Proszę o sprawdzenie loga


(Slafur) #1

Nie znam się zbytnio na tym, ale chyba coś tu jest namieszane...

Proszę o pomoc...

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 21:50:36, on 2005-08-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

d:\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

d:\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\windows\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

d:\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe

D:\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe

C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

C:\windows\system32\ctfmon.exe

D:\SpeedFan 4.23\speedfan.exe

D:\Gadu-Gadu 6.1\gg.exe

C:\windows\system32\RUNDLL32.exe

C:\windows\system32\RUNDLL32.exe

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

D:\HijackThis.exe

d:\Avast4\setup\avast.setup


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] d:\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SurfAccuracy] C:\Program Files\SurfAccuracy\SAcc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu 6.1\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\windows\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Skrót do speedfan.lnk = D:\SpeedFan 4.23\speedfan.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {F96D229F-129A-43B5-9B51-B7820E1BF2D3} (GameControl2 Control) - http://www.miastoplusa.pl/applets/GameControl104.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{16E092F2-5E46-47F9-91E8-63A694B9E19A}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D3B851BC-BAC4-4AA8-97BB-C344869E2019}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - d:\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - d:\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - d:\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - d:\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: LexBce Server - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: MySql - Unknown - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(Qbek50) #2

w logu nic ciekawego nie widze :slight_smile:

Jak nie używasz messengera to usuń go tym:

http://www.amnezja.org/modules.php?name ... e&sid=1014