Proszę o sprawdzenie loga


(Smolen9) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:13:35, on 2005-11-29

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

 C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

 C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

 C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

 C:\WINDOWS\explorer.exe

D:\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - Default URLSearchHook is missing

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] C:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\program files\180searchassistant\salm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Czrpiv] C:\Program Files\Ssvdzpj\Icvipo.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysMemory manager] c:\windows\system32\mdms.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [timessquare] C:\windows\timessquare.exe

O4 - HKLM\..\Run: [adtech2005] C:\windows\adtech2005.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20003\services.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/180solutions/ie/bridge-c282.cab

O16 - DPF: {99410CDE-6F16-42ce-9D49-3807F78F0287} (ClientInstaller Class) - http://www.180searchassistant.com/180saax.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: Group Policy - C:\WINDOWS\system32\j60s0gd7e60.dll

O20 - Winlogon Notify: Mixer - C:\WINDOWS\SYSTEM32\sndmix.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\KioqKg\command.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Command Service i potym czenie skasuj folder

Poczytaj Usuwanie Trojan.Repsamo oraz Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix


(Smolen9) #3

Juz jest lepiej. Komp sie nie resetuje przy starcie (resetowal sie na ekranie “zapraszamy” startu winadowsa). Wyrzucilem te loga co mi pan napisal i juz moge go uruchomic w normalnym trybie. Ale przywrócilem pulpit actiw desktop i nadal mam tapete spyware infection na niebieskim tle. Teraz podlacze ten dysk pod kompa siostry (nie moge teraz go wlaczac do internetu) i przeskanuje go spybotem i wszystkimi jej antywirusami.


(Kuz5) #4

Wklej nowego loga


(Gutek) #5

Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix o to proszę nie pójdzie tak łatwo! !!


(Smolen9) #6
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:50:06, on 2005-12-01

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\HijackThis.exe


O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: Mixer - C:\WINDOWS\SYSTEM32\sndmix.dll

O20 - Winlogon Notify: ShellServiceObjectDelayLoad - C:\WINDOWS\system32\k2lq0c35ef.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\KioqKg\command.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Złączono Posta : 01.12.2005 (Czw) 17:11

teraz skanuej za pomocą FxSpL2Me.exe oraz Ad-aware z wtyczką VX2 Cleaner.


(Gutek) #7

Prosze o log z L2Mfix no co ty? Przeczyatj dokąłdnie i daj mi tego log-a bez tego problem nie zniknie! !!

Start Uruchom services.msc zatrzymaj i wyłącz Command Service i skasuj folder KioqKg


(Smolen9) #8

L2MFIX find log 1.99

These are the registry keys present

**********************************************************************************

Winlogon/notify:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]

“Asynchronous”=dword:00000000

“Impersonate”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\

6c,00,00,00

“Logoff”=“ChainWlxLogoffEvent”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]

“Asynchronous”=dword:00000000

“Impersonate”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

“Logoff”=“CryptnetWlxLogoffEvent”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]

“DLLName”=“cscdll.dll”

“Logon”=“WinlogonLogonEvent”

“Logoff”=“WinlogonLogoffEvent”

“ScreenSaver”=“WinlogonScreenSaverEvent”

“Startup”=“WinlogonStartupEvent”

“Shutdown”=“WinlogonShutdownEvent”

“StartShell”=“WinlogonStartShellEvent”

“Impersonate”=dword:00000000

“Asynchronous”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Mixer]

“Asynchronous”=dword:00000001

“Impersonate”=dword:00000001

“StartShell”=“Entry”

“DllName”=“sndmix.dll”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]

“DLLName”=“wlnotify.dll”

“Logon”=“SCardStartCertProp”

“Logoff”=“SCardStopCertProp”

“Lock”=“SCardSuspendCertProp”

“Unlock”=“SCardResumeCertProp”

“Enabled”=dword:00000001

“Impersonate”=dword:00000001

“Asynchronous”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

“Impersonate”=dword:00000000

“StartShell”=“SchedStartShell”

“Logoff”=“SchedEventLogOff”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]

“Logoff”=“WLEventLogoff”

“Impersonate”=dword:00000000

“Asynchronous”=dword:00000001

“DllName”=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]

“DLLName”=“WlNotify.dll”

“Lock”=“SensLockEvent”

“Logon”=“SensLogonEvent”

“Logoff”=“SensLogoffEvent”

“Safe”=dword:00000001

“MaxWait”=dword:00000258

“StartScreenSaver”=“SensStartScreenSaverEvent”

“StopScreenSaver”=“SensStopScreenSaverEvent”

“Startup”=“SensStartupEvent”

“Shutdown”=“SensShutdownEvent”

“StartShell”=“SensStartShellEvent”

“PostShell”=“SensPostShellEvent”

“Disconnect”=“SensDisconnectEvent”

“Reconnect”=“SensReconnectEvent”

“Unlock”=“SensUnlockEvent”

“Impersonate”=dword:00000001

“Asynchronous”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ShellServiceObjectDelayLoad]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=“C:\WINDOWS\system32\k2lq0c35ef.dll”

“Impersonate”=dword:00000000

“Logon”=“WinLogon”

“Logoff”=“WinLogoff”

“Shutdown”=“WinShutdown”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

“Impersonate”=dword:00000000

“Logoff”=“TSEventLogoff”

“Logon”=“TSEventLogon”

“PostShell”=“TSEventPostShell”

“Shutdown”=“TSEventShutdown”

“StartShell”=“TSEventStartShell”

“Startup”=“TSEventStartup”

“MaxWait”=dword:00000258

“Reconnect”=“TSEventReconnect”

“Disconnect”=“TSEventDisconnect”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]

