Proszę o sprawdzenie loga


(Madwasp) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:49:29, on 2005-11-07

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

D:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

D:\Program Files\AntiVirenKit professional\AVKService.exe

D:\Program Files\AntiVirenKit professional\AVKWCtl.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\hijack this\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=D:\YDPDict\watch.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = D:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://d:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://d:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://d:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://d:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://d:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://d:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - D:\Program Files\AntiVirenKit professional\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - D:\Program Files\AntiVirenKit professional\AVKWCtl.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Kuz5) #2

Log masz ogólnie ok

Ciachnij:

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL

Na przyszłość, podawaj przyczyne zamieszczenia loga