Proszę o sprawdzenie loga


(Arkadiuszw1) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:04:56, on 2005-11-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\mks-onet\bin\NetMonSv.exe

C:\Program Files\mks-onet\bin\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\mks-onet\bin\mks_menu.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~2\VPTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\rmur\rmurm.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\rmur\rmurl.exe

C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe

C:\Documents and Settings\arek\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

F3 - REG:win.ini: run= 

O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\mks-onet\bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] "C:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~2\VPTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [rmur] C:\PROGRA~1\COMMON~1\rmur\rmurm.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O15 - Trusted Zone: http://skaner.mks.com.pl

O16 - DPF: {1F831FAC-42FC-11D4-95A6-0080AD30DCE1} (NOXLATE) - file://C:\Program Files\AutoCAD LT 2000i Plk\InstFred.ocx

O16 - DPF: {78AF2F24-A9C3-11D3-BF8C-0060B0FCC122} (AcDcToday) - file://C:\Program Files\AutoCAD LT 2000i Plk\AcDcToday.ocx

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) - file://C:\Program Files\AutoCAD LT 2000i Plk\AcPreview.ocx

O20 - Winlogon Notify: Installer - C:\WINDOWS\system32\lv0o09d3e.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: msupdate - C:\WINDOWS\SYSTEM32\msupdate32.dll

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\system32\NavLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: Setup - C:\WINDOWS\system32\fpj0031me.dll

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: MkS Net Monitor (MksNetMon) - MkS sp. z o.o. - C:\Program Files\mks-onet\bin\NetMonSv.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\mks-onet\bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Visibroker Activation Daemon (oad) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Borland\vbroker\bin\oad.exe

O23 - Service: VisiBroker Smart Agent (osagent) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Borland\vbroker\bin\osagent.exe

(:: Radziu ::) #2

Nie ten dział kolego :x


(pysiu) #3

przenosze :twisted: :twisted:


(Kuz5) #4

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Znasz to? Jeżeli nie to usuń:

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Poczytaj Usuwanie VX2.BetterInternet oraz Usuwanie msupdate32.exe / msnethlp32.exe

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL


(Gutek) #5

Usuwanie VX2.BetterInternet nie zadziała juz ta instrukcja, coś już syf sie zmutowłą i nie daje to rady a to co usuniesz nic nie da wróci iwęcej syfu VX2 więc proszę daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix - opisany w linku Usuwanie VX2.BetterInternet


(Arkadiuszw1) #6
L2MFIX find log 1.99

(Gutek) #7

USUWANIE:

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

Start do z Konsoli Odzyskiwania CD XP i komendy:

CD C:\WINDOWS\system32

jak bedziesz juz w sytem32 to po kolei komendę i usuawasz plik do końca

ATTRIB -R-S-H mhexch40.dll

ATTRIB -R-S-H l62slgf7162.dll

j46m0ej1eho.dll

sgeio.dll

sacbase.dll

nbevtmsg.dll

irj0l51m1.dll

umildll.dll

kpdic.dll

wpadmoe.dll

r06u0aj9edo.dll

oQkley.dll

nhshell.dll

kadru.dll

h0l2la3o1d.dll

nbrssk.dll

lrasrv.dll

h04mlah11d4.dll

lncdll.dll

uqnphost.dll

r08s0al7edq.dll

r0p80a7ued.dll

hrls0537e.dll

ATTRIB -R-S-H m4460ehseh460.dll

identycznie z przedrostkiem DEL do końca kazdy plik z odstępem

DEL l62slgf7162.dll

j46m0ej1eho.dll

sgeio.dll

sacbase.dll

nbevtmsg.dll

irj0l51m1.dll

umildll.dll

kpdic.dll

wpadmoe.dll

r06u0aj9edo.dll

oQkley.dll

nhshell.dll

kadru.dll

h0l2la3o1d.dll

nbrssk.dll

lrasrv.dll

h04mlah11d4.dll

lncdll.dll

uqnphost.dll

r08s0al7edq.dll

r0p80a7ued.dll

hrls0537e.dll

DEL m4460ehseh460.dll

EXIT

Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG. Dajesz mi nowego loga L2MFix robionego z opcji 1.


(Arkadiuszw1) #8

Próbuje usunąć pliki, ale nie potrafię prawidłowo skonstruować składni - delete - proszę o jeden przykład dla pierwszego pliku.Popełniłem jeszcze jeden błąd - uruchomiłem Fix.reg . W tych tematach jestem laikiem , próbuję się czegoś nauczyć . Z góry dziękuje za pomoc i zrozumienie.

Pozdrawiam.

A.W.


(Gutek) #9

DEL l62slgf7162.dll

DEL j46m0ej1eho.dll

DEL sgeio.dll miałeś?


(Arkadiuszw1) #10

Witam . Tym razem poszło lepiej.Przesyłam pliki których nie usunąlem, ponieważ pojawiał się komunikat nie znaleziono pasujących plików : l62slgf7162.dll ; j46m0ej1eho.dll ; m4460ehseh460.dll .

Przesyłam również nowe loga L2MFix

Dziękuje i pozdrawiam.


