Prosze o sprawdzenie loga


(Wiefio) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:47:21, on 2005-09-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

C:\WINDOWS\System32\lvhidsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Documents and Settings\muszka tomi\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/0,0.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)

O2 - BHO: ViewerHelper Class - {78104A01-8E71-4F30-9A36-3793799615B4} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll

O2 - BHO: (no name) - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - (no file)

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\pl-pl\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\system32\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\W

O4 - HKLM\..\Run: [Remote] C:\Program Files\LifeView TVR\Remote.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RecSche] "C:\Program Files\LifeView TVR\RecSche.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Installer] C:\WINDOWS\system32\ntdll.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows DLL Host] C:\WINDOWS\system32\dllhost32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Emule Speed Booster] C:\Program Files\Emule Speed Booster\Emule Speed Booster.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {685ec120-f786-4498-a8f0-794d47916161} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMARes.dll,-40971 - {685ec120-f786-4498-a8f0-794d47916161} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll (HKCU)

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMARes.dll,-205 - {aede78a6-42b6-4c3c-96eb-5ae6dbec4859} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMARes.dll,-40970 - {aede78a6-42b6-4c3c-96eb-5ae6dbec4859} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll (HKCU)

O12 - Plugin for .fpx: C:\\Program Files\\Internet Explorer\\PLUGINS\\NPRVRT32.dll

O12 - Plugin for .ivr: C:\\Program Files\\Internet Explorer\\PLUGINS\\NPRVRT32.dll

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15009/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {112857FE-03FF-11D5-9A3F-0080C8D85044} (GameDesire Solitaires) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/solitaire_2_0_0_18.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120125243766

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://www.hestia.pl/sigeh/files/ocx/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {A854AD6D-6DB5-41FB-8044-0BD38092A007} (Ganymede Sudoku) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/sudoku_2_0_0_3.cab

O16 - DPF: {A9ED6AA2-D9D4-4D71-9586-E293E2E3580B} (GameDesire Marbles&Diamonds&Runes) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/marbles_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-894323212DAC} (GameDesire Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/words_2_0_0_36.cab

O16 - DPF: {E23FABEE-12E3-33DA-DA12-195DAC123984} (GameDesire Mahjong) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/mahjong_2_0_0_19.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4499/mcfscan.cab

O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15010/CTPID.cab

O16 - DPF: {F96D229F-129A-43B5-9B51-B7820E1BF2D3} (GameControl2 Control) - http://www.miastoplusa.pl/applets/GameControl104.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_22.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O18 - Protocol: rmh - {23C585BB-48FF-4865-8934-185F0A7EB84C} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll

O18 - Filter: application/msword - {DFF82902-0B96-3B98-6F62-D655E146A23A} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll

O18 - Filter: application/vnd-viewer - {CD4527E8-4FC7-48DB-9806-10537B501237} - (no file)

O18 - Filter: application/vnd.ms-excel - {DFF82902-0B96-3B98-6F62-D655E146A23A} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll

O18 - Filter: application/vnd.ms-powerpoint - {DFF82902-0B96-3B98-6F62-D655E146A23A} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll

O18 - Filter: application/x-microsoft-rpmsg-message - {DFF82902-0B96-3B98-6F62-D655E146A23A} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll

O18 - Filter: text/html - (no CLSID) - (no file)

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

O23 - Service: LifeView HID Service (LvHidSvc) - Animation Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\lvhidsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

_ z gory serdecznie dziekuje _


(Kuz5) #2

Proponuje usunać Spyware Doctor

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Nie podobaja mi sie te wpisy ale narazie je zostaw no chyba że już nie masz tego na kompie to usun:

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:


(Wiefio) #3

zrobilem juz co nalezy, tylko mam 2 problemy:

nie moge usunac (raczej znalezc! !!

co teraz mam zrobic??

a drugi problem jest to, ze za kazdym uruchomieniu IE czy Mój Komputer czy dyski to pojawia sie okienko Instalatora:

1233jq.jpg

I co teraz mam zrobic? Mnie to denerwuje…

Prosze o ponowna pomoc i z gory dziekuje