“DLLName”=“wlnotify.dll”

“Logon”=“RegisterTicketExpiredNotificationEvent”

“Logoff”=“UnregisterTicketExpiredNotificationEvent”

“Impersonate”=dword:00000001

“Asynchronous”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WRNotifier]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=“WRLogonNTF.dll”

“Impersonate”=dword:00000001

“Lock”=“WRLock”

“StartScreenSaver”=“WRStartScreenSaver”

“StartShell”=“WRStartShell”

“Startup”=“WRStartup”

“StopScreenSaver”=“WRStopScreenSaver”

“Unlock”=“WRUnlock”

“Shutdown”=“WRShutdown”

“Logoff”=“WRLogoff”

“Logon”=“WRLogon”

RegDACL 5.1 - Permissions Manager for Registry keys for Windows NT 4 and above

Copyright © 1999-2001 Frank Heyne Software (http://www.heysoft.de)

This program is Freeware, use it on your own risk!

Access Control List for Registry key HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify:

(NI) ALLOW Full access ZARZ¤DZANIE NT\SYSTEM

(IO) ALLOW Full access ZARZ¤DZANIE NT\SYSTEM

(NI) ALLOW Full access ZARZ¤DZANIE NT\SYSTEM

(IO) ALLOW Full access ZARZ¤DZANIE NT\SYSTEM

(ID-NI) ALLOW Read BUILTIN\Uľytkownicy

(ID-IO) ALLOW Read BUILTIN\Uľytkownicy

(ID-NI) ALLOW Read BUILTIN\Uľytkownicy zaawansowani

(ID-IO) ALLOW Read BUILTIN\Uľytkownicy zaawansowani

(ID-NI) ALLOW Full access BUILTIN\Administratorzy

(ID-IO) ALLOW Full access BUILTIN\Administratorzy

(ID-NI) ALLOW Full access ZARZ¤DZANIE NT\SYSTEM

(ID-IO) ALLOW Full access ZARZ¤DZANIE NT\SYSTEM

(ID-IO) ALLOW Full access TWŕRCA-WťA—CICIEL

**********************************************************************************

useragent:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

“{B4457BDD-6DA1-63EF-2147-40136E3F7C92}”=""

**********************************************************************************

Shell Extension key:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

“{00022613-0000-0000-C000-000000000046}”=“Karta waciwoci pliku multimedialnego”

“{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}”=“ZarzĄdzanie skanerem ICM”

“{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}”=“Strona zabezpieczeä NTFS”

“{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}”=“Strona waciwoci OLE Docfile”

“{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w”

“{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}”=“PlusPack CPL Extension”

“{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL karty graficznej”

“{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL monitora wywietlania”

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL kadrowania wywietlania”

“{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}”=“Strona zabezpieczeä usugi DS”

“{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}”=“Strona zgodnoci”

“{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}”=“Program obsugi danych wycinkowych powoki”

“{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}”=“Rozszerzenie Disc Copy”

“{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network”

“{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}”=“ZarzĄdzanie monitorem ICM”

“{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}”=“ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM”

“{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}”=“Rozszerzenia powoki dla kompresji plik˘w”

“{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}”=“Rozszerzenie powoki drukarek sieci Web”

“{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}”=“Disk Quota UI”

“{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}”=“Menu kontekstowe szyfrowania”

“{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}”=“Akt˘wka”

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}”=“Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

“{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}”=“Fonts”

“{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}”=“Profil ICC”

“{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}”=“Strona zabezpieczeä drukarek”

“{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w”

“{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}”=“Display TroubleShoot CPL Extension”

“{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}”=“Rozszerzenie Crypto PKO”

“{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}”=“Rozszerzenie Crypto Sign”

“{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}”=“PoĄczenia sieciowe”

“{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}”=“PoĄczenia sieciowe”

“{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}”=“Remote Sessions CPL Extension”

“{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}”=“Auto Update Property Sheet Extension”

“{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}”=“Rozszerzenia powoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows”

“{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}”=“Microsoft Data Link”

“{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}”=“Tasks Folder Icon Handler”

“{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}”=“Tasks Folder Shell Extension”

“{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}”=“Zaplanowane zadania”

“{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}”=“Pasek zadaä i menu Start”

“{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Wyszukaj”

“{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Pomoc i obsuga techniczna”

“{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Pomoc i obsuga techniczna”

“{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Uruchom…”

“{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Internet”

“{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“E-mail”

“{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}”=“Czcionki”

“{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}”=“Narz©dzia administracyjne”

“{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}”=“Audio Media Properties Handler”

“{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}”=“Video Media Properties Handler”

“{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}”=“Wav Properties Handler”

“{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}”=“Avi Properties Handler”

“{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}”=“Midi Properties Handler”

“{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}”=“Video Thumbnail Extractor”

“{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}”=“Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet”

“{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}”=“Stan pobierania”

“{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}”=“Folder powoki zwi©kszonej”

“{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}”=“Folder powoki zwi©kszonej 2”

“{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}”=“BandProxy”

“{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}”=“Pasek przeglĄdarki Microsoft”

“{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}”=“Pasek wyszukiwania”

“{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}”=“Pasek multimedi˘w”

“{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}”=“Wyszukiwanie w okienku”

“{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}”=“Wyszukiwanie w sieci Web”

“{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}”=“Narz©dzie opcji drzewa rejestru”

“{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}”="&Adres"

“{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}”=“Pole edycji adresu”

“{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Autouzupenianie Microsoft”

“{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}”=“Wyodr©bnianie obraz˘w Trident”

“{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}”=“Lista autouzupeniania MRU”

“{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}”=“Niestandardowa lista autouzupeniania MRU”

“{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}”=“Dost©pny”

