Proszę o sprawdzenie loga

Prosze o sprawdzenie loga z komputera kolezanki.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:21:51, on 05-08-22

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\SYNAPTICS\SYNTP\SYNTPLPR.EXE

C:\PROGRAM FILES\SYNAPTICS\SYNTP\SYNTPENH.EXE

C:\PROGRAM FILES\SAGEM\SAGEM F@ST 800-840\DSLMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\PROGRAM FILES\HIJACHTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: ShprRprts - {2A8A997F-BB9F-48F6-AA2B-2762D50F9289} - C:\PROGRAM FILES\SHOPPERREPORTS\BIN\1.0.4.0\SHPRRPRT.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMPANION\INSTALLS\CPN\YT.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [cgxonao] c:\windows\system\cgxonao.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Srv32 spool service] C:\WINDOWS\System\spoolsrv32.exe

O4 - Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {E77EDA01-3C56-4a96-8D08-02B42891C169} - C:\PROGRAM FILES\SHOPPERREPORTS\BIN\1.0.4.0\SHPRRPRT.DLL

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {946B3E9E-E21A-49c8-9F63-900533FAFE14} - C:\PROGRAM FILES\SHOPPERREPORTS\BIN\1.0.4.0\SHPRRPRT.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_36.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

Do usunięcia w trybie awaryjnym:

Pliki na czerwono usuwasz ręcznie z dysku.

Jeśli masz jakąś dziwną tapetę to po usunięciu wpisów w logu i usunięciu plików z dysku, wchodzisz do Pliku tapety: C:\WINDOWS\Web\desktop.html i tam ją kasujesz ręcznie. Następnie zdejmujesz tapetę: Panel Sterowania >>> Właściwości Ekranu >>> Dostosuj Pulpit >>> Sieć Web >>> skasowanie wejścia tam zlokalizowanego

Po usunięciu skan tymi programami i daj ponownie loga:

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=107&t=82

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=657&t=82

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=813&t=82

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=188&t=82

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=991&t=82

oraz skanerami antywirusowymi dostępnymi na stronie głównej dobrychprogramów (są na dole strony)

Znasz to? Jak nie to usuń

Dzięki wielkie, dzisiaj się tym zajmę, pozdrawiam.