Prosze o sprawdzenie loga


(LUKASZEK) #1

Mam problemy z wirusami cos wywaliłem ale jeszcze za malo. prodzę o sprawdzenie loga.

i nie wiem czemu tworzy mi się jakiś nowy użytkownik podczas podnoszenia systemu?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:49:17, on 2005-10-23

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\smss.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\DOCUME~1\user\USTAWI~1\Temp\winsvcc.exe

C:\WINDOWS\System32\newp.exe

C:\WINDOWS\System32\slssystem.exe

C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe

C:\Program Files\Kazaa\kazaa.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\TBONBin\tbon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe

C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe

C:\Program Files\MYIE2\MyIE.exe

C:\Documents and Settings\user\newp.exe

C:\Program Files\PowerArchiver\POWERARC.EXE

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\DOCUME~1\user\USTAWI~1\Temp\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RXResultTracker Class - {59879FA4-4790-461c-A1CC-4EC4DE4CA483} - (no file)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\Jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsUpdate] "C:\DOCUME~1\user\USTAWI~1\Temp\winsvcc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ms_anti_spywarebxp] C:\WINDOWS\mwfibpx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MS-patch] newp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [msoft-updater23] slssystem.exe

O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART

O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] C:\Program Files\Kazaa\kazaa.exe /SYSTRAY

O4 - HKLM\..\RunServices: [MS-patch] newp.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [msoft-updater23] slssystem.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [ms_anti_spywarebxp] C:\WINDOWS\mwfibpx.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [DeleteMe] "C:\WINDOWS\System32\cmd.exe" /c "C:\DOCUME~1\user\USTAWI~1\Temp\DeleteMe.bat"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ms_anti_spywarebxp] C:\WINDOWS\mwfibpx.exe

O4 - HKCU\..\Run: [tbon] C:\Program Files\TBONBin\tbon.exe /r

O4 - HKCU\..\RunOnce: [ms_anti_spywarebxp] C:\WINDOWS\mwfibpx.exe

O4 - Startup: Rejestrowanie produktów Corela.lnk = C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Menu MkS_Vir.lnk = C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: MkS_Vir Monitor Antiwirusowy.lnk = C:\Program Files\MKS\Bin\mks_mon.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) - 

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1129996811281

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O18 - Filter: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - (no file)

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE (file missing)

O23 - Service: MkSUpdateInt - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe (file missing)

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe (file missing)

(Gutek) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

W trybie awaryjnym opóżnij TEMP! !!