“{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}”=“Pasek podr©czny ledzenia”

“{E0E11A09-5CB8-4B6C-8332-E00720A168F2}”=“Analizator paska adresu”

“{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Lista autouzupeniania historii Microsoft”

“{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}”=“Lista autouzupeniania folderu powoki Microsoft”

“{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Kontener wielu list autouzupeniania Microsoft”

“{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Menu witryny paska powoki”

“{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}”=“Shell DeskBarApp”

“{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Pasek pulpitu powoki”

“{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Shell Rebar BandSite”

“{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}”=“Pomoc dla uľytkownika”

“{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}”=“Globalne ustawienia folder˘w”

“{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}”=“Favorites Band”

“{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}”=“Shell Automation Inproc Service”

“{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}”=“Shell DocObject Viewer”

“{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}”=“Microsoft Browser Architecture”

“{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}”=“InternetShortcut”

“{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}”=“Microsoft Url History Service”

“{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}”=“Historia”

“{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}”=“Tymczasowe pliki internetowe”

“{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}”=“Tymczasowe pliki internetowe”

“{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}”=“Microsoft Url Search Hook”

“{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}”=“Ekran powitalny pakietu IE4”

“{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}”=“CDF Extension Copy Hook”

“{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}”=“ISFBand OC”

“{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}”=“Search Assistant OC”

“{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}”=“Internet”

“{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}”=“Internet Name Space”

“{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}”=“Pasek eksploratora”

“{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}”=“Sendmail service”

“{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}”=“Sendmail service”

“{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}”=“Folder pami©ci podr©cznej ActiveX”

“{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}”=“WebCheck”

“{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}”=“Subscription Mgr”

“{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}”=“Folder subskrypcji”

“{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}”=“WebCheckWebCrawler”

“{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}”=“WebCheckChannelAgent”

“{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}”=“TrayAgent”

“{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}”=“Code Download Agent”

“{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}”=“ConnectionAgent”

“{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}”=“PostAgent”

“{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}”=“WebCheck SyncMgr Handler”

“{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}”=“Menedľer aplikacji powoki”

“{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}”=“Wyliczanie zainstalowanych aplikacji”

“{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}”=“Publikator aplikacji Darwin”

“{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}”=“Shell Image Verbs”

“{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}”=“Shell Image Data Factory”

“{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}”=“GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w”

“{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}”=“Informacje podsumowujĄce obsugi miniatur (DOCFILES)”

“{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}”=“Wyodr©bnianie miniatur HTML”

“{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}”=“Shell Image Property Handler”

“{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}”=“Kreator publikacji w sieci Web”

“{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}”=“Zamawianie odbitek w sieci Web”

“{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}”=“Obiekt powoki kreatora publikacji”

“{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}”=“Kreator uzyskiwania profilu usugi Passport”

“{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}”=“Konta uľytkownik˘w”

“{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}”=“Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler”

“{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}”=“Compressed (zipped) Folder SendTo Target”

“{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}”=“Plik kanau”

“{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}”=“Skr˘t kanau”

“{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}”=“Obiekt obsugi kanau”

“{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}”=“Channel Menu”

“{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}”=“Channel Properties”

“{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}”=“FTP Folders Webview”

“{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}”=“Microsoft DocProp Shell Ext”

“{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}”=“Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control”

“{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}”=“Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control”

“{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}”=“Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control”

“{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}”=“Microsoft DocProp Inplace Calendar Control”

“{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}”=“Microsoft DocProp Inplace Time Control”

“{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}”=“Directory Query UI”

“{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}”=“Shell properties for a DS object”

“{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}”=“Directory Object Find”

“{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}”=“Directory Start/Search Find”

“{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}”=“Directory Property UI”

“{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}”=“Directory Context Menu Verbs”

“{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}”=“MyDocs Copy Hook”

“{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}”=“MyDocs Drop Target”

“{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}”=“MyDocs Properties”

“{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}”=“Offline Files Menu”

“{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}”=“Offline Files Folder Options”

“{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}”=“Folder plik˘w trybu offline”

“{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}”=“Microsoft Agent Character Property Sheet Handler”

“{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}”=“DfsShell”

“{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}”="%DESC_PublishDropTarget%"

“{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}”=“MMC Icon Handler”

“{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}”=".CAB file viewer"

“{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}”="&Do os˘b…"

“{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}”=“Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler”

“{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}”=“Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler”

“{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}”=“Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler”

“{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}”=“Play on my TV helper”

“{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}”=“NvCpl DesktopContext Class”

“{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}”=“Desktop Explorer”

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}”=“Desktop Explorer Menu”

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}”=“nView Desktop Context Menu”

“{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}”=“Foldery w sieci Web”

“{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}”=“Microsoft Outlook Custom Icon Handler”

“{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}”=“Microsoft Office HTML Icon Handler”

“{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}”=“WinZip”

“{E0D79305-84BE-11CE-9641-444553540000}”=“WinZip”

“{E0D79306-84BE-11CE-9641-444553540000}”=“WinZip”

“{E0D79307-84BE-11CE-9641-444553540000}”=“WinZip”

“{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”=“WinRAR shell extension”

“{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}”=“st”

“{4B2F2ACA-9664-45F8-AFC8-BB07BFE37A5D}”=""

“{BF0C0478-1E16-41B9-814E-01E3C8D554A5}”=""

“{7248F0A8-7672-4B4C-9A41-E536464530E2}”=""

“{2A529395-E585-4104-AE01-211714D53429}”=""

“{403781C4-AB5D-4B5F-B74D-6816480C34D7}”=""

“{B089FE88-FB52-11d3-BDF1-0050DA34150D}”=“NOD32 Context Menu Shell Extension”