(Gutek) #11

USUWANIE:

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

Start do z Konsoli Odzyskiwania CD XP i komendy:

CD C:\WINDOWS\system32

ATTRIB -R-S-H msctl32.dll

ATTRIB -R-S-H dzwsock.dll

ATTRIB -R-S-H lvjo0913e.dll

ATTRIB -R-S-H sosvcs.dll

ATTRIB -R-S-H l0j80a1ued.dll

ATTRIB -R-S-H sfcur32.dll

ATTRIB -R-S-H l42s0ef7eh2.dll

ATTRIB -R-S-H j44o0eh3eh4.dll

ATTRIB -R-S-H m6lslg3716.dll

ATTRIB -R-S-H kqdlv1.dll

ATTRIB -R-S-H o4840elqehqe0.dll

ATTRIB -R-S-H igm32.dll

ATTRIB -R-S-H h40q0ed5eh0.dll

ATTRIB -R-S-H whnnls.dll

ATTRIB -R-S-H lvpm0971e.dll

ATTRIB -R-S-H kqdur.dll

ATTRIB -R-S-H g0lmla311d.dll

ATTRIB -R-S-H cTmocx.dll

ATTRIB -R-S-H cwutil.dll

ATTRIB -R-S-H mkjter40.dll

DEL msctl32.dll

DEL dzwsock.dll

DEL lvjo0913e.dll

DEL sosvcs.dll

DEL l0j80a1ued.dll

DEL sfcur32.dll

DEL l42s0ef7eh2.dll

DEL j44o0eh3eh4.dll

DEL m6lslg3716.dll

DEL kqdlv1.dll

DEL o4840elqehqe0.dll

DEL igm32.dll

DEL h40q0ed5eh0.dll

DEL whnnls.dll

DEL lvpm0971e.dll

DEL kqdur.dll

DEL g0lmla311d.dll

DEL cTmocx.dll

DEL cwutil.dll

DEL mkjter40.dll

EXIT

Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG. Dajesz mi nowego loga L2MFix robionego z opcji 1.


(Arkadiuszw1) #12

Przesyłam nowego loga loga L2MFiX

Proszę o dalsze wskazówki.


(Gutek) #13

USUWANIE:

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

Start do z Konsoli Odzyskiwania CD XP i komendy:

CD C:\WINDOWS\system32

ATTRIB -R-S-H msupda

ATTRIB -R-S-H guard.tmp

ATTRIB -R-S-H zlbw.dll

ATTRIB -R-S-H mkiwave.dll

ATTRIB -R-S-H ntth.dll

ATTRIB -R-S-H k4pm0e71eh.dll

ATTRIB -R-S-H wmaueng1.dll

ATTRIB -R-S-H l20ulcd91f0.dll

ATTRIB -R-S-H pxspl.dll

ATTRIB -R-S-H lvjq0915e.dll

ATTRIB -R-S-H cmetcfg.dll

ATTRIB -R-S-H aza80a1ued.dll

ATTRIB -R-S-H mkiwave.dll

DEL msupda

DEL guard.tmp

DEL zlbw.dll

DEL mkiwave.dll

DEL ntth.dll

DEL k4pm0e71eh.dll

DEL wmaueng1.dll

DEL l20ulcd91f0.dll

DEL pxspl.dll

DEL lvjq0915e.dll

DEL cmetcfg.dll

DEL aza80a1ued.dll

DEL mkiwave.dll

EXIT

Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG. Dajesz mi nowego loga L2MFix robionego z opcji 1.


(Arkadiuszw1) #14

Zrobione , zaznaczyłem pliki których nie mogę usunąć - komunikat : system nie może znależć określonego pliku.

ATTRIB -R-S-H msupda

ATTRIB -R-S-H guard.tmp

ATTRIB -R-S-H zlbw.dll

ATTRIB -R-S-H mkiwave.dll

ATTRIB -R-S-H ntth.dll

ATTRIB -R-S-H k4pm0e71eh.dll

ATTRIB -R-S-H wmaueng1.dll

ATTRIB -R-S-H l20ulcd91f0.dll

ATTRIB -R-S-H pxspl.dll

ATTRIB -R-S-H lvjq0915e.dll

ATTRIB -R-S-H cmetcfg.dll

ATTRIB -R-S-H aza80a1ued.dll

ATTRIB -R-S-H mkiwave.dll


(Gutek) #15

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

FIX.REG = Plik zostaw na Pulpicie

>>>>> Otwórz Notatnik i wklej w nim:

Z menu Notatnika >>> Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki >>> Zapisz jako FIX.BAT = Plik umieść w ścieżce C:\WINDOWS

Uruchomić Konsolę i komenda:

BATCH FIX.BAT


(Arkadiuszw1) #16

Po wpisaniu komendy BATCH FIX.BAT mam komunikat : system nie może znależć określonego pliku lub katalogu.

Złączono Posta : 11.12.2005 (Nie) 14:42

Witam.

Po wpisaniu komendy Batch Fix.Reg mam komunikat : system nie może znaleźć określonego pliku …

Nadal po starcie systemu mam komunikat , że system windows nie może znalżć pliku imb 0001.exe.

Proszę o dalsze porady.


(Gutek) #17

FIX.REG = Plik zostaw na Pulpicie

Z menu Notatnika >>> Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki >>> Zapisz jako FIX.BAT = Plik umieść w ścieżce C:\WINDOWS

Zapisałeś tak jak powedziałem???


(Arkadiuszw1) #18

Tak.


(Gutek) #19

Daj mi nowy log z L2Mfix i zrobimy jeszcze raz :wink:


(Arkadiuszw1) #20

Nowy log.