Proszę o sprawdzenie loga


(Danielxx85) #1

Problem polega na tym, że od pewnego czasu komputer zawiesza się np. gdy wchodzę do gry itp.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:35:58, on 2005-10-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PcCtlCom.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\tmproxy.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\TmPfw.exe

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DfrgNTFS.exe

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DfrgNTFS.exe

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DfrgNTFS.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2005\pccguide.exe

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\PROGRA~1\FASTDE~1\FAST2.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\Blue\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2005\pccguide.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKCU\..\Run: [FAST Defrag] C:\PROGRA~1\FASTDE~1\FAST2.EXE -tray

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1458AB8A-E54C-4BC5-BAA8-571BD197E53B}: NameServer = 10.2.0.2,10.2.0.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1458AB8A-E54C-4BC5-BAA8-571BD197E53B}: NameServer = 10.2.0.2,10.2.0.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{1458AB8A-E54C-4BC5-BAA8-571BD197E53B}: NameServer = 10.2.0.2,10.2.0.1

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Trend Micro Central Control Component (PcCtlCom) - Trend Micro Incorporated. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PcCtlCom.exe

O23 - Service: Trend Micro Real-time Service (Tmntsrv) - Trend Micro Incorporated. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe

O23 - Service: Trend Micro Personal Firewall (TmPfw) - Trend Micro Inc. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\TmPfw.exe

O23 - Service: Trend Micro Proxy Service (tmproxy) - Trend Micro Inc. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\tmproxy.exe

(Gutek) #2

uusń wpis hijackiem, to że jak wchodzisz w grę i komputer zawiesza się może miec inne podłoże. Powiedz czy w każdą grę czy jaka wybraną ale to opisz już w dziale GRY