIN98\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WIN98\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/27dc6825b29ba76bbe05/netzip/RdxIE601.cab

O18 - Filter: text/html - {F4BB4360-0039-11DA-ACDB-444513B79DAC} - C:\WIN98\SYSTEM\IPNK.DLL

O18 - Filter: text/plain - {F4BB4360-0039-11DA-ACDB-444513B79DAC} - C:\WIN98\SYSTEM\IPNK.DLL

(boczi) #4

Jeszcze raz kasujesz takim samym sposobem:

Wszystko z Hijackthis! A pogrubione także z dysku.

W trybie awaryjnym.

Zaznaczasz wybrane i klikasz Fix

Zobacz, czy masz taką opcję w Win98 i spróbuj ustawić:

Panel Sterowania -> Ekran -> Pulpit -> Dostosuj pulpit -> Sieć Web -> Odznacz wszystko

Zrób skan CWShredder.


(Kuz5) #5

Dodatkowo wyczyść całego tempa bo wątpie żebyś fixem sie tego pozbył.


(Musg) #6

jasne ,ze nie ma na to szans :slight_smile:

To jednak go powinno zaintersowac:

http://www.derbilk.de/SpSeHjfix112.zip


(Auto Czeci Artex Mariola Nawrocka) #7

Wszystkie te działania jak na razie nie przynoszą efektu, chyba przyjdzie mi zainstalować windosa od nowa. Pulpit jaki był, taki jest, nie wiem czy mówiłem wcześniej ale we właściwościach ekranu nie ma wogóle zakładki z możliwością zmiany pulpitu. Jeżeli komuś chce się jeszcze sprawdzać mojego loga to proszę i dziękuję za poprzednie rady

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:50:58, on 05-08-01

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WIN98\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WIN98\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WIN98\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WIN98\EXPLORER.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WIN98\TASKMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\CNXMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\TASKBARICON.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

C:\PROGRAM FILES\BANKRUT\BANKRUT.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WIN98\STARTER.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\PROGRAM FILES\SAGEM\SAGEM F@ST 800-840\DSLMON.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WIN98\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTER CARS\IC_KATALOG\I_CARS.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\NEOSTRADATP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\COMCOMP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\WATCH.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~2.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WIN98\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WIN98\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WIN98\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.ExE

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Bankrut] C:\Program Files\Bankrut\bankrut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR.DLL/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR.DLL/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR.DLL/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR.DLL/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR.DLL/cmtrans.html

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/27dc6825b29ba76bbe05/netzip/RdxIE601.cab

(Kuz5) #8

Jak możesz to zapodaj screena jak to wygląda

Zrób skan:

:arrow: Panda

:arrow: Kaspersky

:arrow: mks_vir

:arrow: Trend

:arrow: Dr.Web

:arrow: BitDefender

Dodatkowy skan programami:

:arrow: PestPatrol

:arrow: Spybot Search & Destroy 1.4

:arrow: Ad-aware SE Personal

:arrow: CWShredder


(Musg) #9

daj log z :

http://www.silentrunners.org/

ps

i jeszcze potrzebny scren,jak to zrobic masz tutaj napisane:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... sc&start=0


(Auto Czeci Artex Mariola Nawrocka) #10

Witam!

Zrobiłem screena, ale nie bardzo rozumiem jak mam go umieścić na forum. Proszę o podpowieź


(Ford Fokus) #11

Screena robisz PrintScreen'em, potem wklej do Painta -> Zapisz jako... -> na dole wybierz JPEG cośtam -> wpisz nazwe i zapisz np. na pulpit -> wejdź na http://www.imageshack.us -> kliknij "Przeglądaj" -> zaznacz plik ze screenem -> Kliknij "Host it!" -> Kiedy się załaduje kopiujesz tutaj całą zawartość pola "Hotlink for forums 1"


(Auto Czeci Artex Mariola Nawrocka) #12

pulpit6bv.th.png

Złączono Posta : 02.08.2005 (Wto) 9:39

Na pasku z prawej miałem jeszcze czerwony znaczek, który został usunięty


(Qbek50) #13

to nic nie da. /cenzura/ siedzi i sie nie zmieni.

Artex przeskanuj dysk tym co podał kuz5 a następnie daj loga z http://www.silentrunners.org/ tak jak pisał musg