Proszę o sprawdzenie loga


(system) #1

Jest to log znajomego troche tej dobroci z netu nałapał

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:01:49, on 2005-10-21

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\PROGRA~1\Ahead\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE

D:\WINDOWS\System32\sstray.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

D:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe

D:\Program Files\Bankrut\bankrut.exe

D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\Services\SERVIC~1.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Common Files\ArchestrA\aaLogger.exe

D:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

D:\Program Files\Common Files\ArchestrA\NTServApp.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartService.exe

c:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

c:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

c:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Common Files\ArchestrA\slssvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

D:\Program Files\The Bat!\Thebat.exe

F:\programy,stery\wiewia\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.vparivalka.com

O1 - Hosts: 127.0.0.4 iframeprofit.com

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.iframeprofit.com

O1 - Hosts: 127.0.0.4 topsearch10.com

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.topsearch10.com

O1 - Hosts: 127.0.0.4 statscash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.statscash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.4 vxiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.vxiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.4 crazy-toolbar.com

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.crazy-toolbar.com

O1 - Hosts: 127.0.0.4 topcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.topcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.4 loadcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.loadcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.4 txiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.txiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.4 procounter.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.procounter.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.4 advadmin.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.advadmin.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.4 trafficbest.net

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.trafficbest.net

O1 - Hosts: 127.0.0.4 besthvac.com

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.besthvac.com

O1 - Hosts: 127.0.0.4 traff4.com

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.traff4.com

O1 - Hosts: 127.0.0.4 ambush-script.com

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.ambush-script.com

O1 - Hosts: 127.0.0.4 beehappyy.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.beehappyy.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.4 tracktraff.cc

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.tracktraff.cc

O1 - Hosts: 127.0.0.4 allcount.net

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.allcount.net

O1 - Hosts: 127.0.0.4 onedayoffer.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.onedayoffer.biz

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Reg Service] REGSRV32.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [REGRUN] C:\asetup32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [wnid] D:\WINDOWS\wnid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [wnkjgstvb] D:\WINDOWS\System32\vyivcz.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "D:\Program Files\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Nero DriveSpeed] D:\PROGRA~1\Ahead\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "D:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Nokia Tray Application] D:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Bankrut] D:\Program Files\Bankrut\bankrut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SetIcon] C:\Program Files\SMSC\Seticon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mouse] mouse.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [zmp] D:\WINDOWS\zmp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] D:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Reg Service] REGSRV32.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [mouse] mouse.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] D:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = D:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\JETCAR.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\JETCAR.EXE

O20 - Winlogon Notify: mcfG7A - D:\WINDOWS\SYSTEM32\mcfG7A.dll

O20 - Winlogon Notify: style32 - D:\WINDOWS\

O21 - SSODL: SysTray.Exys - {7368D5FC-6F5C-4f5b-B964-E67214F67852} - D:\WINDOWS\System32\iaogbgok.dll (file missing)

O23 - Service: ArchestrA Logger (aaLogger) - Invensys Systems, Inc. - D:\Program Files\Common Files\ArchestrA\aaLogger.exe

O23 - Service: Automation License Key Service (almservice) - SIEMENS AG - E:\Program Files\Common Files\Siemens\sws\almsrv\almsrvx.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - D:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: FS Service Control - Wonderware Corporation - D:\Program Files\Common Files\ArchestrA\NTServApp.exe

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartService.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - c:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Wonderware SuiteLink (slssvc) - Invensys Systems, Inc. - D:\Program Files\Common Files\ArchestrA\slssvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Wonderware NetDDE Helper (WWNetDDE) - Invensys

(Gutek) #2

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Poczytaj o Wersje Backdoor.Haxdoor - AK, Usuwanie Trojan.Repsamo oraz użyj CWS.Systime Removal 3.5


(system) #3

O to nowy log

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 17:23:14, on 2005-10-21

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\PROGRA~1\Ahead\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE

D:\WINDOWS\System32\sstray.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

D:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe

D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\Services\SERVIC~1.EXE

D:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Common Files\ArchestrA\aaLogger.exe

D:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

D:\Program Files\Common Files\ArchestrA\NTServApp.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartService.exe

c:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

c:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

c:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Common Files\ArchestrA\slssvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

F:\programy,stery\HJ\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "D:\Program Files\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Nero DriveSpeed] D:\PROGRA~1\Ahead\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "D:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Nokia Tray Application] D:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] D:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = D:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\JETCAR.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\JETCAR.EXE

O23 - Service: ArchestrA Logger - Invensys Systems, Inc. - D:\Program Files\Common Files\ArchestrA\aaLogger.exe

O23 - Service: Automation License Key Service - SIEMENS AG - E:\Program Files\Common Files\Siemens\sws\almsrv\almsrvx.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - D:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: FS Service Control - Wonderware Corporation - D:\Program Files\Common Files\ArchestrA\NTServApp.exe

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartService.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 - Kerio Technologies - c:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Wonderware SuiteLink - Invensys Systems, Inc. - D:\Program Files\Common Files\ArchestrA\slssvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Wonderware NetDDE Helper - Invensys Systems, Inc. - D:\Program Files\Common Files\ArchestrA\wwnetdde.exe

(Gutek) #4

LOG OK :smiley:

Zbędniki:

eśli Quick i Real naprawdę potrzebne to proszę łupnąć i zastąpic ich odpowiednikami Real & Quick Alternative

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te wpisy.

jak sie komp uruchamia pojawia sięokno aptaszkuj i Ok naciśnij

Panel sterowania >>> Ustawienia regionalne >>> Języki >>> Detale >>> Zaawansowane >>> odznaczyć usługi tekstowe, zrób tak jeżeli nie używasz innych języków przy pisaniu