Proszę o sprawdzenie loga


(Canaletto) #1

Proszę o sprawdzenie loga kuzyna :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:23:45, on 2005-08-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavProt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PaSSrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Pavkre.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\prevsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\apvxdwin.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\SRVLOAD.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\WebProxy.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PAVJOBS.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\windows\system32\ngpw36.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Documents and Settings\tomek\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/...rch/search.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.gazeta.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/...rch/search.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/...//www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\regedit /s C:\pav.reg,C:\WINDOWS\system32\pavdr.exe,C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\COMPAN~1\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {941CA48C-3984-4E7D-AAF8-8755ED76EB50} - (no file)

O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\COMPAN~1\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVPDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Demo\pandasft.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [PANDA ANTISPAM SERVER SERVICE] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PasSrv.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ngpw36] C:\windows\system32\ngpw36.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes0521.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes0521.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {B9191F79-5613-4C76-AA2A-398534BB8999} - http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/...utocomplete.cab

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0001-0002-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.1_02) - 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{07F9E944-C162-4A12-9C38-E9D8228AA45A}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{07F9E944-C162-4A12-9C38-E9D8228AA45A}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{07F9E944-C162-4A12-9C38-E9D8228AA45A}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O20 - AppInit_DLLs: PAVWAIT.DLL

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Panda Antispam Server Service (PASSRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PaSSrv.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Pavkre.exe

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavProt.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PsImSvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(Damian) #2

To kasujesz ręcznie z dysku w trybie awaryjnym:

C:\windows\system32\ngpw36.exe

To zafixuj w Hijacku:

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\regedit /s C:\pav.reg,C:\WINDOWS\system32\pavdr.exe,C:\WINDOWS\system32\userinit.exe, 

O2 - BHO: (no name) - {941CA48C-3984-4E7D-AAF8-8755ED76EB50} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [ngpw36] C:\windows\system32\ngpw36.exe

//Kosmetyka:

Odznaczasz w start>>>Uruchom>>>regedit>>>uruchamianie:

realsched.exe" -osboot

winampa.exe

Panel sterowania>>>java>>>updates>>>odznacz aktualizacje automatyczne

Jeśli nie używasz messengera, usuń go programem xp-AntiSpy 3.94-2 PL


(Kuz5) #3

Ciachnij jeszcze to:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/...rch/search.html 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/...rch/search.html 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/...//www.yahoo.com 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.


(Gutek) #4

A po co ma wyszukiwarke usuwać - to Yahoo! :stuck_out_tongue:


(Kuz5) #5

A daj spokój zobacz jak to wygląda

Czysto kosmetycznie :wink: