Proszę o sprawdzenie loga


(Raiki) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:10:15, on 27-08-2005

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtWeatherOnTray.exe

D:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtOEAddOn.exe

D:\WINDOWS\System32\rqvgslz.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jucheck.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtSrv.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Documents and Settings\Iwona.PIECHOWIAK\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 3 dla hijackthis 2 wersja.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://resultsmaster.com/SmartOffers/Services/resultsmaster/ResultsMasterHomeLeftPane.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ShprRprts - {2A8A997F-BB9F-48F6-AA2B-2762D50F9289} - D:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll

O2 - BHO: (no name) - {34B7A0D2-5D0A-62D3-6E37-6BAD2A46C0AA} - D:\WINDOWS\System32\vzzrwtj.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {6D521BFC-F81F-A3EC-6A93-A078D541D3C9} - D:\WINDOWS\System32\kcd.dll

O2 - BHO: HbTools - {74CC49F7-EB32-4A08-B204-948962A6E3DB} - D:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtHostIE.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: H&otbar - {74CC49F7-EB32-4A08-B204-948962A6E3DB} - D:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtHostIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [[01]##############################################################################################################################] D:\Program Files\Internet Optimizer\update\rogue.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WeatherOnTray] D:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtWeatherOnTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HbTools] D:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtOEAddOn.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hesofuqn] D:\WINDOWS\System32\cumijmar.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysMemory manager] d:\windows\system32\mdms.exe

O4 - HKLM\..\Run: [wpdbiys] d:\windows\system32\kuffnb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [pxqmfi] D:\WINDOWS\System32\rqvgslz.exe r

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {946B3E9E-E21A-49c8-9F63-900533FAFE14} - D:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {E77EDA01-3C56-4a96-8D08-02B42891C169} - D:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c5.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_37.cab

O16 - DPF: {881290B9-F53C-4676-8DAF-3DBEFC297308} (GameDesire Makao) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/makao_2_0_0_15.cab

O16 - DPF: {8C875948-9C60-4381-9248-0DF180542D53} (HbtInstObj) - http://installs.hotbar.com/installs/hbtools/programs/hbtools.cab

O16 - DPF: {A6212120-01D4-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 70th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots70_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {A854AD6D-6DB5-41FB-8044-0BD38092A007} (Ganymede Sudoku) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/sudoku_2_0_0_3.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_22.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FD5098DF-EE8E-4DDB-8CFD-64F8F3C1E999}: NameServer = 10.0.0.2

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - D:\WINDOWS\svcproc.exe

(Kuz5) #2

W Dodaj/Usun odinstaluj Internet Optimizer

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Trojan.Repsamo jak go usunąć masz TUTAJ

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz proces System Startup Service nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz SvcProc => Ok i zresetuj komputer.

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Ten wpis z kreseczką “_” usuniesz edytorem rejestru Registrar Lite

Uruchom edytor w pole Address wklej ścieżke

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go poczym zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką także kasujesz i z prawokliku kasujesz wpisy.

Jak bedziesz miał problem z usunieciem jakiegos pliku to napisz

Dla pewności zrób jeszcze skan:

:arrow: Panda

:arrow: Kaspersky

:arrow: mks_vir

:arrow: Trend

:arrow: Dr.Web

:arrow: BitDefender

Dodatkowy skan programami:

:arrow: PestPatrol

:arrow: Spybot Search & Destroy 1.4

:arrow: Ad-aware SE Personal

:arrow: CWShredder

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.


(Raiki) #3

Za chwilę będę usuwać ale mam jeszcze pytanie dlaczego po włączeniu kompa znika wszystko z pulpitu, zostaje pusty?


(boczi) #4

raiki najpierw pousuwaj wszystko a potem pomyślimy.

Ten syf właśnie może coś mieszać.


(Raiki) #5

Wklejam loga po usunięci śmieci. sory, ale nie wiem o co chodzi z tym Tagiem. Skanery puszczę jutro. Jeżeli można proszę o dalsze wskazówki. W wakacje mój syn bywał sam w domu więc… Dzięki za pomoc.


(Gutek) #6

Jka odpowiadasz na górze masz napis Code klikasz raz potem wklejasz log i klikasz 2 raz w ten napisa i jest log w tagu :smiley:


(Raiki) #7
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:25:09, on 31-08-2005

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtWeatherOnTray.exe

D:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtOEAddOn.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jucheck.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtSrv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\S-1-5-18\c3d1ac703af22ad23576d007bc6ee098\update\update.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Documents and Settings\Iwona.PIECHOWIAK\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 8 dla hijackthis 2 wersja.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00003.exe"

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ShprRprts - {2A8A997F-BB9F-48F6-AA2B-2762D50F9289} - D:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll

O2 - BHO: HbTools - {74CC49F7-EB32-4A08-B204-948962A6E3DB} - D:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtHostIE.dll

O2 - BHO: (no name) - {F9D38A79-69CC-6766-B2FE-666404FC4B96} - D:\WINDOWS\System32\xnhpa.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: H&otbar - {74CC49F7-EB32-4A08-B204-948962A6E3DB} - D:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtHostIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vfvqaet] D:\WINDOWS\System32\sydgxol.exe r

O4 - HKLM\..\Run: [WeatherOnTray] D:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtWeatherOnTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HbTools] D:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtOEAddOn.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hesofuqn] D:\WINDOWS\System32\cumijmar.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {946B3E9E-E21A-49c8-9F63-900533FAFE14} - D:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {E77EDA01-3C56-4a96-8D08-02B42891C169} - D:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_37.cab

O16 - DPF: {881290B9-F53C-4676-8DAF-3DBEFC297308} (GameDesire Makao) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/makao_2_0_0_15.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {A6212120-01D4-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 70th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots70_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {A854AD6D-6DB5-41FB-8044-0BD38092A007} (Ganymede Sudoku) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/sudoku_2_0_0_3.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_22.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FD5098DF-EE8E-4DDB-8CFD-64F8F3C1E999}: NameServer = 10.0.0.2

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - D:\WINDOWS\svcproc.exe

nie wiem czy dobrze


(boczi) #8

Wszystkie czynności wykonujesz w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera z wyłączonym przywracaniem systemu. Gdybyś nie wiedział, jak to zrobić, zobacz TU.

Pogrubione kasujesz z dysku oraz wszystkie wpisy z Hijacka.

Ściągnij WWDC i zamknij porty robaków.

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

Ten wpis z kreseczką “_” usuniesz edytorem rejestru Registrar Lite

Uruchom edytor w pole Address wklej ścieżke

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go poczym zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką także kasujesz i z prawokliku kasujesz wpisy

http://www.resplendence.com/reglite

Opróżnij katalogi TEMP, Prefetch z katalogu systemowego WINDOWS.

Jeśli będą problemy z usuwaniem, używasz narzędzia KillBox,

http://www.downloads.subratam.org/KillBox.zip

Info:

Odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżkę (przykład):

C:\WINDOWS\System32\xxx.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz się).

Po czynnościach nowy log.