Prosze o sprawdzenie loga


(Mi1sio2) #1

Pojawił się wirus którego nie można usunąć w żaden sposób: D:\oo.exe. System postawiony na dysku D.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:34:13, on 2005-12-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

D:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\LXSUPMON.EXE

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Save\Save.exe

D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Documents and Settings\wojtekb\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] D:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] D:\WINDOWS\system32\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "D:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "D:\Program Files\Save\Save.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = pspbusko.local

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = pspbusko.local

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - D:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

(Gutek) #2

wszytsko się da: Użyj Pocket Killbox. Zaznaczasz opcję Delete on Reboot i w polu Full Path of File to Delete wklejasz ścieżkę D:\oo.exe i naciskasz X czerwony. Program poprosi o reset kompa … czyli resetujesz.

Oprócz tego

odinstaluj a folder usuń ręcznie