Proszę o sprawdzenie loga


(Marcin Radom) #1

Coś jest tu nie tak... Pożera mi strasznie dużo ramu - sam windows 280MB

Skanowałem sprzęta wszystkim czym się da i wszystko mówi żę jest czysto. Weście coś wymyślcie bo ja to zielony jestem :frowning:

Z góry dzięki Pozdro.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:15:45, on 2005-11-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\FactorySuite\Common\NTServApp.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\FactorySuite\Common\slssvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\FactorySuite\Common\wwlogsvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

c:\progra~1\maxthon\maxthon.exe

C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe

C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Documents and Settings\marcin\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe

O1 - Hosts: 62.75.224.159 home.edonkey2000.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 home.edonkey2000.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 home.edonkey.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {06C30BCD-86A3-0B97-8F56-14EB47256096} - C:\DOCUME~1\marcin\DANEAP~1\roamplus\Delete trans.exe (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Detect] C:\Program Files\iNTERNET Turbo\iDetect.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Save user grey store] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\trans platform save user\new gpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Bat Inside] C:\DOCUME~1\marcin\DANEAP~1\EXTRAH~1\Fast Once.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Zilla Popup Killer] C:\Program Files\Zilla Popup Killer\ZillaPop.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Office2000\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe

O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/CDT/ie/bridge-c282.cab

O16 - DPF: {BE833F39-1E0C-468C-BA70-25AAEE55775E} (System Requirements Lab) - http://download.srtest.com/sysreqlab.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5665446D-25A8-4833-9973-3200837AA434}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{5665446D-25A8-4833-9973-3200837AA434}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: FS Service Control - Wonderware Corporation - C:\Program Files\FactorySuite\Common\NTServApp.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Wonderware SuiteLink (slssvc) - Wonderware Corporation - C:\Program Files\FactorySuite\Common\slssvc.exe

O23 - Service: Wonderware Logger (WWLOGSVC) - Wonderware Corporation - C:\Program Files\FactorySuite\Common\wwlogsvc.exe

O23 - Service: Wonderware NetDDE Helper (WWNetDDE) - Wonderware Corporation - C:\Program Files\FactorySuite\Common\wwnetdde.exe

O23 - Service: WwRpcSvr - Wonderware Corporation - C:\WINDOWS\system32\wwinstsvc.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku folder, który podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:


(Marcin Radom) #3

Documents and Settings a DOCUME~1 to tosamo??


(boczi) #4

Tak


(Marcin Radom) #5

nie moge skasować tego katalogu - mówi że to katalog systemowy i bez tego win nie może działać poprawnie :frowning:


(boczi) #6

Skasuj folder roamplus a Dane Aplikacji ( DANEAP~1 ) pozostaw.


(Marcin Radom) #7

tak też zrobiłem...

Oto nowy log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:08:26, on 2005-11-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\FactorySuite\Common\NTServApp.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\FactorySuite\Common\slssvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\FactorySuite\Common\wwlogsvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

c:\progra~1\maxthon\maxthon.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe

C:\Documents and Settings\marcin\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe

O1 - Hosts: 62.75.224.159 home.edonkey2000.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 home.edonkey2000.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 home.edonkey.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Detect] C:\Program Files\iNTERNET Turbo\iDetect.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Save user grey store] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\trans platform save user\new gpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Bat Inside] C:\DOCUME~1\marcin\DANEAP~1\EXTRAH~1\Fast Once.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Zilla Popup Killer] C:\Program Files\Zilla Popup Killer\ZillaPop.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Office2000\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe

O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {BE833F39-1E0C-468C-BA70-25AAEE55775E} (System Requirements Lab) - http://download.srtest.com/sysreqlab.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5665446D-25A8-4833-9973-3200837AA434}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{5665446D-25A8-4833-9973-3200837AA434}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: FS Service Control - Wonderware Corporation - C:\Program Files\FactorySuite\Common\NTServApp.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Wonderware SuiteLink (slssvc) - Wonderware Corporation - C:\Program Files\FactorySuite\Common\slssvc.exe

O23 - Service: Wonderware Logger (WWLOGSVC) - Wonderware Corporation - C:\Program Files\FactorySuite\Common\wwlogsvc.exe

O23 - Service: Wonderware NetDDE Helper (WWNetDDE) - Wonderware Corporation - C:\Program Files\FactorySuite\Common\wwnetdde.exe

O23 - Service: WwRpcSvr - Wonderware Corporation - C:\WINDOWS\system32\wwinstsvc.exe

(boczi) #8

Kasujesz:

To jest podejrzane -> jeśli nie znasz, kasacja.

I nowy log.


(Marcin Radom) #9

wszystko zgodnie z planem :smiley:

oto nowy log mam, nadzieje że ost :wink:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:42:28, on 2005-11-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\FactorySuite\Common\NTServApp.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\FactorySuite\Common\slssvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\FactorySuite\Common\wwlogsvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

c:\progra~1\maxthon\maxthon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\marcin\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Detect] C:\Program Files\iNTERNET Turbo\iDetect.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Save user grey store] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\trans platform save user\new gpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Bat Inside] C:\DOCUME~1\marcin\DANEAP~1\EXTRAH~1\Fast Once.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Zilla Popup Killer] C:\Program Files\Zilla Popup Killer\ZillaPop.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Office2000\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe

O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {BE833F39-1E0C-468C-BA70-25AAEE55775E} (System Requirements Lab) - http://download.srtest.com/sysreqlab.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5665446D-25A8-4833-9973-3200837AA434}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{5665446D-25A8-4833-9973-3200837AA434}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: FS Service Control - Wonderware Corporation - C:\Program Files\FactorySuite\Common\NTServApp.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Wonderware SuiteLink (slssvc) - Wonderware Corporation - C:\Program Files\FactorySuite\Common\slssvc.exe

O23 - Service: Wonderware Logger (WWLOGSVC) - Wonderware Corporation - C:\Program Files\FactorySuite\Common\wwlogsvc.exe

O23 - Service: Wonderware NetDDE Helper (WWNetDDE) - Wonderware Corporation - C:\Program Files\FactorySuite\Common\wwnetdde.exe

O23 - Service: WwRpcSvr - Wonderware Corporation - C:\WINDOWS\system32\wwinstsvc.exe

(boczi) #10

Jeszcze coś siedzi.

Usuwasz foldery wraz z plikami zawartymi. To drugie - jak tego nie znasz. Najprawdopodniej syf - bo i brak o nim żadnego info.

Usuwasz z wył. przywracaniem systemu w tr. awaryjnym. Możesz zastosować KillBox.

MSN Messenger jeśli nie używasz, usuń TYM.

Kosmetyka

Z autostartu (start -> uruchom -> msconfig) z zakładki Uruchamianie możesz poodznaczać:

nwiz.exe

hpztsb08.exe

CloneCDTray.exe

realsched.exe

OSA9.EXE