“{2BF56C1A-E360-4B33-8E79-D78690AE8C36}”=""

“{BE9DD761-983C-47B5-B7ED-5803447C525E}”=""

“{7C9D5882-CB4A-4090-96C8-430BFE8B795B}”=“Webroot Spy Sweeper Context Menu Integration”

“{61C75727-2871-4385-BA8F-FA4F972B018B}”=""

“{39C40D5C-E370-49A8-9B6B-3CCB35EFEFF4}”=""

“{C69A6402-9001-4D76-9796-F0129A2AF4CB}”=""

“{764EC8A3-062F-4A1F-A173-4C77CA43A2F4}”=""

“{41BC840C-C23E-48B5-932B-5681ED1875F3}”=""

“{3A48623F-6725-49A7-AD5A-BE1C49DB0494}”=""

“{BDEF4A71-8952-4F8F-9199-DB00FA4A0DC7}”=""

“{922E5F89-FA6A-4568-9B7D-72F03132A6BF}”=""

“{70DED1FA-002C-43D1-BA96-14034F319921}”=""

“{F4AB7A9E-5BA0-4102-A3A3-104F539F1249}”=""

“{C6578F7F-8434-4B23-9D7A-B6A475841B17}”=""

“{8353FB55-2181-4F06-A280-46BA8C57F996}”=""

“{B5D0C74A-AA1D-47D0-A971-158F6CF3A0DB}”=""

“{F33EDCD8-15CE-4ECA-A957-AEC8C590430D}”=""

“{FF621115-2E72-42B0-8BE8-BEBD455060D2}”=""

**********************************************************************************

HKEY ROOT CLASSIDS:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{4B2F2ACA-9664-45F8-AFC8-BB07BFE37A5D}]

@=""

“IDEx”=“ADDR”

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{4B2F2ACA-9664-45F8-AFC8-BB07BFE37A5D}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{4B2F2ACA-9664-45F8-AFC8-BB07BFE37A5D}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{4B2F2ACA-9664-45F8-AFC8-BB07BFE37A5D}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\mmvfw32.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{BF0C0478-1E16-41B9-814E-01E3C8D554A5}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{BF0C0478-1E16-41B9-814E-01E3C8D554A5}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{BF0C0478-1E16-41B9-814E-01E3C8D554A5}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{BF0C0478-1E16-41B9-814E-01E3C8D554A5}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\cartmgr.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{7248F0A8-7672-4B4C-9A41-E536464530E2}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{7248F0A8-7672-4B4C-9A41-E536464530E2}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{7248F0A8-7672-4B4C-9A41-E536464530E2}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{7248F0A8-7672-4B4C-9A41-E536464530E2}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\nbwrsko.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{2A529395-E585-4104-AE01-211714D53429}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{2A529395-E585-4104-AE01-211714D53429}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{2A529395-E585-4104-AE01-211714D53429}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{2A529395-E585-4104-AE01-211714D53429}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\mgdtcuiu.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{403781C4-AB5D-4B5F-B74D-6816480C34D7}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{403781C4-AB5D-4B5F-B74D-6816480C34D7}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{403781C4-AB5D-4B5F-B74D-6816480C34D7}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{403781C4-AB5D-4B5F-B74D-6816480C34D7}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\rIsmontr.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{2BF56C1A-E360-4B33-8E79-D78690AE8C36}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{2BF56C1A-E360-4B33-8E79-D78690AE8C36}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{2BF56C1A-E360-4B33-8E79-D78690AE8C36}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{2BF56C1A-E360-4B33-8E79-D78690AE8C36}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\wppshell.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{BE9DD761-983C-47B5-B7ED-5803447C525E}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{BE9DD761-983C-47B5-B7ED-5803447C525E}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{BE9DD761-983C-47B5-B7ED-5803447C525E}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{BE9DD761-983C-47B5-B7ED-5803447C525E}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\pcotowiz.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{61C75727-2871-4385-BA8F-FA4F972B018B}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{61C75727-2871-4385-BA8F-FA4F972B018B}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{61C75727-2871-4385-BA8F-FA4F972B018B}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{61C75727-2871-4385-BA8F-FA4F972B018B}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\vvrsion.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{39C40D5C-E370-49A8-9B6B-3CCB35EFEFF4}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{39C40D5C-E370-49A8-9B6B-3CCB35EFEFF4}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{39C40D5C-E370-49A8-9B6B-3CCB35EFEFF4}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{39C40D5C-E370-49A8-9B6B-3CCB35EFEFF4}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\kpdpl1.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{C69A6402-9001-4D76-9796-F0129A2AF4CB}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{C69A6402-9001-4D76-9796-F0129A2AF4CB}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{C69A6402-9001-4D76-9796-F0129A2AF4CB}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{C69A6402-9001-4D76-9796-F0129A2AF4CB}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\ebpsrv.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{764EC8A3-062F-4A1F-A173-4C77CA43A2F4}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{764EC8A3-062F-4A1F-A173-4C77CA43A2F4}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{764EC8A3-062F-4A1F-A173-4C77CA43A2F4}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{764EC8A3-062F-4A1F-A173-4C77CA43A2F4}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\etentlog.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{41BC840C-C23E-48B5-932B-5681ED1875F3}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{41BC840C-C23E-48B5-932B-5681ED1875F3}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{41BC840C-C23E-48B5-932B-5681ED1875F3}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{41BC840C-C23E-48B5-932B-5681ED1875F3}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\tfpmon.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{3A48623F-6725-49A7-AD5A-BE1C49DB0494}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{3A48623F-6725-49A7-AD5A-BE1C49DB0494}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{3A48623F-6725-49A7-AD5A-BE1C49DB0494}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{3A48623F-6725-49A7-AD5A-BE1C49DB0494}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\ngwrsde.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{BDEF4A71-8952-4F8F-9199-DB00FA4A0DC7}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{BDEF4A71-8952-4F8F-9199-DB00FA4A0DC7}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{BDEF4A71-8952-4F8F-9199-DB00FA4A0DC7}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{BDEF4A71-8952-4F8F-9199-DB00FA4A0DC7}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\jjsh400.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{922E5F89-FA6A-4568-9B7D-72F03132A6BF}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{922E5F89-FA6A-4568-9B7D-72F03132A6BF}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{922E5F89-FA6A-4568-9B7D-72F03132A6BF}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{922E5F89-FA6A-4568-9B7D-72F03132A6BF}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\icpeers.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{70DED1FA-002C-43D1-BA96-14034F319921}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{70DED1FA-002C-43D1-BA96-14034F319921}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{70DED1FA-002C-43D1-BA96-14034F319921}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{70DED1FA-002C-43D1-BA96-14034F319921}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\mkvcrt.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F4AB7A9E-5BA0-4102-A3A3-104F539F1249}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F4AB7A9E-5BA0-4102-A3A3-104F539F1249}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F4AB7A9E-5BA0-4102-A3A3-104F539F1249}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F4AB7A9E-5BA0-4102-A3A3-104F539F1249}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\spsvc.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{C6578F7F-8434-4B23-9D7A-B6A475841B17}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{C6578F7F-8434-4B23-9D7A-B6A475841B17}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{C6578F7F-8434-4B23-9D7A-B6A475841B17}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{C6578F7F-8434-4B23-9D7A-B6A475841B17}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\axsnds.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{8353FB55-2181-4F06-A280-46BA8C57F996}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{8353FB55-2181-4F06-A280-46BA8C57F996}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{8353FB55-2181-4F06-A280-46BA8C57F996}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{8353FB55-2181-4F06-A280-46BA8C57F996}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\wdvcore.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{B5D0C74A-AA1D-47D0-A971-158F6CF3A0DB}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{B5D0C74A-AA1D-47D0-A971-158F6CF3A0DB}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{B5D0C74A-AA1D-47D0-A971-158F6CF3A0DB}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{B5D0C74A-AA1D-47D0-A971-158F6CF3A0DB}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\dvocx.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F33EDCD8-15CE-4ECA-A957-AEC8C590430D}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F33EDCD8-15CE-4ECA-A957-AEC8C590430D}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F33EDCD8-15CE-4ECA-A957-AEC8C590430D}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F33EDCD8-15CE-4ECA-A957-AEC8C590430D}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\teddd.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{FF621115-2E72-42B0-8BE8-BEBD455060D2}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{FF621115-2E72-42B0-8BE8-BEBD455060D2}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{FF621115-2E72-42B0-8BE8-BEBD455060D2}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{FF621115-2E72-42B0-8BE8-BEBD455060D2}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\ccrtmgr.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

**********************************************************************************

Files Found are not all bad files:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\

ailui.dll Tue 2005-11-29 15:58:16 …S.R 236 110 230,57 K

atmtd.dll Sun 2005-11-27 15:08:26 A… 687 592 671,48 K

axsnds.dll Tue 2005-11-29 16:05:34 …S.R 236 110 230,57 K

ayptif.dll Tue 2005-11-29 15:45:34 …S.R 235 346 229,83 K

ccrtmgr.dll Thu 2005-12-01 16:47:46 …S.R 234 594 229,09 K

dnlu01~1.dll Tue 2005-11-29 15:58:16 …S.R 237 041 231,48 K

dvocx.dll Wed 2005-11-30 17:50:18 …S.R 236 066 230,53 K

ebpsrv.dll Sun 2005-11-27 21:07:52 …S.R 234 159 228,67 K

en0ql1~1.dll Tue 2005-11-29 14:16:26 …S.R 236 847 231,29 K

en4ml1~1.dll Tue 2005-11-29 16:03:04 …S.R 237 251 231,69 K

en4ol1~1.dll Sun 2005-11-27 16:49:58 …S.R 233 918 228,43 K

en68l1~1.dll Wed 2005-11-30 18:20:46 …S.R 235 923 230,39 K

etentlog.dll Mon 2005-11-28 13:01:38 …S.R 233 566 228,09 K

hrls05~1.dll Tue 2005-11-29 13:07:02 …S.R 236 266 230,73 K

icpeers.dll Tue 2005-11-29 16:00:00 …S.R 236 110 230,57 K

imon.dll Sun 2005-11-27 16:28:56 A… 270 336 264,00 K

ir84l5~1.dll Mon 2005-11-28 19:36:10 …S.R 234 153 228,66 K

j8l4li~1.dll Tue 2005-11-29 14:16:30 …S.R 236 141 230,61 K

jjsh400.dll Tue 2005-11-29 15:47:36 …S.R 235 346 229,83 K

jt0u07~1.dll Tue 2005-11-29 16:01:00 …S.R 236 608 231,06 K

jt4q07~1.dll Tue 2005-11-29 16:46:14 …S.R 236 330 230,79 K

jtn607~1.dll Tue 2005-11-29 13:09:06 …S.R 234 255 228,76 K

jtp007~1.dll Tue 2005-11-29 15:59:58 …S.R 236 187 230,65 K

k2lq0c~1.dll Wed 2005-11-30 19:13:16 …S.R 234 594 229,09 K

k644lg~1.dll Wed 2005-11-30 19:15:16 …S.R 234 062 228,57 K

kbrnel32.dll Tue 2005-11-29 16:00:56 …S.R 236 110 230,57 K

kjdur.dll Tue 2005-11-29 16:46:14 …S.R 235 783 230,25 K

kpdpl1.dll Sun 2005-11-27 21:02:36 …S.R 233 566 228,09 K

kt4ql7~1.dll Sun 2005-11-27 16:08:26 …S.R 235 379 229,86 K

l06o0a~1.dll Tue 2005-11-29 16:23:06 …S.R 234 456 228,96 K

l88mli~1.dll Tue 2005-11-29 16:00:56 …S.R 237 298 231,73 K

lvru09~1.dll Sat 2005-11-26 20:59:48 …S.R 237 296 231,73 K

m0460a~1.dll Sun 2005-11-27 20:59:14 …S.R 237 197 231,64 K

m0820a~1.dll Sat 2005-11-26 20:53:02 …S.R 236 672 231,13 K

mgdtcuiu.dll Sat 2005-11-26 21:04:52 …S.R 235 674 230,15 K

mkpbde40.dll Tue 2005-11-29 13:06:58 …S.R 235 346 229,83 K

mkvcrt.dll Tue 2005-11-29 16:02:08 …S.R 236 110 230,57 K

mlxml3.dll Tue 2005-11-29 14:16:26 …S.R 235 346 229,83 K

mnxml3.dll Tue 2005-11-29 20:07:56 …S.R 235 783 230,25 K

n26qlc~1.dll Sat 2005-11-26 21:07:30 …S.R 236 218 230,68 K

n6r2lg~1.dll Sat 2005-11-26 21:04:56 …S.R 235 952 230,42 K

nbwrsko.dll Sat 2005-11-26 20:59:44 …S.R 235 674 230,15 K

ncwrsptb.dll Tue 2005-11-29 13:08:00 …S.R 235 346 229,83 K

ngwrsde.dll Wed 2005-11-30 18:20:46 …S.R 234 062 228,57 K

ojbc32gt.dll Tue 2005-11-29 16:03:04 …S.R 236 110 230,57 K

p2p60c~1.dll Tue 2005-11-29 13:08:04 …S.R 235 360 229,84 K

pcotowiz.dll Sun 2005-11-27 16:49:58 …S.R 237 197 231,64 K

q4rqle~1.dll Sat 2005-11-26 20:43:52 …S.R 234 645 229,14 K

r28s0c~1.dll Tue 2005-11-29 16:03:08 …S.R 236 530 230,98 K

rfvpperf.dll Tue 2005-11-29 16:23:06 …S.R 234 096 228,61 K

rismontr.dll Sun 2005-11-27 15:05:48 …S.R 236 575 231,03 K

rqgapi.dll Sun 2005-11-27 14:45:22 …S.R 235 674 230,15 K

sndmix.dll Sat 2005-11-26 20:40:52 A… 57 344 56,00 K

spsvc.dll Tue 2005-11-29 16:04:18 …S.R 236 110 230,57 K

stpblb.dll Tue 2005-11-29 13:09:02 …S.R 235 346 229,83 K

teddd.dll Wed 2005-11-30 19:13:16 …S.R 234 062 228,57 K

tfappcmp.dll Sat 2005-11-26 21:07:26 …S.R 235 674 230,15 K

tfpmon.dll Mon 2005-11-28 19:36:06 …S.R 236 174 230,64 K

vvrsion.dll Sun 2005-11-27 17:16:14 …S.R 237 197 231,64 K

wchpl.dll Sun 2005-11-27 21:00:18 …S.R 233 566 228,09 K

wdvcore.dll Tue 2005-11-29 16:24:34 …S.R 234 096 228,61 K

wmng.dll Tue 2005-11-29 13:10:04 …S.R 235 346 229,83 K

wppshell.dll Sun 2005-11-27 16:08:24 …S.R 233 849 228,37 K

wrlogo~1.dll Wed 2005-11-16 14:38:16 A… 492 544 481,00 K

wrlzma.dll Wed 2005-11-16 14:38:12 A… 17 920 17,50 K

zlbw.dll Sat 2005-11-26 20:40:30 A… 46 592 45,50 K

66 items found: 66 files (60 H/S), 0 directories.

Total of file sizes: 15 706 186 bytes 14,98 M

Locate .tmp files:

No matches found.

**********************************************************************************

Directory Listing of system files:

