Prosze o sprawdzenie loga


(Maciek Maciak) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:03:28, on 2005-08-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

F:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

F:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

F:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

F:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

F:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\AVENGINE.EXE

F:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

F:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

F:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\Programy\Gadu Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

F:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\WebProxy.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\cidaemon.exe

F:\Programy\odtwarzacze\WINAMp\winamp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\MaciekM\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =  

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\regedit /s C:\pav.reg,C:\WINDOWS\system32\pavdr.exe,C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "F:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Programy\Gadu Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = F:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{50BCDD1A-BCFE-46CE-B750-823D8710FD96}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{50BCDD1A-BCFE-46CE-B750-823D8710FD96}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: 35rf46cxj3um2x3.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - F:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - F:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Panda Software - F:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - F:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - F:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - F:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - F:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(Gutek) #2

Czytasz czasem o co kuz 5 prosi.

wpisy lecą w kosmos co do pozycji 20 zna ktos???


(Kuz5) #3

No właśnie ale ci można wybaczyć jesteś nowym userem tego forum :wink:

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Niestety nie, jak dla mnie do kasacji.


(Maciek Maciak) #4

Sory ale faktycznie jestem nowy na tym forum.

Czyli proponujecie usunąć pozycję 20. Coś jeszcze czy tylko to??


(squeet) #5

Jeszcze to :wink: