Proszę o sprawdzenie loga


(Jamper3) #1

mała prośba o sprawdzenie profilaktycznie loga

oto on

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:23:31, on 2005-08-06

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

F:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: YSIGet Browser Helper Object - {248B131E-01EA-4587-8EFE-1D915E143D5E} - C:\Program Files\YSIGet\YSIGet.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVPDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\pandasft.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdTools Service] C:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [AAW] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Aware.exe" "+b1"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: YSIGet it! - C:\Program Files\YSIGet\wgbho.js

O9 - Extra button: Ustawienia przeglądarki - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A1FE3507-0D99-40E8-ADED-0E735613D4B9}: NameServer = 195.114.161.61 195.114.181.130

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

wielkie dzięki z góry pozdrawiam

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

odinstaluj tylko AdTools Service a folder ręcznie skasuj w trybie awaryjnym :stuck_out_tongue:


(boczi) #3

Kosmetycznie kasujesz:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

   	R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

Start -> uruchom -> msconfig -> uruchamianie możesz odznaczyć zbędniki:

realsched.exe

daemon.exe

NeroCheck.exe

ctfmon.exe

Pogrubiony folder wraz z plikami kasujesz ręcznie oraz wpis z Hijacka w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania systemu z wyłączonym przywracaniem systemu.. Najpierw szukasz jednak nazwy pogrubionego w dodaj.usuń programy w Panelu Sterowania.

Zainstaluj Service Pack 2


(Jamper3) #4

ok wielkie dzięki robiłem pożątki i myślałem że coś pozostało pozdrawiam Adam B


(Gutek) #5

No skoro boczi tak to ja dorzucę jeszcze:

pierwszy przez msconfig, drugi odinstalować RealOne playera i zastąpić Real Alternative TU, a 3 i 4 jak chce w ustawieniach programu może deaktywować start z systemem to będzie cała sprawa i końcowa.