Prosze o sprawdzenie loga


(Hasblender) #1

juz dosc dlugo nie mialem formata i jak to zwykle bywa zaczyna mi cos system chodzic nie stabilnie, czesto sie wiesza przy wlaczaniu danej aplikacji.. bardzo bym prosil o sprawdzenie... autostart mam uporzadkowany wiec prosze w to nie ingerowac, mam noda32 new version

antywira i farka outposta pro

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:15:01, on 2005-08-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Razer\razerhid.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Razer\razertra.exe

C:\Program Files\Razer\razerofa.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\PROGRA~1\Java\JRE15~1.0_0\bin\javaw.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - URLSearchHook: (no name) - {CFBFAEA6-B9D4-11D0-9C78-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [razer] C:\Program Files\Razer\razerhid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - Global Startup: Outpost Firewall.lnk = C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

O8 - Extra context menu item: Download All Links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm

O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Ustawienia przeglądarki - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O13 - DefaultPrefix: 

O13 - WWW Prefix: 

O13 - Home Prefix: 

O13 - Mosaic Prefix: 

O13 - FTP Prefix: 

O13 - Gopher Prefix: 

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

O23 - Service: Remote Administrator Service (r_server) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\r_server.exe" /service (file missing)

(Ppp) #2

to fixujesz

a to :

wejdz w start, uruchom , services.msc i wyłącz ten proces prawym przyc myszki, własciwości i w uruchamianie zmień na wyłączony, zatwierdzasz, restart kompa i usuwasz to także w hijacku


(Kuz5) #3

Dlaczego ma to usunąc :?

tytans zostaw ten wpis

andrzej1982 powtarzam ci ostatni raz nie jesteś pewny nie pisz (grozi to ostrzeżeniem)

Usuń jeszcze to: