Proszę o sprawdzenie loga


(Titty) #1

Witam,

wczoraj władowało mi się jakieś paskudztwo, próbowałem AdAware SE ale nic z tego. Podejrzałem podobny temat, zeskanowałem Hijackiem, ale nie za bardzo wiem co usunąc i w jakim trybie. Prosze o pomoc :frowning:

Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:52:29, on 2005-11-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\V7NhnGNpY2llbA\command.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\NWTRAY.EXE

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\wincmd\WINCMD32.EXE

C:\DOCUME~1\WACICI~1\USTAWI~1\Temp\$wc\HIJACK~1.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [NWTRAY] NWTRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [sp2update] C:\WINDOWS\sp2update00.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {85D1F3B2-2A21-11D7-97B9-0010DC2A6243} (SecureLogin class) - http://secure2.comned.com/signuptemplates/securelogin-devel.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3733B0B3-319F-4902-A20E-DD1FD8E0B0EA}: NameServer = 213.17.201.205

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3733B0B3-319F-4902-A20E-DD1FD8E0B0EA}: NameServer = 213.17.201.205

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{3733B0B3-319F-4902-A20E-DD1FD8E0B0EA}: NameServer = 213.17.201.205

O20 - Winlogon Notify: CSCSettings - C:\WINDOWS\system32\p8p60i7se8.dll

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\system32\NavLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\V7NhnGNpY2llbA\command.exe

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

O23 - Service: Klient Symantec AntiVirus (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

(Gutek) #2
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Command Service i ptem recznie usuń folder

Poczytaj Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1


(Titty) #3

Dzięki Gutek, robiłem to pierwszy raz i nie wiem czy to cholerstwo głębiej siedzi ale nadal wyskakują okienka z reklamami. Innych rzeczy nie dostrzegam.

Aha i jeszcze - katalogu:

“O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\V7NhnGNpY2llbA\command.exe”

nie znalazłem, pliku command.exe również.

Przeskanowałem Kasperskym, znalazł wirusy, ale chyba ich nie usunął. Potem MKS, też znalazł i ten już pousuwał, ale nie znalazł tyle co Kaspersky. Sam nie wiem co o tym myślec.

Zapodaję nowego loga z Hijacka:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:09:57, on 2005-11-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\NWTRAY.EXE

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\wincmd\WINCMD32.EXE

C:\DOCUME~1\WACICI~1\USTAWI~1\Temp\$wc\HIJACK~1.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Moje/Rafał%20-%20Strona%20startowa.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [NWTRAY] NWTRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [msresearch] C:\WINDOWS\msresearch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DXDllRegExe] dxdllreg.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/downloads/kws/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {85D1F3B2-2A21-11D7-97B9-0010DC2A6243} (SecureLogin class) - http://secure2.comned.com/signuptemplates/securelogin-devel.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3733B0B3-319F-4902-A20E-DD1FD8E0B0EA}: NameServer = 213.17.201.205

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3733B0B3-319F-4902-A20E-DD1FD8E0B0EA}: NameServer = 213.17.201.205

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{3733B0B3-319F-4902-A20E-DD1FD8E0B0EA}: NameServer = 213.17.201.205

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\system32\NavLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: SMDEn - C:\WINDOWS\system32\q8nuli5918.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

O23 - Service: Klient Symantec AntiVirus (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

(Gutek) #4

Tego się obawiałem zobacz:

usuwasz w trybie awaryjnym instrukcja wyżej.

Tego się obawiałem zobacz: O20 - wpis, poczytaj Usuwanie VX2.BetterInternet i daj mi log nr 1 - wklej z tej instrukcji


(Titty) #5

Dzięki Gutek, zrobiłem zgodnie z instrukcją usuwanie VX2 do momentu pkt 2 “Run Fix”. Potem się zrestartował, ale okna nadal wyskakują :evil:

Widac to nie koniec roboty z tym syfem.

Oto log nr 1 z L2MFIX:


(Gutek) #6

USUWANIE:

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

Start do z Konsoli Odzyskiwania CD XP i komendy:

CD C:\WINDOWS\system32

ATTRIB -R-S-H atmtd.dll

ATTRIB -R-S-H majtes40.dll

ATTRIB -R-S-H en4ql1h51.dll

ATTRIB -R-S-H iyitpki.dll

ATTRIB -R-S-H denmodem.dll

ATTRIB -R-S-H svoolss.dll

ATTRIB -R-S-H fdntext.dll

ATTRIB -R-S-H irjql5151.dll

ATTRIB -R-S-H nkxpnt.dll

ATTRIB -R-S-H muidle.dll

ATTRIB -R-S-H dxuGUI11.dll

ATTRIB -R-S-H pibase.dll

ATTRIB -R-S-H

DEL atmtd.dll

DEL majtes40.dll

DEL en4ql1h51.dll

DEL iyitpki.dll

DEL denmodem.dll

DEL svoolss.dll

DEL fdntext.dll

DEL irjql5151.dll

DEL nkxpnt.dll

DEL muidle.dll

DEL dxuGUI11.dll

DEL pibase.dll

EXIT

Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG. Dajesz mi nowego loga L2MFix robionego z opcji 1.


(Titty) #7

A więc tak: zacząłem robić jak napisałeś. Przygotowałem sobie dyskietki. Chciałem go odpalić z tych dyskietek, ale nic z tego, resetował się. Ale jak go odpaliłem normalnie… było już dobrze. Okienka nie wyskakiwały, patch do Ad-Aware który juz wykrywa VX2 wykazał że go nie zlokalizowano. Dodatkowo przeskanowałem Hijackiem, był wpis z tym plikiem o zmieniającej się nazwie w katalogu System32, ale w nawiasie było “missing file”. Zaznaczyłem go, kliknąłem “fix” i zniknął. Od tego czasu jest wporządku, skanery nic nie wykrywają.

Dla pewności wrzuce tu jeszcze log 1 z L2MFix. Mam nadzieję że to się nie uśpiło i nie zaatakuje w innym czasie…


(Gutek) #8

USUWANIE:

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

Start do z Konsoli Odzyskiwania CD XP i komendy:

CD C:\WINDOWS\system32

ATTRIB -R-S-H ooe2.dll

ATTRIB -R-S-H agsnt.dll

ATTRIB -R-S-H n68olgl316q.dll

ATTRIB -R-S-H mkc70u.dll

ATTRIB -R-S-H mfgina.dll

ATTRIB -R-S-H ATTRIB -R-S-H guard.tmp

ATTRIB -R-S-H mlobjs.dll

ATTRIB -R-S-H pyustab.dll

ATTRIB -R-S-H cqypt32.dll

ATTRIB -R-S-H nhobjapi.dll

ATTRIB -R-S-H vbpodbc.dll

DEL n68olgl316q.dll

DEL mkc70u.dll

DEL mfgina.dll

DEL dr7vb.dll

DEL agsnt.dll

DEL guard.tmp

DEL ooe2.dll

DEL mlobjs.dll

DEL pyustab.dll

DEL cqypt32.dll

DEL nhobjapi.dll

DEL vbpodbc.dll

EXIT

Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG. Dajesz mi nowego loga L2MFix robionego z opcji 1. Pamiętaj daj ten log jak skończysz.


(Titty) #9

Procedura wykonana, poza patrz wyżej :slight_smile:

I wklejam log:


(Gutek) #10

Już czysto :wink:


(Titty) #11

Dzięki Gutek, dobra robota!

:piwo: Twoje zdrowie!