Prosze o sprawdzenie loga -


(Kpasinski) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:07:21, on 2005-10-13

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\PDFSaver.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\krzyś i ania\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = C:\WINDOWS\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = C:\WINDOWS\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = C:\WINDOWS\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://www.dami.pl/daminet.pac

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {00000000-0000-0000-0000-000000000000} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: C:\WINDOWS\q25143634.dll - {7A7E6D97-B492-4884-9ABB-C31281DCC4F2} - C:\WINDOWS\q25143634.dll

O2 - BHO: C:\WINDOWS\adsldpbc.dll - {87976383-99F0-477F-AE4B-B6D128B6DD83} - C:\WINDOWS\adsldpbc.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Global Startup: Symfonia® PDF.lnk = C:\WINDOWS\system32\PDFSaver.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O15 - Trusted Zone: *.coolwebsearch.com

O15 - Trusted Zone: *.searchmeup.com

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O20 - Winlogon Notify: style32 - C:\WINDOWS\q25143634.dll

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\hpzipm12.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Qbek50) #2

wszystkie czynności wykonujesz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu. Pliki pogrubione kasujesz ręcznie. Wpisy 015 usuwasz:

Kill Trusted :

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … ost&id=459

Reszta w Hijacku


(Kpasinski) #3

nie udało mi sie skasowac pliku - secure32 bo go nie widze, tego drugiego zaczynającego sie na litere “q” też nie mogłem skasowac bo pisało , że jest aktualnie uzywany i tak dalej. Próbowałem Killboxem.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:37:17, on 2005-10-13

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\PDFSaver.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\krzyś i ania\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = C:\WINDOWS\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = C:\WINDOWS\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://www.dami.pl/daminet.pac

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {00000000-0000-0000-0000-000000000000} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Global Startup: Symfonia® PDF.lnk = C:\WINDOWS\system32\PDFSaver.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O20 - Winlogon Notify: style32 - C:\WINDOWS\q25143634.dll

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\hpzipm12.exe

(Qbek50) #4

robiłeś to w trybie awaryjnym ?


(Kpasinski) #5

tak


(Kuz5) #6

Narzedzia =>Opcje folderów=>Widok=>Pokaz ukryte pliki i foldery i dopiero szukaj tego pliku

Zostało do skasowania:

Troj/Stydler jak go usunąć masz opisane TUTAJ

Wklej loga z programu SilentRunners

Krzysiekk czytałeś co ja napisałem: