.Prosze o sprawdzenie loga


(Dna69) #1

Ostatnio dorwal sie do mojego kompa jakis spyware ale go “chyba” usunalem. Od paru dni od tamtej pory, strasznie komp mi sie ryje :confused: , zwalnia itp. Cos mi sie wydaje ze mam za duzo tego svchost.exe.

a oto moj log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:58:42, on 2005-11-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.40607\aspnet_admin.exe

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe

F:\programik\spd.exe

d:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\programik\cFosSpeed.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\WLAN\WLANUtility\WlanUtility.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\EmErYt\Pulpit\programy\GameMinimizer.exe

C:\Program Files\mozilla.org\MozillaFirebird\MozillaFirebird.exe

C:\DOCUME~1\EmErYt\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.797\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - e:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - F:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Ardamax Keylogger] C:\WINDOWS\system32\cmdk32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinSvr] C:\WINDOWS\system32\WinSvr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] F:\programik\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Documents and Settings\EmErYt\Pulpit\programy\voipbuster.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Cleaner] "C:\Program Files\Spyware Cleaner\SpywareCleaner.Exe" /boot

O4 - HKCU\..\Run: [SpyEmergency] "D:\Program Files\Spy Emergency 2005\SpyEmergency.exe"

O4 - Global Startup: WlanUtility.lnk = C:\Program Files\WLAN\WLANUtility\WlanUtility.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - F:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - F:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - F:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C8C6F7FD-8ADD-4B1B-9492-ECA348E6E75B}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O21 - SSODL: SysTray.Exbr - {6368D1FC-6F5C-4f1b-B164-E67214F678E9} - C:\WINDOWS\system32\cnigfplj.dll

O23 - Service: CAISafe - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - F:\programik\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SpywareCleanerService - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Cleaner\SCService.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - d:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: VET Message Service (VETMSGNT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe

(Gutek) #2
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Odinstaluj ten szit Spyware Cleaner.

023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz SpywareCleanerService


(Dna69) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:44:54, on 2005-11-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.40607\aspnet_admin.exe

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe

F:\programik\spd.exe

e:\PROGRA~1\MICROS~2\MSSQL\binn\sqlservr.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

d:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\programik\cFosSpeed.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\WLAN\WLANUtility\WlanUtility.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\mozilla.org\MozillaFirebird\MozillaFirebird.exe

C:\DOCUME~1\EmErYt\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.938\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - e:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - F:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Ardamax Keylogger] C:\WINDOWS\system32\cmdk32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinSvr] C:\WINDOWS\system32\WinSvr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] F:\programik\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Documents and Settings\EmErYt\Pulpit\programy\voipbuster.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [SpyEmergency] "D:\Program Files\Spy Emergency 2005\SpyEmergency.exe"

O4 - Global Startup: WlanUtility.lnk = C:\Program Files\WLAN\WLANUtility\WlanUtility.exe

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - F:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - F:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - F:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C8C6F7FD-8ADD-4B1B-9492-ECA348E6E75B}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: CAISafe - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - F:\programik\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - d:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: VET Message Service (VETMSGNT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe

i co to koniec?


(Gutek) #4

usun w trybie awaryjnym jeszcze ręcznie te pliki