Wolumin w stacji C to ZYCH

Numer seryjny woluminu: 448A-19BE

Katalog: C:\WINDOWS\System32

2005-12-01 16:47 234˙594 ccrtmgr.dll

2005-11-30 19:15 234˙062 k644lghq164e.dll

2005-11-30 19:13 234˙062 teddd.dll

2005-11-30 19:13 234˙594 k2lq0c35ef.dll

2005-11-30 18:20 234˙062 ngwrsde.dll

2005-11-30 18:20 235˙923 en68l1ju1.dll

2005-11-30 17:50 236˙066 dvocx.dll

2005-11-29 20:07 235˙783 mnxml3.dll

2005-11-29 16:46 235˙783 kjdur.dll

2005-11-29 16:46 236˙330 jt4q07h5e.dll

2005-11-29 16:24 234˙096 wdvcore.dll

2005-11-29 16:23 234˙096 rfvpperf.dll

2005-11-29 16:23 234˙456 l06o0aj3edo.dll

2005-11-29 16:05 236˙110 axsnds.dll

2005-11-29 16:04 236˙110 spsvc.dll

2005-11-29 16:03 236˙530 r28s0cl7efq.dll

2005-11-29 16:03 236˙110 ojbc32gt.dll

2005-11-29 16:03 237˙251 en4ml1h11.dll

2005-11-29 16:02 236˙110 mkvcrt.dll

2005-11-29 16:00 236˙608 jt0u07d9e.dll

2005-11-29 16:00 236˙110 kbrnel32.dll

2005-11-29 16:00 237˙298 l88mlil118q.dll

2005-11-29 15:59 236˙110 icpeers.dll

2005-11-29 15:59 236˙187 jtp0077me.dll

2005-11-29 15:58 236˙110 ailui.dll

2005-11-29 15:58 237˙041 dnlu0139e.dll

2005-11-29 15:47 235˙346 jjsh400.dll

2005-11-29 15:45 235˙346 ayptif.dll

2005-11-29 14:16 236˙141 j8l4li3q18.dll

2005-11-29 14:16 235˙346 mlxml3.dll

2005-11-29 14:16 236˙847 en0ql1d51.dll

2005-11-29 13:10 235˙346 WMNG.DLL

2005-11-29 13:09 234˙255 jtn6075se.dll

2005-11-29 13:09 235˙346 stpblb.dll

2005-11-29 13:08 235˙360 p2p60c7sef.dll

2005-11-29 13:07 235˙346 ncwrsptb.dll

2005-11-29 13:07 236˙266 hrls0537e.dll

2005-11-29 13:06 235˙346 mkpbde40.dll

2005-11-28 19:36 234˙153 ir84l5lq1.dll

2005-11-28 19:36 236˙174 tfpmon.dll

2005-11-28 13:01 233˙566 etentlog.dll

2005-11-27 21:07 234˙159 ebpsrv.dll

2005-11-27 21:02 233˙566 kpdpl1.dll

2005-11-27 21:00 233˙566 wchpl.dll

2005-11-27 20:59 237˙197 m0460ahsed460.dll

2005-11-27 17:16 237˙197 vvrsion.dll

2005-11-27 16:49 237˙197 pcotowiz.dll

2005-11-27 16:49 233˙918 en4ol1h31.dll

2005-11-27 16:08 235˙379 kt4ql7h51.dll

2005-11-27 16:08 233˙849 wppshell.dll

2005-11-27 15:05 236˙575 rIsmontr.dll

2005-11-27 14:45 235˙674 rqgapi.dll

2005-11-26 21:07 236˙218 n26qlcj51fo.dll

2005-11-26 21:07 235˙674 tfappcmp.dll

2005-11-26 21:04 235˙952 n6r2lg9o16.dll

2005-11-26 21:04 235˙674 mgdtcuiu.dll

2005-11-26 20:59 237˙296 lvru0999e.dll

2005-11-26 20:59 235˙674 nbwrsko.dll

2005-11-26 20:53 236˙672 m0820aloedqc0.dll

2005-11-26 20:43 234˙645 q4rqle951h.dll

2005-06-28 13:49

60 plik(˘w) 14˙133˙858 bajt˘w

1 katalog(˘w) 10˙674˙327˙552 bajt˘w wolnych

Złączono Posta : 01.12.2005 (Czw) 17:46

Złączono Posta : 01.12.2005 (Czw) 17:51

Mam nadzieje ze jest cos interesujacego w tym logu ob chyba nie jest caly byl za dlugi zeby go wkleic

Złączono Posta : 01.12.2005 (Czw) 19:56


(Gutek) #9

Masz syfu ale damy radę :wink:

USUWANIE:

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

Start do z Konsoli Odzyskiwania CD XP i komendy:

CD C:\WINDOWS\system32

ATTRIB -R-S-H guard.tmp

ATTRIB -R-S-H ccrtmgr.dll

ATTRIB -R-S-H k644lghq164e.dll

ATTRIB -R-S-H teddd.dll

ATTRIB -R-S-H k2lq0c35ef.dll

ATTRIB -R-S-H ngwrsde.dll

ATTRIB -R-S-H en68l1ju1.dll

ATTRIB -R-S-H dvocx.dll

ATTRIB -R-S-H mnxml3.dll

ATTRIB -R-S-H kjdur.dll

ATTRIB -R-S-H jt4q07h5e.dll

ATTRIB -R-S-H wdvcore.dll

ATTRIB -R-S-H rfvpperf.dll

ATTRIB -R-S-H l06o0aj3edo.dll

ATTRIB -R-S-H axsnds.dll

ATTRIB -R-S-H spsvc.dll

ATTRIB -R-S-H r28s0cl7efq.dll

ATTRIB -R-S-H ojbc32gt.dll

ATTRIB -R-S-H en4ml1h11.dll

ATTRIB -R-S-H mkvcrt.dll

ATTRIB -R-S-H jt0u07d9e.dll

ATTRIB -R-S-H kbrnel32.dll

ATTRIB -R-S-H l88mlil118q.dll

ATTRIB -R-S-H icpeers.dll

ATTRIB -R-S-H jtp0077me.dll

ATTRIB -R-S-H ailui.dll

ATTRIB -R-S-H dnlu0139e.dll

ATTRIB -R-S-H jjsh400.dll

ATTRIB -R-S-H ayptif.dll

ATTRIB -R-S-H j8l4li3q18.dll

ATTRIB -R-S-H mlxml3.dll

ATTRIB -R-S-H en0ql1d51.dll

ATTRIB -R-S-H WMNG.DLL

ATTRIB -R-S-H jtn6075se.dll

ATTRIB -R-S-H stpblb.dll

ATTRIB -R-S-H p2p60c7sef.dll

ATTRIB -R-S-H ncwrsptb.dll

ATTRIB -R-S-H hrls0537e.dll

ATTRIB -R-S-H mkpbde40.dll

ATTRIB -R-S-H ir84l5lq1.dll

ATTRIB -R-S-H tfpmon.dll

ATTRIB -R-S-H etentlog.dll

ATTRIB -R-S-H ebpsrv.dll

ATTRIB -R-S-H kpdpl1.dll

ATTRIB -R-S-H wchpl.dll

ATTRIB -R-S-H m0460ahsed460.dll

ATTRIB -R-S-H vvrsion.dll

ATTRIB -R-S-H pcotowiz.dll

ATTRIB -R-S-H en4ol1h31.dll

ATTRIB -R-S-H kt4ql7h51.dll

ATTRIB -R-S-H wppshell.dll

ATTRIB -R-S-H rIsmontr.dll

ATTRIB -R-S-H rqgapi.dll

ATTRIB -R-S-H n26qlcj51fo.dll

ATTRIB -R-S-H tfappcmp.dll

ATTRIB -R-S-H n6r2lg9o16.dll

ATTRIB -R-S-H mgdtcuiu.dll

ATTRIB -R-S-H lvru0999e.dll

ATTRIB -R-S-H nbwrsko.dll

ATTRIB -R-S-H m0820aloedqc0.dll

ATTRIB -R-S-H q4rqle951h.dll

DEL guard.tmp

DEL ccrtmgr.dll

DEL k644lghq164e.dll

DEL teddd.dll

DEL k2lq0c35ef.dll

DEL ngwrsde.dll

DEL en68l1ju1.dll

DEL dvocx.dll

DEL mnxml3.dll

DEL kjdur.dll

DEL jt4q07h5e.dll

DEL wdvcore.dll

DEL rfvpperf.dll

DEL l06o0aj3edo.dll

DEL axsnds.dll

DEL spsvc.dll

DEL r28s0cl7efq.dll

DEL ojbc32gt.dll

DEL en4ml1h11.dll

DEL mkvcrt.dll

DEL jt0u07d9e.dll

DEL kbrnel32.dll

DEL l88mlil118q.dll

DEL icpeers.dll

DEL jtp0077me.dll

DEL ailui.dll

DEL dnlu0139e.dll

DEL jjsh400.dll

DEL ayptif.dll

DEL j8l4li3q18.dll

DEL mlxml3.dll

DEL en0ql1d51.dll

DEL WMNG.DLL

DEL jtn6075se.dll

DEL stpblb.dll

DEL p2p60c7sef.dll

DEL ncwrsptb.dll

DEL hrls0537e.dll

DEL mkpbde40.dll

DEL ir84l5lq1.dll

DEL tfpmon.dll

DEL etentlog.dll

DEL ebpsrv.dll

DEL kpdpl1.dll

DEL wchpl.dll

DEL m0460ahsed460.dll

DEL vvrsion.dll

DEL pcotowiz.dll

DEL en4ol1h31.dll

DEL kt4ql7h51.dll

DEL wppshell.dll

DEL rIsmontr.dll

DEL rqgapi.dll

DEL n26qlcj51fo.dll

DEL tfappcmp.dll

DEL n6r2lg9o16.dll

DEL mgdtcuiu.dll

DEL lvru0999e.dll

DEL nbwrsko.dll

DEL m0820aloedqc0.dll

DEL q4rqle951h.dll

EXIT

Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG. Dajesz mi nowego loga L2MFix robionego z opcji 1.


(Smolen9) #10

Złączono Posta : 02.12.2005 (Pią) 11:11

Złączono Posta : 02.12.2005 (Pią) 11:12

Złączono Posta : 02.12.2005 (Pią) 11:19

W konsoli odzyskiwani anie udalo mi sie znalezc tylko takich plikow


(Gutek) #11

USUWANIE:

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

Start do z Konsoli Odzyskiwania CD XP i komendy:

CD C:\WINDOWS\system32

Jak ostatnio plik każdy kasujesz jak pierwszy z przedrostkiem ATTRIB -R-S-H

ATTRIB -R-S-H MHC42PLK.DLL

dnp6017se.dll

siarddlg.dll

fp2m03f1e.dll

cVtsrv.dll

bgowsewm.dll

wrhext.dll

mchtmler.dll

dgrawex.dll

ssbcsp.dll

kt8ml7l11.dll

chgbkend.dll

ATTRIB -R-S-H r28s0cl7efq.dll

identycznie z przedrostkioem DEL pliki

DEL MHC42PLK.DLL

dnp6017se.dll

siarddlg.dll

fp2m03f1e.dll

cVtsrv.dll

bgowsewm.dll

wrhext.dll

mchtmler.dll

dgrawex.dll

ssbcsp.dll

kt8ml7l11.dll

chgbkend.dll

DEL r28s0cl7efq.dll

EXIT

Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG. Dajesz mi nowego loga L2MFix robionego z opcji 1.


(Smolen9) #12

Złączono Posta : 02.12.2005 (Pią) 16:34


(Gutek) #13

USUWANIE:

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:


(Smolen9) #14

tylko taki krotkiFIX.REG

Złączono Posta : 02.12.2005 (Pią) 19:09


(Gutek) #15

Brawo powinno być już Ok :smiley:


(Smolen9) #16

spywere infection - caly czas mam te tapetke czy potraktowac teraz ten dysk spybote? czy czyms innym uz raz potraktowalem go spybotem ale nie pomogl za wiele


(Gutek) #17

???

Daj log z Silent Runners

Pozbyliśmy sie VX2 to i tego zaraz sie pozbedziemy

Zobacz tez jak usunąc SpySheriff


(Smolen9) #18

Złączono Posta : 02.12.2005 (Pią) 20:51


(Gutek) #19

Ok otwórz notatnik i:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG.

To maxymilian w ubijaniu tapety, więcej niż powinno byc ale powinnien pomóc


(Smolen9) #20

Nadal mam tapete spywere infection na niebieskim tle

Złączono Posta : 03.12.2005 (Sob) 8:12

---------- (total run time: 119 seconds)