Prosze o sprawdzenie loga


(Peterr28) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:58:55, on 18.08.2005

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\Programme\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Programme\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Programme\QuickTime\qttask.exe

C:\Programme\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Programme\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Programme\Labtec\Media Keyboard\V5.0\KbdAp32A.exe

C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\windows\system32\LVComS.exe

C:\Programme\Santa Cruz Networks\vSkype\vSkype.exe

D:\Programme\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Real\Update_OB\evntsvc.exe

C:\Programme\Labtec\Mouse\2.1\moffice.exe

C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

C:\Programme\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Programme\Labtec\Mouse\2.1\MOUSE32A.EXE

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\Programme\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

D:\Programme\phonostar\ps_timer.exe

C:\Programme\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Programme\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\windows\system32\ntvdm.exe

C:\T-ONLINE\BSW4\ToDuCAlC.EXE

C:\t-online\Browser\browser.exe

C:\Programme\Overnet\incoming\EmuleSpeed.Balord.[emulek.com].exe

C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Programme\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.accoona.com/search_assistant/accoona_search_assistant.jsp?&utm_id=400005&utm_content=leftnav&utm_source=wdz&utm_medium=bund&utm_campaign=wdz0605

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.accoona.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://de.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/ymsgr6/us/*http://www.yahoo.de

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://de.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/us/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://de.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/ymsgr6/us/*http://www.yahoo.de

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.accoona.com/search_assistant/accoona_search_assistant.jsp?&utm_id=400005&utm_content=leftnav&utm_source=wdz&utm_medium=bund&utm_campaign=wdz0605

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Programme\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Programme\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Programme\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID NAV /CMDLINE "REBOOT"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [Overnet] C:\Programme\Overnet\Overnet.exe -t

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\windows\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programme\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Programme\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Programme\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AQ3HelperStartUp] C:\PROGRA~1\AQUATI~1\AQ3HEL~1.EXE /partner AQ3

O4 - HKLM\..\Run: [LWBKEYBOARD] C:\Programme\Labtec\Media Keyboard\V5.0\KbdAp32A.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vSkype] C:\Programme\Santa Cruz Networks\vSkype\vSkype.exe no

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "D:\Programme\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "D:\Programme\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Real\Update_OB\evntsvc.exe -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Programme\Labtec\Mouse\2.1\moffice.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Programme\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Programme\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Programme\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Programme\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PhonostarTimer] D:\Programme\phonostar\ps_timer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Programme\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe

O8 - Extra context menu item: Nach Microsoft &Excel exportieren - res://D:\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: concept/design's onlineTV - {101BD756-867F-436C-B842-0F0E087DDA5C} - D:\Programme\onlineTV\onlineTV.exe

O9 - Extra button: Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\windows\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\windows\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Recherchieren - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1107866314262

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {DF6504AC-3EFE-4287-B259-FB299B069C95} (WEBDE Fotoalbum Upload Control) - https://img.web.de/v/mail/onlinespeicher/activex/upload_1122.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{821302A9-CFEC-4B8E-AD03-D3AFCF36DFCA}: NameServer = 217.237.151.97 217.237.150.33

O18 - Protocol: vskype - (no CLSID) - (no file)

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Programme\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-Dienst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Programme\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Programme\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Programme\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Hmmm ciachnij jeszcze to:

Znasz to?

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Panel sterowania => Java Plug-in => Update => odptaszkuj Check for updates automatically

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.


(Gutek) #3

jest Ok to prdukt ze stajni Phonostar-Player :smiley:

to wpisy od videoSkype :smiley: