Proszę o sprawdzenie loga


(Zoom75) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:28:17, on 05-12-06

Platform: Windows 95 B (Win9x 4.00.1111)

MSIE: Internet Explorer v5.50 SP1 (5.50.4522.1800)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\CCWTUP32.EXE

C:\WINDOWS\GTCO\WTXPLOAD.EXE

C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE

C:\PROGRAM FILES\SKRZYNKA BOGIEGO\SKRZYNKA.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\NETWATCH.EXE

C:\WINDOWS\GTCO\XPOINT32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\tapiexe.exe

C:\PROGRAM FILES\WINCMD\TOTALCMD.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\_TC\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = C:\Program Files\Copernic 2000\Search Bar.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://keyword.netscape.com/keyword/%s

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.11.4.69:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\FDIEHLP.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O3 - Toolbar: (no name) - {69550BE2-9A78-11d2-BA91-00600827878D} - (no file)

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [CalCompUtil] ccwtup32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GTCO.wtxpload] C:\WINDOWS\GTCO\wtxpload.exe GTCO

O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\DOWNLOADED PROGRAM FILES\BRIDGE.DLL",Load

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min

O4 - HKCU\..\Run: [skrzynka bogiego] C:\PROGRAM FILES\SKRZYNKA BOGIEGO\SKRZYNKA.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - Startup: Monitor sieci.lnk = C:\WINDOWS\NETWATCH.EXE

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Download with Internet TOOLS - C:\PROGRAM FILES\MARBIT\TOOLS\MBdownload.htm

O9 - Extra button: (no name) - {173F3521-8FBE-4d0c-B14D-C4D8513A06C0} - C:\WINDOWS\HTASYS.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {173F3521-8FBE-4d0c-B14D-C4D8513A06C0} - C:\WINDOWS\HTASYS.DLL (HKCU)

O12 - Plugin for .exe: C:\Program Files\Opera7\PLUGINS\NPFgc1.dll

O12 - Plugin for .rpm: C:\Program Files\Opera7\PLUGINS\NPFgc1.dll

O13 - WWW. Prefix: http://

O16 - DPF: {70AA7362-0A16-11D4-877B-008048C4AC6F} (MainControl Class) - http://download.mks.com.pl/files/webscan/WebScan.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {38545C2A-03CD-42C3-BC62-C537A6D5A8F6} - http://download.globaldialer.net/GlobalDialer.cab

O16 - DPF: {CC7D09F5-FB74-4476-9E27-881E178238D6} - http://www.escup.com/c/escup.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {706F3805-27D7-478D-80E5-E25D2BB030B3} - http://www.advnt01.com/dialer/internazionale_ver3.CAB

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://212.182.113.107/activex/AxisCamControl.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 10.11.4.69,212.182.63.146,212.182.63.66

O20 - Winlogon Notify: style2 - C:\WINDOWS\Q635147.DLL (file missing)


(Gutek) #2

W trybie awryjnym usuń wpisy hijackiem a plik usuń ręcznie

Poczytaj usuwanie TROJAN STYDLER


(Zoom75) #3

Teraz tak to wygląda

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:19:14, on 05-12-06

Platform: Windows 95 B (Win9x 4.00.1111)

MSIE: Internet Explorer v5.50 SP1 (5.50.4522.1800)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\CCWTUP32.EXE

C:\WINDOWS\GTCO\WTXPLOAD.EXE

C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE

C:\PROGRAM FILES\SKRZYNKA BOGIEGO\SKRZYNKA.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\NETWATCH.EXE

C:\WINDOWS\GTCO\XPOINT32.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINCMD\TOTALCMD.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\EXCEL.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\OPERA\OPERA.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\_TC\HIJACKTHIS.EXE


O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\FDIEHLP.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [CalCompUtil] ccwtup32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GTCO.wtxpload] C:\WINDOWS\GTCO\wtxpload.exe GTCO

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min

O4 - HKLM\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Dimension4] C:\PROGRAM FILES\D4\D4.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [RNBOStart] C:\WINDOWS\SYSTEM\RNBOSENT\SENTSTRT.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [skrzynka bogiego] C:\PROGRAM FILES\SKRZYNKA BOGIEGO\SKRZYNKA.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ClockSync] "C:\Program Files\ClockSync\Sync.exe" /q

O4 - Startup: Monitor sieci.lnk = C:\WINDOWS\NETWATCH.EXE

O4 - Startup: EPSON Background Monitor.lnk = C:\ESM2\Stms.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Download with Internet TOOLS - C:\PROGRAM FILES\MARBIT\TOOLS\MBdownload.htm

O9 - Extra button: (no name) - {173F3521-8FBE-4d0c-B14D-C4D8513A06C0} - C:\WINDOWS\HTASYS.DLL (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {173F3521-8FBE-4d0c-B14D-C4D8513A06C0} - C:\WINDOWS\HTASYS.DLL (file missing) (HKCU)

O12 - Plugin for .exe: C:\Program Files\Opera7\PLUGINS\NPFgc1.dll

O12 - Plugin for .rpm: C:\Program Files\Opera7\PLUGINS\NPFgc1.dll

O16 - DPF: {70AA7362-0A16-11D4-877B-008048C4AC6F} (MainControl Class) - http://download.mks.com.pl/files/webscan/WebScan.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://212.182.113.107/activex/AxisCamControl.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 10.11.4.69,212.182.63.146,212.182.63.66

(Kuz5) #4

W Dodaj/Usun odinstaluj WhenUSave

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.