Proszę o sprawdzenie loga


(Scour) #1

Od jakiegoś czasu wyskakują mi reklamy, a w aktywnym oknie przeglądarki pojawiają się nagle inne strony... :?

Z góry dzięki wielkie za pomoc!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:51:28, on 2005-10-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\S3J6eZwA\command.exe

I:\Norton Internet Security\ISSVC.exe

I:\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

I:\DVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

I:\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

I:\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\SurfAccuracy\SAcc.exe

I:\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

I:\Gadu-Gadu\gg.exe

I:\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

I:\Firefox\firefox.exe

D:\Inne\Pulpit\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{01E69986-A054-4C52-ABE8-EF63DF1C5211} - (no file)

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - I:\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - I:\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] I:\DVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] I:\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "I:\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "I:\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [SurfAccuracy] C:\Program Files\SurfAccuracy\SAcc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] I:\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "I:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] I:\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - I:\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - I:\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - I:\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - I:\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O16 - DPF: {88D758A3-D33B-45FD-91E3-67749B4057FA} (Sinstaller Class) - http://dm.screensavers.com/dm/installers/si/1/sinstaller.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B5762D4D-C23A-4B63-9E43-34B4A904D325}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: SMDEn - C:\WINDOWS\system32\dn8001lme.dll

O20 - Winlogon Notify: URL - C:\WINDOWS\system32\dn8q01l5e.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\S3J6eZwA\command.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - I:\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - I:\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - I:\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz proces Command Service następnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz cmdService => Ok i zresetuj komputer

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Ten wpis z kreseczką "_" usuniesz edytorem rejestru Registrar Lite

Uruchom edytor w pole Address wklej ścieżke

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go poczym zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{01E69986-A054-4C52-ABE8-EF63DF1C5211} wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką także kasujesz i z prawokliku kasujesz wpisy.


(Scour) #3

Zrobiłem wszystko, co napisałeś, ale:

Gdy chciałem usunąć ręcznie te dwa pliki, nie było ich na dysku :?

A problemy nadal są :/. Najnowszy log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:41:02, on 2005-10-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

I:\DVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

I:\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

I:\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

I:\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

I:\Gadu-Gadu\gg.exe

I:\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

I:\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

I:\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

I:\Firefox\firefox.exe

D:\Inne\Pulpit\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - I:\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - I:\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] I:\DVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] I:\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "I:\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "I:\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] I:\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "I:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] I:\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - I:\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - I:\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - I:\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - I:\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B5762D4D-C23A-4B63-9E43-34B4A904D325}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: Themes - C:\WINDOWS\system32\ir4ml5h11.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - I:\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - I:\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - I:\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe