Proszę o sprawdzenie loga


(Małgo) #1

Hej, wczoraj dopadł mnie Spysheriff, trochę na ten temat czytałam, no i wygenerowałam loga. Bardzo proszę o sprawdzenie i podpowiedź co dalej. Z góry bardzo dziękuję. :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:20:48, on 2005-10-18

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\carpserv.exe

C:\PROGRAM FILES\FAXTALK COMMUNICATOR\FTCtrl32.exe

C:\WINDOWS\System32\combop.exe

C:\WINDOWS\System32\combo.exe

C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe

C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\PROGRAM FILES\FAXTALK COMMUNICATOR\FAPIEXE.EXE

C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Install\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {00000000-0000-0000-0000-000000000000} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: C:\WINDOWS\adsldpbc.dll - {427ACF17-5B20-430C-81B4-7700A7199036} - C:\WINDOWS\adsldpbc.dll

O2 - BHO: C:\WINDOWS\q951453.dll - {7A7E6D97-B492-4884-9ABB-C31281DCC4F2} - C:\WINDOWS\q951453.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [CallControl 4.5] C:\PROGRAM FILES\FAXTALK COMMUNICATOR\FTCtrl32.exe /autoload

O4 - HKLM\..\Run: [SysMemory manager] c:\windows\system32\mdms.exe

O4 - HKLM\..\Run: [combop.exe] combop.exe

O4 - HKLM\..\Run: [combo.exe] combo.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00003.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpySheriff] C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SNInstall] C:\WINDOWS\tool2.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O15 - Trusted Zone: *.coolwebsearch.com

O15 - Trusted Zone: *.searchmeup.com

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BD152535-4CA1-4BB4-90C3-55FF85BEEAB2}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O20 - Winlogon Notify: style32 - C:\WINDOWS\q951453.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

(Qbek50) #2

wyłącz przywracanie systemu, wejdź w tryb awaryjny:

pliki/foldery pogrubione kasujesz ręcznie z dysku a potem wpisy w Hijacku. Jak będzie problem w usunięciu wpisów 015 to używasz

Kill Trusted :

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... ost&id=459

poczytaj, Usuwanie fałszywej tapety SpySheriff

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... try1750035


(Kuz5) #3

Nioe bedzie tak łatwo

W Dodaj/Usun odinstaluj SpySheriff

Trojan.Repsamo jak go usunąć masz TUTAJ

Troj/Stydler jak go usunąć masz opisane TUTAJ

Dodatkowo ciachnij:

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.


(Małgo) #4

Ogromne dzięki :slight_smile:

Teraz mój log wygląda:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:33:29, on 2005-10-20

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\FIREWALL\PNMSRV.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\apvxdwin.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\System32\carpserv.exe

C:\PROGRAM FILES\FAXTALK COMMUNICATOR\FTCtrl32.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\PROGRAM FILES\FAXTALK COMMUNICATOR\FAPIEXE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\AvltMain.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\avciman.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Install\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wentzl.pl/resta/index.phtml?t=inhalt

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: C:\WINDOWS\adsldpbc.dll - {427ACF17-5B20-430C-81B4-7700A7199036} - C:\WINDOWS\adsldpbc.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [CallControl 4.5] C:\PROGRAM FILES\FAXTALK COMMUNICATOR\FTCtrl32.exe /autoload

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BD152535-4CA1-4BB4-90C3-55FF85BEEAB2}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O20 - Winlogon Notify: style32 - C:\WINDOWS\q951453.dll (file missing)

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\FIREWALL\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe

Hmm.. chyba mam nadal Trojana Stydlera (mam problemy z utworzeniem pliku naprawczego), poza tym zainstalowana Panda ciągle odnajduje mi wirusa, którego nie potrafi unieszkodliwić i wciąż sygnalizuje ataki niejakiego Exploit/LSASS2.

Jeśli ktoś wie co z tym zrobić proszę o pomoc..

Pozdrawiam

M


(Gutek) #5

do usunięcia czytaj nadal instrukcję http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... ntry185242 - usuwania Troj/Stydler - dokładnie