Prosze o sprawdzenie loga


(Crooliq) #1

Witam mam ostro zawalonego kompa. Bialy pulpit, ibm00002 itp

Z gory dzieki.

Ponizej log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:15:11, on 2005-10-28

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\WINDOWS\System32\setrysvc.exe

C:\WINDOWS\System32\semwltry.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\WINDOWS\System32\semwltray.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Wireless Manager\GCXXManager.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\TPSBattM.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Irena\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 2 dla hijackthis_199.zip\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00002.exe"

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [THotkey] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\System32\semwltray

O4 - HKLM\..\Run: [GCXX-Manager-Class] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Wireless Manager\GCXXManager.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexetsr

O4 - HKLM\..\Run: [combo.exe] combo.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSControl28] crsss.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysMemory manager] c:\windows\system32\mdms.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\RunServices: [MSControl28] crsss.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O15 - Trusted Zone: *.coolwebsearch.com

O15 - Trusted Zone: *.searchmeup.com

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/180solutions/ie/bridge-c282.cab

O16 - DPF: {631FF594-EC25-4CFF-B869-402DF294E1D6} (Instalator oprogramowania Onet.pl) - http://slimak.onet.pl/_m/kamerzysta/OnetInstalator012s.ocx

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_23.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DAA3F0FE-D9AF-4415-AE33-A2E65337223D}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O20 - Winlogon Notify: style2 - C:\WINDOWS\q10622375.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: style32 - C:\WINDOWS\system32\winstyle3.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: tcpG4T - tcpG4T.dll (file missing)

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Loading Outpost Connections (KDE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\cmdtel.exe (file missing)

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: Sony Ericsson Wireless LAN Tray Service (setrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\setrysvc.exe

(Gutek) #2

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte. Dodatkowo O15 może będzie stawiać opór więc ściągnij KillTrusted 0.7

  4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Poczytaj i zastosuj: Wersje Backdoor.Haxdoor - AG, Usuwanie Trojan.Repsamo oraz Stylder-a

Co do wpisu 023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Loading Outpost Connections i po tym plik ręcznie usuń


(Crooliq) #3

Wiesz co? Usunalem tamte wpisy tylko plikow na dysku nie bylo. Sprawdzilem tamte dodatkowe linki i chyba nie mam zadnego z tych trojanow, tak mi sie przynajmniej wydaje. Nadal mam tapete odzyskiwanie pulpitu active desktop i dlugo sie system wlacza. Pewnie nalezaloy troche autostart odchudzic ale nie wiem jak. W razie czego daje loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:30:57, on 2005-10-28

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\setrysvc.exe

C:\WINDOWS\System32\semwltry.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\WINDOWS\System32\semwltray.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Wireless Manager\GCXXManager.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\TPSBattM.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Irena\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 5 dla hijackthis_199.zip\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [THotkey] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\System32\semwltray

O4 - HKLM\..\Run: [GCXX-Manager-Class] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Wireless Manager\GCXXManager.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexetsr

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSControl28] crsss.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O16 - DPF: {631FF594-EC25-4CFF-B869-402DF294E1D6} (Instalator oprogramowania Onet.pl) - http://slimak.onet.pl/_m/kamerzysta/OnetInstalator012s.ocx

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_23.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DAA3F0FE-D9AF-4415-AE33-A2E65337223D}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: Sony Ericsson Wireless LAN Tray Service (setrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\setrysvc.exe

(Kuz5) #4

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Plik na czerwono usun programem Pocket Killbox czyli odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:

C:\WINDOWS\System32**** crsss.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz sie)

Możesz jeszcze zapodać loga z programu SilentRunners